Proffsigt Se Be Ge

Jag blev stolt som gammal EFS:are, när jag avnjutit årets insamlingssatsning med Erik Johansson och Dagmawit Alemayehu på plats i Somalia. Väl förberett och i fin regi av dig, Dagmawit. Måste också säga att informationen i Budbäraren om vår yttre mission är belysande och realistisk.

Däremot är jag lite undrande över hur tysta vi vanliga EFS:are har blivit i tidningen. Minns med spänning hur Rune Johansson i Karlshamn skrev minst en insändare i kvartalet för tio år sedan. Har vi inga synpunkter längre? Jag bad redaktionen att uppmuntra till detta för ett år sedan, men …

Och ni EFS-predikanter, ni har mycket att ge, men varför är det nästan alltid samma skribenter i tidningen? Får ni ingen förfrågan?

För två år sedan skrev jag en insändare angående vår syn på Den Helige Andes gåvor, i nummer 8 2018. Jag hade hoppats på en dialog i Budbäraren, men fick ingen kommentar över huvud taget från någon teolog, förutom från en distriktsföreståndare, som tyckte att jag ifrågasatt Martin Luthers andliga gåvor, vilket jag givetvis inte menade. Däremot fick jag flera kommentarer från »vanligt« folk. Någon sa: »Äntligen något om denna fråga«.

Med hopp om bättring!

Svar direkt:

Stort tack Stellan för dina positiva omdömen och uppmuntran i vårt arbete. När det kommer till insändare här i Budbäraren så är jag böjd att hålla med dig – vi önskar också en livligare debatt. Kanske denna din uppmaning kan bidra till det? 

Du efterfrågar också en större bredd av EFS-förkunnare bland vår fasta skribenter. Även här vill jag ge dig rätt och vi jobbar på att bredda vår grupp av medarbetare. Och jag vill verkligen uppmana alla som känner sig manade att bidra till tidskriften att höra av sig till redaktionen!

Johan Ericson, chefredaktör

EFS växlar upp missionsuppdraget

Den 26 september kl. 19.00 sänds EFS årliga insamlingskampanj Se Be Ge från Somalia för att uppmärksamma konsekvenserna av coronapandemin, gräshoppsinvasioner och naturkatastrofer. 

– Somalia är ett område med lång EFS anknytning. Det är ett folk som har drabbats hårt av konflikter och vi ser möjligheter att göra insatser och komma med hopp och framtidstro, säger EFS internationella missions­sekreterare Erik Johansson.  

Årets Se Be Ge ger en unik inblick i vad EFS samarbetspartners gör på missionsfälten och hur missionsuppdraget tas vidare i Sverige och internationellt. I programmet träffar vi biståndsorganisationen Warsan i Somaliland. Här hotas flyktinglägren av smittspridning av corona, gräshoppsinvasioner har lett till brist på mat och naturkatastrofer har drivit många människor på flykt ifrån sina hem i stora delar av östra Afrika. Grafiken till höger visar de insatser Warsan gör i sitt närområde.

Etiopienmissionären Frida Thornell möter medarbetare inom Mekane Yesus humanitära biståndsorgan DASSC och Hope for Children. De berättar hur coronapandemin har påverkat samtliga av deras verksamheter. Matbrist, dyrare och en mer begränsad kollektivtrafik samt en pressad sjukvård är några av många utmaningar. Dessutom har 2018 års regeringsbyte skapat oroligheter i landet.

I Tanzania besöker missionärerna Nora och Hannes Sandahl Neema Craft – en ideell organisation där majoriteten av de anställda har en funktionsvariation. Under pandemin har de sytt upp skyddsutrustning som sedan distribuerats till sjukhus och statens vårdcentraler.

–Det är en fråga om att rädda både fysiska och andliga liv. Vi ger nödhjälp men också långsiktig hjälp. Vi kommer med evangelium till människor och det är livsviktigt, säger Erik Johansson.