Nya EFS-praktikanter redo att resa ut

Syftet med programmet är att skapa möjlighet till fördjupat lärjungaskap, möten med andra kulturer och ökad kunskap om internationellt utvecklingssamarbete. 

Nytt för i år är att det inte utgår något Sida-bidrag till praktikantprogrammet utan det finansieras via EFS egna medel och en egeninsats från praktikanterna. Praktikanterna är också något färre detta år och är ute tre istället för fyra månader. Att praktiken är något kortare denna gång handlar framförallt om visumregler då det är en enklare process att få visum i tre månader.

Ett par veckor innan avresan samlades gruppen på EFS kansli i Uppsala för några dagars introduktion. Smilla Jedenberg reser tillsammans med Josef Hedman till Padhar sjukhus i Indien.

– Jag har varit intresserad av missionsarbete länge och praktikantprogrammet kändes som en jättebra möjlighet för mig att testa på lite hur det kan vara, säger Josef.

Smilla fyller i att hon ser fram emot att få bygga relationer med människor hon möter under praktiken. Hon tror att hon kommer att växa av att ta del av andra människors verklighet.

Kerstin Nordangård och Elsa Wiklund reser till Etiopien och kommer göra sin praktik med organisationen Hope for children. Rut Paulsson och Teolinn Henningsson reser till Irak för att ta del av organisationen Capnis arbete.

– Det är en region där många människor har gått igenom mycket. Jag kan känna mig otillräcklig och fundera över vad jag ska kunna bidra med, säger Rut.