EFS framtid i fokus

Årets »Se Be Ge« närmar sig. Insamlingsgalan som denna gång bjuder på en mix av reportage och intressanta studiosamtal. Projektledare Fredrik Noreback är laddad inför programmet:

– Själv ser jag mycket fram emot intervjun med nytillträdda missionsföreståndaren Kerstin Oderhem och hennes tankar kring EFS framtid. Fokus i programmet ligger på att återställa det egna kapitalet för rörelsen, men också på de pionjärsatsningar som görs, framför allt i Somalia där arbetet är i sin linda.

Vilka är dina förväntningar?

– Förra året satte EFS insamlingsrekord. Se Be Ge samlade in cirka 1,5 miljoner, väldigt glädjande, men rekordet byggde till stor del på att kampanjen »Afrika svälter« nådde långt över förväntan. Utmaningen i år är att vidhålla en hög nivå på givandet som inte går till en specifik kampanj, utan till sådant inom EFS budgetram. Jag hoppas och tror att vi ska nå samma höjd av engagemang som ifjol – kanske lite till, avslutar Fredrik.

Programmet sänds den 30 september 19.00 på efsplay.nu samt EFS Facebooksida och kan även ses i efterhand.