Ny utbildningskanal åt en förlorad generation

Målsättningen att »Sat-7 Academy vill erbjuda en plattform för att ställa frågor som inte annars ställs. Vi kan diskutera, öka medvetenhet och lära ut alla ’varför’ i livet.« är central. Nicoletta Michael arbetar på Sat-7:s kontor på Cypern och är en av grundarna till tevestationens senaste satsning, Academy. Kanalen som lanserades i september 2017 sänder program dygnet runt via internet och satellit och riktar sig till barn, föräldrar och lärare.

Satsningen är en respons på den enorma utmaningen som regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA) står inför med en förlorad generation som växer upp i konflikt och våld med utebliven utbildning och arbetslöshet som följd.

– Om vi inte investerar i dessa barns liv, kommer någon annan att göra det, säger Nicoletta.

Det holistiska initiativet har hittills saknats i MENA-
regionen, och det finns ett stort behov av god utbildning. Sat-7 Academy tar ett helhetsgrepp om människors hälsa, utbildning och sociala utveckling för att rusta den unga generationen att bygga ett bättre samhälle.

Sat-7 Academy

  • 12,3 miljoner arabiska barn går inte i skolan. 4 miljoner barn i Syrien och 1,4 miljoner barn på flykt från Syrien går inte i skolan.
  • Genom program med olika karaktär, såsom undervisning, diskussionsforum, rollspel med mera, ges utbildning i ämnen som hälsa och social utveckling.
  • Seminarier för föräldrar och lärare erbjuds på ett lärocenter i Libanon för att utveckla ett barnfokuserat lärande.
  • Sat-7 når i dag 500 miljoner människor via satellit och internet. De arabiska kanalerna sågs av 21,5 miljoner tittare i MENA-
    regionen 2016.
  • Sat-7 har fem kanaler på tre språk (arabisk, farsi, turkiska) och sänder dygnet runt, veckans alla dagar, i MENA och 50 länder i Europa.
  • 1,3 miljoner barn tittade senaste året i MENA på Sat-7 KIDS som är en barnkanal på arabiska med bland annat ett utbildningsprogram, som är föregångaren till Sat-7 Academy.

Utbildningskanal för en positiv samhällsutveckling

Miljontals barn i Mellanöstern och Nordafrika riskerar att växa upp utan utbildning. Orsaken är främst krig och flykt undan krig, men även fattigdom är en stor faktor. Dessutom saknar många flickor skolgång just för att de är flickor. En rapport från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, visar att bristfällig utbildning är en av de tre största faktorerna till att arabvärldens utveckling stagnerar. Därför startar Sat-7 i sommar utbildningskanalen Sat-7 Academy.

Mellanöstern och Nordafrika befinner sig på gränsen till kris vad gäller barns utbildning. 21 miljoner arabisktalande barn, en femtedel av alla barn i regionen, riskerar att växa upp utan utbildning. Detta gör att de riskerar att bli en »förlorad generation« som lätt radikaliseras.

– Om vi inte investerar i utbildning, inte bara gällande kunskap, utan även i tolerans baserad på internationellt erkända värderingar, kommer andra att investera i motstridiga värderingar. Och vi har sett vad det leder till: radikalism, extremism och uppror, säger Rita Elmounayer, vice VD för Sat-7.

För att möta detta stora behov startar Sat-7 dygnet runt-kanalen Sat-7 Academy. Programmen ska inte bara utbilda i kunskap utan även i positiva värderingar. Dessutom ska kanalen hjälpa lärare och föräldrar att använda metoder som bättre främjar inlärning, kreativitet och beslutsfattande.

Sat-7:s grundare och VD, Terry Ascott, ser kanalen som en möjlighet att göra skillnad i den arabiska världen:

– Vi talar om miljontals tittare. Även om vi bara påverkar ett par tusen av dem så är det värt det. En enda person kan växa upp och bli ett viktigt verktyg för att förändra sitt samhälle.

Evangeliet växer i Mellanöstern

När vissa frön som sås hamnar på vägkanten eller bland tistlar, medan andra i god jord, är nyckeln i Jesu liknelse om att så brett. I fler än 23 av Mellanösterns länder, där den kristna tevekanalen Sat-7 sänder, sås evangeliets frön just på detta sätt: brett. Då tevesändningarna som skickas via satellit inte kan kontrolleras av myndigheter kommer programmen in överallt där vägarna annars är stängda för hoppets budskap.

Kvinnor stärks via program om sina rättigheter och sunda värderingar. Barn stärks genom bland annat de nystartade och vidareutvecklade skolprogrammen. De kristna stärks genom de gudstjänster och den undervisning som sänds. Förlåtelse, kärlek, mod och hopp talas in i de av konflikter sargade länderna där människorna ropar efter något annat än rädsla och modlöshet och propaganda.

– Vi är inte ute efter att konvertera människor, vi vill visa på Guds kärlek till alla. Det är evangeliet som verkar, inte vi, säger Rita El Mounayer från scenen. Rita är Sat-7:s kommunikationschef, och en av huvudtalarna på den konferens som ägde rum i Saronskyrkan, Göteborg, i slutet av oktober.

Sat-7:s inspirationsdagar bjöd på många vittnesbörd som tydligt visar att evangeliet når fram och växer där hopplösheten är som starkast. Utmaningarna är dock många, och Rita El Mounayer gav förslag på hur vi kan stötta Sat-7:s arbete genom att sprida information om kanalen hemma i våra sammanhang samt bidra med kompetenser och de kontakter vi kan ha. Framförallt önskar hon förbön om ledning och styrka. För Lotta Okkonen, från EFS Säffle, har konferensen gett mersmak och engagemang.

– Att vi i EFS, genom att vara Sat-7:s samarbetspartner, får förmånen att vara del i den mission som når fler än 21 miljoner arabisktalande människor i Mellanöstern är stort. Då är varken de persisk- eller turkisk talande inräknade. Efter dessa dagar i Göteborg kan jag, trots allt ont som sker i världen dela deras hopp för framtiden och glädjen att evangeliet sprids. Jag vill inte bara uppleva det utan vara del av fortsätta så evangeliet brett i Mellanösterns slutna länder, säger hon.