EFS årsmöte

Vid årsmötet var EFS nya organisation och en motion om att hålla årskonferensen till ett begränsat antal platser, gärna samma plats varje år enligt motionärerna, två frågor som lyftes. Motionen om årskonferensen väckte flera inlägg och landade slutligen i ett avslag.

– Utmaningen från de yngre om att jobba med unga vuxna och att våga saker, det ska vi ta vara på, säger Stefan Holmström.

Angående organisationsförändringen gläds Stefan åt att årsmötet antog inriktningen att erbjuda distrikten att istället för att vara egna juridiska personer, bli regioner i riksorganisationen.

– Det tror jag är ett viktigt beslut. Jag gläds också över engagemanget som visades kring verksamhetsplanen och budgeten. Att efter det gångna året, där alla har gett mycket men vi ändå inte har pengar till det vanliga missionsarbetet, ta ett beslut om att höja budgeten till nästa år tycker jag är frimodigt. Det vittnar om att vi vill mission.

Till styrelsevalet ställde två ledamöter upp för omval, Stefan Svensson och Tomas Andersson. Tre nya personer valdes in i styrelsen – Roger Wikström, Skellefteå, Magdalena Giertz, Uppsala, och Elin Lycklund, Vårgårda.