Hemma hos Tranefeldts

Vardagen och uppdraget för EFS utsända har förändrats sedan den förste Etiopien-missionären Karl Cederqvist, tillika pionjär inom Mekane Yesus-kyrkan, satte foten i landet 1904.

  Vi bor inte i hydda längre som missionärerna gjorde förr. Vi är konsulter mer än evangelister. Mekane Yesus-kyrkan är också på väg att få en ny identitet. Det är inte bara en fattig kyrka utan också en kyrka med stora tillgångar, beroende på var i Etiopien man är, säger Elias Tranefeldt.

De första svenska missionärernas tid i Östafrika präglades av sjukdomar och våldsamt motstånd som ofta ledde till döden. När pandemin COVID-19 når Etiopien är det med bättre beredskap. Elias berättar att det mesta hittills är som vanligt i Addis Abeba, förutom att alla skolor, inklusive Mekane Yesus-kyrkans, är stängda för tillfället (red. anm skrivet 31 mars) i avvaktan på hur viruset sprider sig.

– Vi mår bra även om vi blir lite rastlösa, då våra arbetsplatser är stängda i åtminstone fyra veckor. Vi försöker jobba hemifrån och är glada att internet fortfarande är igång och att vi får lite mer tid för varandra i familjen. Flera delstater är stängda, man ser mycket mindre folk ute på stan, de skakar inte hand, många har munskydd och det talas om total lock-down även här. Samhälleliga åtstramningar kan leda till politiska oroligheter i landet och då kanske saken hamnar i ett annat läge för oss och vi tvingas försöka komma till Sverige.

Paret Tranefeldt bor i ett inhägnat hus inom Mekane Yesus-seminariets campus. Deras två tvillingpar Gabriel, Josef, Emanuel och John leker med hunden Sissi på gården och familjens barnvakt Abaynesh gör sig i ordning för att gå hem för dagen. »Egziabher kenante gare yehon,« »Må Gud vara med er,« säger hon.  

Guds Ord är en central och daglig del i paret Tranefeldts liv – i både andakt och vardag. Elias undervisar i exegetik vid Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium och Sophia är översättningsrådgivare och arbetar med bibelöversättning i samarbete med Folk och Språk. 

Just bibelöversättningen var deras väg in i Etiopien. Innan de flyttade år 2015 hade de en längre tid längtat efter denna typ av arbete och Erik Johansson (EFS internationella missionssekreterare) föreslog att paret skulle överväga att flytta till ett land där EFS redan hade infrastruktur för missionärer.

– SIL, en av organisationerna som arbetar med bibelöversättning här i Etiopien ville gärna ha med mig. Mekane Yesus-kyrkans seminarium hade samtidigt ett behov av lärare så det passade bra för Elias som har en master i teologi. Vi hade nog snarare hoppats att vi skulle hamna i Sibirien eller så, för vi har lite svårt med värme. Föga visste vi hur kallt det faktiskt kan bli i Addis, säger Sophia.

Då hade de en begränsad kunskap om Etiopien men språkentusiasten Sophia var exalterad över att det talas runt 80 språk i landet. 

På seminariet hörs amarinja och oromiffa i korridorerna bland studenterna innan Budbärarens utsända träffar Elias utanför ett av klassrummen. Kursens sju studenter droppar in en efter en.

– Studentkontakten och hela idén om bibelundervisning är min passion. Det är en väldigt kreativ miljö här på seminariet för den som vill hitta på lösningar själv, för det finns rätt få givna ramar för hur undervisningen ska gå till. I Sverige var jag präst och det var ju en del undervisning i det, men jag trivs väldigt bra med att arbeta helt och hållet som lärare. 

Denna dag undervisar Elias utifrån Johannesevangeliet och om Jesus förhållande till Fadern. Etiopiens utveckling och utmaningar speglas ständigt i samhällets alla led, inte minst i Elias klassrum. Där sitter till exempel prästen Paulus Adem från den lutherska kyrkan i Eritrea – tack vare fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien. Hans närvaro hade varit omöjlig bara för något år sedan. EFS sponsrar nu hans och ännu en eritreansk prästs vidareutbildning vid seminariet.

När det är dags för diskussion uppmuntrar Elias eleverna att delta: »Jag kommer inte att underkänna er för vad ni säger, bara om ni inte säger något alls.«

– Alla här räknar med Bibeln som en auktoritet. Det är en underbar kontrast för mig som svensk där det ju i vår kontext hela tiden handlar om att ifrågasätta Bibeln – inte minst från samhällets sida. Här är det nästan för mycket åt andra hållet ibland: Bibeln blir lätt något som bara läses rakt av utan att analyseras eller sättas i sitt sammanhang. En mycket vanlig form av predikan är att bara upprepa bibeltexten ett par gånger och trycka på sådana meningar man som predikant tycker är särskilt bra. Men Guds Ord tål att brottas med utan att auktoriteten går förlorad.

I Sophias arbete är brottningen med Bibeln ett måste för henne och hennes kollegor. Då utifrån en språklig angreppspunkt. Som översättningsrådgivare förbereder hon det inblandade teamet av översättare för deras jobb. Trots att hon hade läst teologi och lingvistik i Sverige var uppdraget som översättningsrådgivare en helt ny värld för henne. 

– Jag hade en lång startsträcka för jag var tvungen att lära mig amarinja på någorlunda nivå. Det tog nästan två och ett halvt år med tanke på barnen. 2017 kunde jag börja på riktigt. 

Paret hade med sig de då 8-åriga tvillingarna Gabriel och Josef till Etiopien och Sophia blev rätt snart gravid med ett andra tvillingpar: Emanuel och John. Elias – till skillnad från hustrun som hade en tuff graviditet med sug efter sushi och svenskt lösgodis – beskriver en förälskelsefas.

– Jag tyckte allt var nytt och spännande. Etiopien är på många sätt ett fantastiskt land att vara i. Men visst har man sina dippar, särskilt kring praktiska saker. Som när det inte går att spola i toaletten, när strömmen försvinner eller när internet stängs ner.

Inte bara de praktiska bitarna kan upplevas frustrerande: 

– Man får lära sig hantera en helt annan syn på hierarki och transparens. Man kommer också väldigt nära den lidande kyrkan. I mitt arbete träffar jag etniska minoriteter som går igenom förföljelse och diskriminering, ibland med en dödlig utgång. Jag ser alla orättvisor och kan känna mig maktlös, säger Sophia.

Hon nämner specifikt en incident som drabbade en grupp översättare vars folkgrupp hon helst inte namnger. När de var på väg till huvudstaden för en workshop för ett år sedan blev de överfallna på grund av sin etnicitet och hudfärg – de kallades babianer, blev sparkade och kände sig hotade till livet. Under hemresan blev de jagade och fick springa in på en polisstation för att ta skydd. Till slut fick de färdas dolda i en ambulans till sin hemby. Väl hemma möttes de av nedbrända hus och invånarna hade tvingats fly in i skogen utan mat eller dryck. Många mördades. 

– Detta sker ofta i kristna kontexter. Vi behöver fråga oss själva vad det beror på och vad vi som kyrka kan göra för att öka förståelsen mellan olika etniska grupper. Det här är den stora utmaningen som Etiopien har, säger Sophia.

Det är ingen hemlighet att de etniska motsättningarna påverkar kyrkorna, menar Elias. Men den kristna identiteten behöver vara den starkaste. Paret är övertygade om att kyrkans undervisning om försoning och förlåtelse är avgörande för att etniskt baserat våld skall upphöra.

– Den största aha-upplevelsen för mig är att kyrkan i världen har både problem och möjligheter på alla ställen. I Sverige har vi problem med frågor om abort och HBTQ. I Etiopien är det etnicitet som är förblindande. Det är ju inte riktigt så att afrikanska kyrkor går från härlighet till härlighet medan vi i väst befinner oss i förfall, som vi kanske trodde när vi kom hit. Jag har lustigt nog fått en mer positiv bild av vår svenska kristenhet efter att ha tillbringat tid med kyrkan i Etiopien. Mitt uppdrag som EFS-missionär ser jag också mycket som att uppmuntra svenska kristna och särskilt EFS:are. Vi borde gaska upp oss, skaka av oss stoftet och vara en stolt del av kyrkan och inte alls ha mindervärdes­komplex inför de afrikanska kyrkorna bara för att de växer så mycket.

Elias upplever att tiden i Etiopien också förbereder honom för en framtid som präst i Sverige när familjen väl återvänder. Att behöva lära sig allt från början i Etiopien har varit ödmjukande, förklarar han, men tror att det har givit honom en större förmåga att kunna möta olika typer av människor och sammanhang med mer frimodighet. 

Men innan det är dags för Sverige igen så är det seminariets studenter som är hans fokus. 

– Något jag ofta återkommer till nuförtiden efter mina år här, är vikten av att fördjupa och utveckla det partnerskap vi har med Mekane Yesus. I takt med den otroliga ekonomiska och medlemsmässiga utveckling som Mekane Yesus gjort måste det snart kunna börja flyta medel även åt andra hållet. Jag brukar fråga mina studenter: »När ska ni vara med och bekosta en ungdomstjänst i EFS Karlstad?«. Tanken att Etiopien skulle kunna bidra ekonomiskt till Sverige är lika ovanlig här som i Sverige. Jag tror det vore berikande för oss alla om vi gjorde oss av med bilden av den stackars fattiga etiopiska kyrkan som vi måste skicka pengar till. Det är en djupt förminskande syn på världens största lutherska kyrka som skulle kunna vara med och forma svensk kristenhet lika mycket som vi har varit med och format etiopisk. 

Julhälsningar från missionsfälten

Familjen Sandahl, Tanzania

”Året som gått har varit innehållsrikt. I januari fick vi en son! Vårt fjärde barn och ännu en skatt att vårda och vägleda. För 1,5 år sedan flyttade vi från Makete till Iringa i Tanzania och det har tagit oss ungefär ett år att komma in på denna nya plats. Från att ha känt oss väldigt vilsna, har vi nu en trygg tillhörighet i Iringa. Vi har kommit in i ett arbetslag där vi känner oss välkomna och uppskattade, omfamnats av en ny internationell gemenskap, fått ordning på hem och anställda och barnen trivs i sina skolor. Det tar sin tid. Och likaså kraft.

Många svenska gäster har vi haft på besök och det har fått en större plats i vårt arbete och vår vardag. I oktober gästades vi av 25 barnledare från olika platser i Sverige som genom EFS och Salt fick möjlighet till en inspirationsresa till Tanzania och Iringa. Kul!

I backspegeln ser vi ett år som har utvecklats positivt och med stora välsignelser. Men utmaningar finns. Be gärna för om hälsa, kraft, hjälp att prioritera tid och resurser, vägledning i vårt arbete samt om en bra balans i hur vi kan finnas där för vänner och grannar i nöd.

Familjen Sandahl tar nya tag – 2019, välkommen!”

Familjen Tranefeldt, Etiopien

”Mekane Yesus Seminary (MYS) och Lutheran Bible Translators (LBT) har precis skapat ett nytt bachelorprogram i teologi: bibelöversättningsprogrammet! Då kraven på stipendiaterna är att de kommer från en språkgrupp utan egen bibelöversättning, har vi i år en mycket blandad etta på MYS, kulturellt sett. Då MYS och LBT tagit hjälp av experterna på SIL (Soph­ias arbetsplats) gällande nämnda program, kommer MYS och SIL att börja arbeta tillsammans på denna front. Därför får Sophia (troligtvis) snart undervisa samma studenter i översättningsmetodologi som jag (Elias) nu – med mycket glädje – undervisar i bibelvetenskap. Ett nytt grepp och ett spännande samarbete som förhoppningsvis får mynna ut i många och goda översättningar i sinom tid.

Vi gläder oss också åt den så kallade Oral Bible Translation som Sophia arbetar med i Blå Nildalen, men var gärna med i bön för att oroligheterna där inte ska få förstöra arbetet. Frid på jorden bland människor, förkunnar julänglarna. Måtte det få bli verklighet i Etiopien också.”

Ulf Ekängen, Tanzania

”Tack vare att president Magufuli satsar på att flytta mycket av den statliga verksamheten från Dar es-Salaam till Dodoma får vi bättre vägar, med följd att folk kör fortare och fler olyckor inträffar. Presidenten syns allt oftare i media, samtidigt som media kontrolleras mer än tidigare.

Det har för många varit ett svårt år. I fjol var det missväxt på många håll med svält som följd. I år har man försökt att ta ikapp det som förlorades utan att lyckas speciellt bra. Än så länge finns det mat, men om en månad eller två kommer förråden att ta slut. Vad kommer man att leva av då? Staten förnekar svälten i fjol och har med andra ord inte gett någon hjälp.

Vårt eget stift växer så fort att vi inte riktigt hinner med. Jag försöker besöka varje ny predikoplats som öppnas, men i år har jag inte hunnit det. Det är en härligt att vi växer, samtidigt som det är frustrerande att vi inte har tillräckligt med personal för att ta hand om tillväxten på ett bra sätt.

Bed för Dodoma stifts stora evangelisationsarbete. Bed för att kommande regnperiod blir bra, så att folket får mat. Bed för alla anställda i vårt stift. Bed för landets president och hans medarbetare.

… Och bed om ett Gott Nytt 2019.”

Familjen Thornell, Etiopien

”Samiras ord ringer i mitt öra: »Jag känner knappt den Gud jag tror på.« Hon vill studera Bibeln och be med andra kristna – men hon kommer från en familj där detta är otänkbart. Hon har försökt att läsa evangelierna i sin telefon men blev upptäckt, inlåst och slagen.  Hennes jul är så långt ifrån mitt tomtenissepyntade december och jag förstår att hon kommer att fira ensam med Jesus. »Det är bra det«, säger hon.

För ett par veckor sedan hade vi med oss en annan vän till en gudstjänst. Han hade klätt upp sig till tänderna och när han gick in genom dörren med sina vidöppna ögon insåg jag att detta var första gången han såg en kyrka. Muse har varit kristen hela sitt liv, men är uppvuxen i en stad där det är förbjudet att följa Jesus. Hans mamma har undervisat honom i hemlighet, men att nu få vara en del av en »riktig« församling är enormt stort för honom. Han har kunnat ta en paus från den verklighet Samira är kvar i.

Det är jul. Och även om vi är smärtsamt medvetna om Samiras vardag, Muses bakgrund och deras landsmäns situation, så väljer vi att njuta av den frihet vi fått. Vårt hus här i Etiopien fylls liksom många andra svenskars hus av pepparkaksdoft, små hemmagjorda tomtenissar och en tänd adventsstjärna. Barnen tränar för julspelet i sin internationella skola och vi förbereder för gudstjänster och julfester. Jag älskar allt detta, men vi firar med en längtan att få dela denna frihet med våra syskon. I en fysisk gemenskap om det går. Eller i bön för dem, om den fysiska gemenskapen är omöjlig.

Tack för att också ni ber för våra syskon som lever i förföljelse. Tack kära EFS för allt vi alla fått betyda under detta år!”

Gunnar och Monika Edmark, Etiopien

”Här i Aira har torrtiden börjat vilket innebär att det blir varmare för var dag.

Studenterna som vi undervisar är inne på sina sista veckor i skolan och snart hålls en stor avslutningsfest (alla blir inte godkända men firar ändå). Under hösten har det varit möjligt att ta emot gäster, ett för oss mycket uppskattat inslag. En av våra uppgifter är att se till de fyra klinikerna. En doktor från sjukhuset följer då med och träffar mellan 200 och 300 patienter under två, tre dagar. Sjukhuset har haft svårt att få budgeten att gå ihop med höga personalkostnader och låga inkomster. Mycket beror på att vägarna titt som tätt stängs av på grund av frustrerade ungdomar som demonstrerar. En nödvändig arbetsuppgift är att förbättra och förnya säng- och patientkläder. Det finns mycket i förråden och med fantasi och små arbetsinsatser kan man göra många saker användbara på nytt. (Operationsbyxor i storlek XL kan till exempel bli skjortor för barn!) Vi åker hem över helgerna för att få hålla och snusa på vårt barnbarn Harry, 4 månader gammal.

God Jul och Gott Nytt År!”

 

Martin Alexandersson, Centraleuropa

”Glädjeämnen det senaste året har varit att se människor växa i sina gåvor och funktioner och att många har fått en förnyad vision för den lokala församlingen och för arbete i Guds rike.

En utmaning som vi har haft i Tjeckien/Slovakien har varit att vår kontaktperson varit långtidssjukskriven i sviterna av borrelia, vilket gjort att rekrytering av nya deltagare gått trögt.

I Armenien/Georgien har utmaningen i stället varit att fundera över vår roll och vad vi ska prioritera. I både dessa områden finns det också kulturella utmaningar, även om relationerna med de kyrkor, samfund och organisationer vi arbetar med är väldigt goda.

En utmaning inför kommande år är att hitta rätt personer för våra olika kurser samt rätt samarbetsformer med våra nationella partners. Dessutom kommer min anställning inte att förlängas, så hur finansieringen ska se ut under nästa år är ett böneämne.”

Reflektioner från flodbanken

Floden Akaki rinner genom hela Addis Abeba innan den når oss på Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium där jag till vardags undervisar i bibelvetenskap. Sedan fortsätter floden ut på landsbygden med sina tonvis av plast, döda djur, avföring och sopor. Förr i världen, före urbanisering och kemikalier, var det nog en mycket idyllisk flod.

Jag brukar gå till flodbanken. Där tittar jag ner på den bruna sörjan för att se vad som har hänt sedan gårdagen med sopöar och plastbankar. Här är jag ganska ensam – på vår sida är det aldrig någon vid floden i annat ärende än att slänga skräp. Motsatta stranden besöks dock då och då av bönder som sköljer grönsaker – en av orsakerna till att man i Addis gör bäst i att klorera sin grönkål.

Där vid floden ges en märklig stunds avskildhet i den annars så brokiga strömmen människor jag möter och undervisar hela dagarna. Med blicken följer jag de fåglar som klarar av plastpåsarna och drar matnytta av allt avfall som kommer flytande.

En morgon kom det dock på andra stranden en sådan där människa jag inte visste fanns förrän jag kom till Addis: folk så utblottade att de nödgas gå i plastpåsar, snören och tygtrasor som de knyter ihop till ett slags kläder som på ett mycket otäckt men effektivt vis kamouflerar deras mänsklighet och gör dem näst intill osynliga fast de finns nästan överallt.

Det var uppenbart att han på håll sett någonting, för han höll kurs mot en viss punkt på stranden, precis mitt emot mig. Där tog han upp något. Han började ivrigt peka mot mig och med hes röst upprepa ordet »sko!«. Mycket riktigt: en bra bit nedanför mig bland klängväxter, kapsyler och dambindor hängde en kasserad sko. Ett armeringsjärn med böj och lite fiskande senare kunde jag hiva över skon till honom. Då fick jag se vad det var han hittat förut: en annan sko. Olik, men samma storlek. Oerhört nöjd, ja salig, drog han på sig dem och tackade för hjälpen innan han försvann vidare.

Avgränsning är viktig mentalhygien i denna stad. Min nisch är primärt bibelundervisning och inte gatans folk – dem finns det andra i vår kyrka som betjänar – men det gemensamma målet för oss alla är det jag nyss läst om med mina Jesajastudenter: »den rättrådige härskarens« vilja. Nämligen att »kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten«, som vi läst i Jesaja 11. Då är det inte Akakis vatten Jesaja ser framför sig när han profeterar detta. Det är en riklig tröst där på flodbanken, oavsett skor.

Elias Tranefeldt, 36 år, är utsänd av EFS som bibellärare på Mekane Yesus Seminary (MYS) i Addis Abeba, Etiopien. Familjen består av Sophia (bibelöversättare, utsänd av EFS) och tvillingarna Gabriel och Josef, 10 år, samt Emanuel och John, 2 år.