Utbildningskanal för en positiv samhällsutveckling

Arabvärldens utveckling hotas enligt FN:s rapport. För att motverka detta startar den missionella satellittevekanalen Sat-7 i sommar utbildningskanalen Sat-7 Academy.

Miljontals barn i Mellanöstern och Nordafrika riskerar att växa upp utan utbildning. Orsaken är främst krig och flykt undan krig, men även fattigdom är en stor faktor. Dessutom saknar många flickor skolgång just för att de är flickor. En rapport från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, visar att bristfällig utbildning är en av de tre största faktorerna till att arabvärldens utveckling stagnerar. Därför startar Sat-7 i sommar utbildningskanalen Sat-7 Academy.

Mellanöstern och Nordafrika befinner sig på gränsen till kris vad gäller barns utbildning. 21 miljoner arabisktalande barn, en femtedel av alla barn i regionen, riskerar att växa upp utan utbildning. Detta gör att de riskerar att bli en »förlorad generation« som lätt radikaliseras.

– Om vi inte investerar i utbildning, inte bara gällande kunskap, utan även i tolerans baserad på internationellt erkända värderingar, kommer andra att investera i motstridiga värderingar. Och vi har sett vad det leder till: radikalism, extremism och uppror, säger Rita Elmounayer, vice VD för Sat-7.

För att möta detta stora behov startar Sat-7 dygnet runt-kanalen Sat-7 Academy. Programmen ska inte bara utbilda i kunskap utan även i positiva värderingar. Dessutom ska kanalen hjälpa lärare och föräldrar att använda metoder som bättre främjar inlärning, kreativitet och beslutsfattande.

Sat-7:s grundare och VD, Terry Ascott, ser kanalen som en möjlighet att göra skillnad i den arabiska världen:

– Vi talar om miljontals tittare. Även om vi bara påverkar ett par tusen av dem så är det värt det. En enda person kan växa upp och bli ett viktigt verktyg för att förändra sitt samhälle.