Första träffarna med nya konceptet Sänd

Växtkraftdagar och Tillväxt- och nyplanteringsakademin har slagits samman i det nya konceptet Sänd. Martin Alexandersson och Ingrid Lundström, som driver kursen, ser fram emot att komma igång med träffarna.

– Vår bön är att Sänd ska bli ett redskap att nå nya människor, att vi får utvecklas som gemenskap och får växa i vår gudsrelation. En av kursens träffar är i England, där vi gör studiebesök i olika församlingar, säger Ingrid.

Jämfört med Tillväxt- och nyplanteringsakademin är träffarna i Sänd både längre och fler till antalet.

– Det gör att man kommer längre i förändringsprocessen. Det handlar ju om att ta små steg i taget, säger Ingrid.

Första Sänd för norra Sverige i Skellefteå och för Mittsverige i Uppsala startar den 16–17 mars.