713: Stor är din trofasthet

En del psalmer är skrivna av stora män och kvinnor. Men det är härligt att också okända människor med Guds hjälp har skrivit sånger som spridits över hela världen. Amerikanen Thomas Chisholm föddes 1866 i en timmerkoja i Kentucky och levde ett anspråkslöst liv. Som vuxen mötte han Gud under en väckelse i sin hemstad och utbildade sig till metodistpastor, men sviktande hälsa gjorde att han fick sluta redan efter ett år. I stället blev han försäkringsagent. 

Chisholm skrev mer än 1 000 sånger under sitt långa liv (han blev 93 år) men den vi känner honom för är Stor är din trofasthet (SvPs 713), som bygger på det kända bibelordet i Klagovisorna 3:22–23. På sin ålders höst sa han: »Min inkomst har aldrig varit stor på grund av min svaga hälsa. Men jag vill vittna om att Gud alltid har hjälpt mig. Hans trohet har aldrig svikit och han har visat mig många underbara prov på sin stora omsorg, för vilket jag är evigt tacksam.« 

Ingen psalm blir omtyckt utan en bra melodi. Den suveräna melodin till psalm 713 skrevs samma år, 1923, av Chisholms gode vän musikförläggaren och pastorn William Runyan. Han är också en doldis för oss, men hans melodi är glad, enkel och kraftfull och lyfter verkligen fram texten.   

Stor är din trofasthet är idag en av världens allra mest älskade psalmer och särskilt omtyckt i de engelsktalande länderna. En amerikansk journalist har sagt: »Detta är en psalm för den vanlige (ordinary) kristne som handlar om vår ojämförligt store (extraordinary) Gud. Rika eller fattiga, alla kan vi säga: allt jag behöver har jag fått av dig.«

Till Sverige kom sången via Pingströrelsen. Missionären Daniel Hallberg hade översatt till svenska och den togs med i Segertoner 1960. I Pingströrelsen är den också en vanlig vigselpsalm. På 80-talet togs den in i frikyrkopsalmboken Psalmer och sånger. När vi fick det nya tillägget 2002 kom den glädjande nog också med i Svenska kyrkans och EFS psalmbok. Visst var det på tiden!