Att sörja med Gud

Vi har nog alla varit med om att mista något eller någon som vi håller kär. Det kan vara hälsan som vacklar, ett jobb som togs ifrån oss eller en vän eller familjemedlem som gått bort. När något sådant sker – när livet drabbar oss – fylls vi av frågor: Varför just jag? Varför måste min mamma dö? Vad gjorde att det var just jag som blev uppsagd? Varför hände det här mig?

I de här lägena blir smärtan ofta så stor och outhärdlig att vi gör allt vi kan för att dölja eller döva den. Hur vi flyr varierar: en del flyr till distraktioner, andra till andliga upplevelser och somliga projicerar besvikelsen på omgivningen. Det finns en risk att vi flyr bort från sanningen, bort från Gud.

Det finns också en risk att vi fastnar i frågorna. Att fråga varför något händer är berättigat, men ofta går inte frågorna att besvara; det onda är meningslöst och tomt! Ändå fortsätter vi att fråga och riskerar då att hamna i ett ältande som gör att vi gräver mig djupare ner i oss själva. Slutligen står vi i botten där det enbart är jag, mig och mitt som ryms. Hjärtat blir hårt och händerna knyts, bitterheten har slagit rot. 

Hebreerbrevets författare varnar oss: »Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många« (Hebr 12:15). En bitter person vill inte ha någon hjälp. Hon har tillslutit sitt hjärta mot allt och alla, även Gud. Bitterheten kan bli som en drog, jag blir hög på att jag får vara i människors centrum och att omgivningen anpassar sig efter mig. Men bitterheten leder inte till liv, bara till mer självupptagenhet.

Hur kan vi i stället ta oss vidare? Undvika såväl flykt som bitterhet?

En sak är avgörande: att tala sant med Gud. I bönen lär vi oss att sätta ord på verkligheten tillsammans med Gud. Gud vill möta oss i det liv som är vårt och därför får vi öva oss på att sätta ord på hur vårt liv faktiskt är. I sorgen behöver vi söka ärlighet och uppriktighet.  

Psaltaren är en ljuvlig gåva till oss som sörjer, här får vi hjälp av andras böner att sätta ord på det som finns i vårt inre. Ett exempel: »Rädda mig, Gud! Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste« (Ps 69:2-3a). Ur de bönerna riktas min blick mot Gud och hans ljus kan tränga in i mitt liv. 

I den bibliska litteraturen ryms hela livet, både dagar av glädje och dagar av sorg. Det handlar därför inte om att förneka sorgen, utan snarare att förhålla sig till sorgen på ett sätt som för oss närmre Guds nåd. 

Det är genom att öppna upp mig för Gud i bönen och dem i min omgivning som självömkan sakta kan börja tappa sitt grepp över mig. Nåden tränger in i mitt liv och vidgar min blick. När bitterheten säger: jag har det sämre än jag förtjänar, svarar nåden: jag har mer än jag förtjänar! 

Samtidigt finns det ju sådant vi måste få sörja. I kyrkans gemenskap behöver vi bereda plats för sorgen i våra gudstjänster. Paulus uppmanar oss: »Gråt med dem som gråter!« (Rom 12:15b). Den självvalda ensamheten kan vara befriande, jag får vara ifred, men den ofrivilliga ensamheten är en förbannelse. Att gråta med andra är helande. Vi måste låta vårt Kyrie inte bara vara en transportsträcka mot Lovsägelsen utan faktiskt få vara en bön ur djupet av våra liv om Herrens förbarmande över oss och vår värld. 

Vi erfar då det Jesus säger: »Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade!« (Matt 5:4a). I sorgen förnekar jag inte det jag varit med om, men öppnar upp mig för Guds nåd som kan trösta mig och hela mina sår. Mina sår och min sorg är inte ett hot mot min gudsrelation, utan en kontaktyta till Gud. När såren väl helats och blivit till ärr, vittnar de om Guds trofasthet och godhet, mitt i livets helvete. 

Och är det kanske just detta som är sorgens stora, men smärtsamma gåva? Att när livet går sönder faller det som inte är sant. Bra teologi bär oss, även i sorgen och smärtan. När livet går sönder, tappar somliga frågor relevans. Vi överlämnar oss och våra frågor till Gud. Det vi längtar efter är inte andliga upplevelser, utan Gud själv. Vi längtar efter Jesus. 

Bitterheten är ett fängelse som låser in oss i självömkan. Nåden är ett öppet fönster som släpper in ny luft i våra hjärtan. Guds väg till våra hjärtan går genom våra sår. Tårarnas gåva renar vår blick och vidgar vårt hjärta. I sorgen öppnar vi oss för Jesu sårmärkta händer.