»Jag ville lära känna Jesus på riktigt«

Angelina Kulanga har svept in sig i en rödbrun filt. Solen är på väg ner bakom hustaken och den tanzaniska vårkvällen är sval. Kvällens teologistudier har precis avslutats och nu har kyrkorummet istället fyllts av kören som övar inför söndagens gudstjänst. Deras rytmer och röster blandas med fågelsången ute på gården.

– Jag ville lära känna Jesus på riktigt och få redskap att berätta om honom för min familj och mina grannar. Det var därför jag började läsa teologi, berättar Angelina. 

Det var fjorton år sedan nu. Hon minns fortfarande när de började prata om att starta en lokal TEE-grupp i hennes kyrka, ett slags studiecirkelprogram som bygger både på enskilda teologistudier och samtal och undervisning i mindre grupper. Angelina anmälde sig direkt.

– Jag kände att jag behövde något mer. Jag ville få hjälp att förstå och läsa Bibeln, så jag tog chansen att börja studera. 

Angelina är en reslig kvinna och den blommiga sjaletten, som hon virat om huvudet, lägger ytterligare några centimeter till hennes längd. När hon berättar om vägen från osäker söndagsskollärare till den frimodiga evangelist hon är idag, äger hon luftrummet med hela sin person. 

– Innan läste jag Bibeln, men jag förstod inte vad det betydde. Nu har jag en helt annan förståelse för vem Gud är. Ett annat djup. Jag kan tryggt förklara min tro och hjälpa människor runtomkring mig. 

Angelina berättar att det finns en stark rädsla för onda andemakter i Tanzania och att många försöker kontrollera det som skrämmer dem med häxkonst och magi. När en granne till henne fick en svullen mage påstod folk att en ond kraft planterat hår och naglar i magen och att hon behövde söka upp en trolldoktor för att offra och göra olika ritualer. Angelina besökte grannen och berättade för henne om Jesus och kvinnan följde med Angelina till kyrkan istället. Efter ett tag visade det sig att hon var gravid och hon födde ett litet barn. Sedan dess är hon med i församlingen.

– TEE-studierna har gett mig kunskap och när jag vill förklara saker för mina vänner kan jag göra det med en helt annan tyngd nu. Jag vet vad jag ska säga, säger Angelina. 

Trots att det redan gått fjorton år sedan Angelina började med TEE, känner hon fortfarande inte att hon fått nog. Tvärtom har hon fortsatt studera, år efter år och bok efter bok. Hon har fått pausa några gånger på grund av barn och andra omständigheter, men det är också precis vad den flexibla undervisningsformen är anpassad för. Att hälften av alla deltagare i Tanzania är kvinnor visar att det faktiskt fungerar att få ihop studier med vardag och jobb, även för kvinnor som ofta bär ett särskilt tungt ansvar för barn och hem.

Någon annan som följt TEE under många år är Valence Chaula som är direktor för verksamheten i Iringa stift. Det är nästan 3000 studenter som läser teologi via TEE i Tanzania just nu, berättar han. Totalt, under de snart 30 år som programmet funnits, har 20 000 söndagsskolledare, präster, äldste, evangelister och vanliga församlingsmedlemmar gått utbildningen.

– TEE har varit avgörande för kyrkan och är också en viktig anledning till att kyrkan växer. Om du vill att din kyrka ska växa, använd TEE! hävdar Choula.

Förra året växte den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania med flera hundra tusen medlemmar. Den breda möjligheten att studera teologi hjälper kyrkan att vara sund och reflekterad, menar Choula.

 

– Men TEE har inte bara varit viktigt för kyrkan. Det är också en fantastisk ledarutbildning och många studenter får andra ledarpositioner, i sina byar till exempel, men flera har också blivit invalda i regeringen.

På så vis menar Choula att den kunskap och tro som grundläggs tack vare TEE också förändrar det tanzaniska samhället. Människor och samhällen förvandlade av Jesus, genom TEE. 

Jubel för nybakade evangelister i Tanzania

Det är tidig söndagsmorgon och Landcruisern skramlar fram mot en liten bykyrka drygt tre kvarts resa från Iringa. I baksätet sitter jag inklämd tillsammans Ruth Mwakatundu och Adelina Kilale, som båda är djupt engagerade i att rusta den unga generationen i bibelkunskap och ett liv i efterföljelse. I framsätet sitter min kollega Fredrik Weflö, som är samarbetskyrkopräst i Norrköping. Han samtalar med bilens chaufför, pastor Wallence Chaula, som är samordnare för stiftets alla bibelskolor. Efter någon mils körning plockar vi upp ytterligare en passagerare. Han får sätta sig i bagageutrymmet, som är utrustat med ett extra säte.

Idag är det en riktig högtidsdag. Elva unga män och kvinnor ska få sina diplom för fyra års hårt slit. På sin fritid har de alla gått den mycket gedigna bibelutbildningen TEE (Theological Extended Education). Nu ska alla tas emot som evangelister i sina egna församlingar. Uppdraget medför bland annat att de tillåts predika och undervisa på någon av församlingens sju olika »preaching points«.

Väl framme möts vi av vänliga leenden och glada röster och visas snabbt in i prästbostaden där pastor Anitha och hennes medarbetare ordnat fram frukost bestående av hönssoppa, majsgröt, bröd och sött te. Vi låter oss väl smaka. Förutom pastor Wallence Chaola och hans team finns också en präst från grannbyn med. Han ska tolka till engelska för gästerna från Sverige. 

Gudstjänsten drar igång med en helt fantastisk procession under sång och dans och de där speciella tjuten som kvinnor i Tanzania är experter på att frambringa. Liturgiska och finstämda moment varvas med uppsluppen dans och olika körer. Ledare för olika grupper och verksamheter hälsas och applåderas. Pålysningar långa som en ordinär predikan varvas med vittnesbörd och ännu mer dans och dubbla kollekter. Timmarna går, men ingen tittar på klockan. 

Efter pastor Chaolas predikan är det dags för diplomutdelning. Alla pastorer och medarbetare från bibelskolan ställer upp sig i en lång rad. Diplomen vandrar genom allas händer innan de räcks till studenterna. Jag står längst ut på kanten, eftersom jag har tilldelats hedersuppdraget att representera EFS förre missionsföreståndare Stefan Holmström. Det var han som en gång i tiden var med och startade det framgångsrika bibelskolearbetet, som idag bedrivs i stiftets samtliga 120 församlingar.

Kramar, pussar och jubel. Mer sång och dans. Sedan vidtar auktion på kyrkbacken. Ägg, tomater, lök och en godispåse går under klubban. Men mest jubel blir det när en livs levande höna bjuds ut. 

Gudstjänsten övergår i kyrklunch på pastor Anithas innergård. Studenterna hedras med applåder, tal och kramar.

Mina ögon tåras och jag tänker att vi behöver allt det här. Hungern efter att djupdyka i Guds Ord. Det strategiska arbetet att rusta den nya generationen. Glädjen, innerligheten och värmen i gudstjänsten. Och känslan av att det får ta tid. 

Teologisk utbildning för alla

Sedan dess har tusentals personer utbildats genom TEE som nu tjänar kyrkorna, antingen ideellt eller som präster, evangelister eller församlingsledare. Vi har bett Rune Persson presentera vad TEE är mer exakt.

TEE:s fyra grundpelare:

Bibelskola: Förklarar Bibeln enkelt, på ett sätt så att folk förstår och kan använda Bibeln. Gör människor till aktiva läsare av Bibeln. 

Lärjungaskola: Låter människor möta Jesus, bli hans efterföljare och växa i tron. Detta är det primära syftet med TEE.

Evangelisationsskola: Undervisar om hur man leder andra människor till Kristus. Gör studenterna till aktiva evangelister.

Böneskola: Undervisar om bön och hjälper människor att bli aktiva bedjare. Hjälper människor att få en personlig och nära relation till Jesus.

 

TEE:s målgrupper
TEE når både män och kvinnor, gamla som unga, som läser tillsammans. TEE utbildar ett brett spektrum av ledare: från kvinno­grupper, ungdomsgrupper, körer, väckelse­grupper, söndagsskola till byförsamlings­evangelister inom lokala församlingar.

Fördelar med studieformen
En stor fördel är att det man lär sig omsätts direkt i praktiken genom praktiska övningar. TEE:s tyngdpunkt ligger på att tron ska integreras i det dagliga livet. En annan fördel är att TEE är oerhört kostnadseffektivt, det krävs inga skolor, bibliotek eller lärosalar – all utbildning/träning sker i de lokala församlingarna.

Skillnader mellan TEE och traditionell utbildning
TEE är en icke-institutionell utbildning, studenterna läser hemma på egen hand varje dag och klassen träffas med jämna mellanrum för ett lärande samtal. Detta är grundbulten. TEE-studierna är öppna för alla utan krav på särskilda förkunskaper, vilket gör att även de som inte har någon chans till utbildning på andra skolor och seminarier kan studera och få en framtid i kyrkan. Huvudmålsättningen för TEE är kopplad till Missions­befallningen i Matt. 28 – eleverna ska själva få möta Jesus för att sedan bli lärjungar/efterföljare.

Läs artiklen med Werkenesh Gashe, en av många som anställts som evangelist tack vare TEE.

Utrustar lekmän för ett liv i tjänst

Budbäraren träffar Werkenesh Gashe, 44 år, på Mekane Yesus Seminariet i Mekanissa i Addis Abeba. Yohannes Lala, administratör för TEE-utbildningen (Theological Education by Extension), presenterar henne som en av TEE:s stoltheter. Werkenesh kommer precis från biblioteket där hon har studerat pietism, en del av hennes masterprogram i teologi. Hon ler stort och säger att det ligger på hennes hjärta att dela sitt vittnesbörd som hon menar är en hommage till utbildningen som »räddade hennes liv«.

– Jag är en människa tack vare TEE. Alla på TEE som är inblandade i min framgångssaga har betalat ett högt pris för mig. TEE kom till mig under en tid då jag inte hade möjlighet att ta mig till skolan, säger hon.

Werkenesh kommer från Kambata i den sydcentrala delen av Etiopien och föddes in i en kristen familj. Efter att ha gift sig och fött barn tidigt i livet bleknade drömmarna om en teologisk utbildning. Detta tills TEE kom och knackade på dörren – ganska bokstavligt talat. Hosanna Mekane Yesus-kyrkan i den sydcentrala synoden skulle starta en bibelstudiegrupp och letade kandidater. Gashe kvalade in efter att ha klarat ett antagningsprov.

– Det var underbart trots att jag kände mig underkvalificerad i sammanhanget. Det blev ett mirakel i sig för mig att jag klarade av studierna.

Gruppen bestod av högskolelärare och avlönade arbetare – vissa var statligt anställda och andra arbetade för en icke vinstdrivande verksamhet. Så ser också de flesta grupperna ut i landet, fyller Yohannes Lala i. Tanken med utbildningen är att deltagarna ska kunna fortsätta med sina vanliga jobb under studietiden. I dag finns det cirka 103 studiegrupper fördelade i Mekane Yesus-kyrkans 50 synoder.

Många av eleverna som studerar på TEE har inte råd att betala för dyra bibelskolor eller teologiska fakulteter. Tack vare ekonomiskt stöd från EFS är TEE:s skolavgift kraftigt subventionerad. Gashe, som vid det här laget inte hade någon lön, fick ekonomiskt stöd av en finsk präst, berättar hon.

– Jag gick ut ett femårigt program på TEE med bra betyg och fick möjlighet att studera teologi på Mekane Yesus Seminariet i Addis, säger Gashe.

Hon lämnade sin man och sina fem barn, varav ett relativt nyfött tvillingpar som hon fortfarande ammade. 

– Min man har dragit ett stort lass och kämpat för att krossa fördomar om män och kvinnors roll i hushållet. Tack vare hans support och med Guds hjälp har vi klarat av familjepusslet. Väl på campuset fick missionärerna höra talas om min situation och hjälpte mig att försörja min familj.

Efter en kandidatexamen i teologi anställdes Gashe som evangelist i hemförsamlingen Hosanna Mekane Yesus där hon sedan arbetade i 13 år. 2016 fick hon äran att resa till Nairobi i Kenya för att representera TEE på African Theological Women Association. 

– Jag hade aldrig kunnat drömma om att mitt liv skulle ta en sådan positiv vändning. Nu har jag ett år kvar av min masterutbildning i teologi som bekostas av ett stipendium. Om Gud öppnar en väg vill jag avlägga en doktorsexamen. Jag har åldern att förhålla mig till också så jag har inget emot att åka hem och fortsätta tjäna i min församling, säger Gashe och fortsätter:

– Jag drömmer även om att bli TEE-lärare för att så tillbaka in i utbildningen genom att uppmuntra mina barn och mitt grannskap att studera teologi. Det finns så många människor som har potential, men som är begränsade av omständigheter och livsvillkor, precis som jag var.

Missionsbåten snart i bruk

2011 kom ett önskemål från Tanzania om en båt som skulle betjäna de små fiskarsamhällen som finns längs Kilomberoflodens vidsträckta och otillgängliga inlandsdelta. Initiativtagare var koordinatorn för den teologiska utbildningen TEE, Menasy Ngwale, i Ulanga-Kilomberostiftet. Ganska snart blev planerna konkreta och EFS bidrog med 90 000 kronor för att bygga en båt. Den skulle fungera både som transport för evangelister och TEE-material, men även för sjukvårdspersonal och sjuktransporter.

Efter många turer, inte minst med en trilskande båtbyggare i huvudstaden Dar es Salaam, finns nu båten på plats i Ifakara, men väntar ännu på sin motor innan den kan flodsättas.