Roseniussällskap bildat

Trots att han är en 1800-talsperson ges hans skrifter fortfarande ut, och fortsätter att beröra människor.

– Han tillhör de andliga klassikerna i nivå med öken- och gamla kyrkofäder. Det fascinerande är att han bara blev 52 år och ändå hade ett så enormt inflytande, säger LarsOlov Eriksson, en av grundarna till det nystartade Roseniussällskapet och tidigare lärare och rektor vid Johannelund.

Förmiddagen den 19 april på Johannelund startades det, till att börja med, fyra mannar stora sällskapet. Huvudmålet är att verka för att fortsätta sprida Rosenius skrifter samt kunskap om honom och hans förkunnelse.

– Det var efter symposiet på Johannelund, som även blev en bok, med anledning av Rosenius 200-årsdag som tanken väcktes. Jens Lunnergård från ELM konstaterade att det inte finns något sällskap kring Rosenius. Det är ju EFS och ELM som har ansvar för det arvet och det vill vi uppmärksamma, säger LarsOlov.

Ett första årsmöte är inplanerat i Roseniuskyrkan i Stockholm den 24 februari nästa år. Alla som är intresserade är välkomna och förhoppningsvis blir det ett årligt arrangemang.

– Vi kommer berätta om sällskapet och hålla föredrag om Rosenius. Vi håller på att skapa en hemsida. Förhoppningsvis kan det komma bokutgivningar framöver.

LarsOlov själv är uppvuxen med att Rosenius andaktsbok lästes i hemmet. Han menar att det som lockar mest med Rosenius texter är att han gick rakt på sak.

– Hans texter går rakt in i den kristna trons centrum och de är lyhörda för män­niskors djupa behov. De är skrivna av en människa som vet vad han talar om och som utifrån sin egen vandring med Herren kan förmedla tröst och uppbyggelse till andra, säger LarsOlov.