Vågar leda visionärt – Marie-Louise tror på tillväxt

Vi korsar torget i Östersunds centrum. Det är gångavstånd från EFS-kyrkan, där Marie-Louise Nilsson jobbar, till ett kafé nere på stan. Människor passerar i sin vanliga vardagsbubbla medan hon engagerat berättar för mig om denna växande småstadspärla.

– Östersund är på gång, många flyttar hit och staden växer, men kyrkorna hänger inte med, säger Marie-Louise.

Mycket av det hon ser hända i Östersund är fräscht och andas nytänk, medan kyrkorna fortsätter i gamla traditioner och vanor.

– Jag tror att människor längtar efter gemenskap. Församlingen är egentligen den enda föreningen som finns till för de människor som ännu inte är där, hela tanken är ju att nå de förlorade.

Det var som åttaåring, när hennes vän Karna frågade om hon ville följa med till det lilla missionshuset i Tollarp på FGPG (flickgrupp, pojkgrupp), som Marie-Louise för första gången mötte EFS och kristen tro. Efter några år i andra kyrkor upplevde hon en kallelse tillbaka till EFS, som ledare.

– Jag ville vara i en missionsrörelse och i en väckelserörelse. Det är våra rötter, det är det som EFS är.

Hennes drivkraft handlar om att få verka för Kristi rikes framfart genom att drömma stort och bygga djupt. Det är både livligt och med innerlighet hon svarar på min fråga om tre nycklar för tillväxt – bön, målmedvetenhet och att våga tänka stort, blir hennes svar.

– Det är när vi vågar sätta tydliga mål som vi också får något att jobba mot, då kan vi börja röra oss i en riktning framåt. Bara genom att börja prata om att vi vill växa så händer det något. För att bli fler behöver vi också gå utanför vår bekvämlighetszon och våga testa nytt.

Väl framme på fiket berättar hon, på sin klart klingande skånska, om drömmen att ha Alpha-kvällar här, mitt där stadens människor befinner sig, utanför kyrkans väggar.

– Varenda missionsvän skulle gå en Alphakurs, för de är så extremt bra. Du får med dig allt det här med Bibeln, bönen, kyrkan, hur jag ger min tro vidare till andra och den Helige Ande är det tre pass om. Ja, livet med den Helige Ande, vem behöver inte mer undervisning om det?

Vårt samtal leds in mot lärjungaskap, ledarskap och undervisning – har det blivit en generationsfråga? Ledarskolor, seminarier om lärjungaskap och introduktioner för lägerledare är konkreta exempel på ofta ungdomsinriktad undervisning, men hur ser det ut för en vuxen målgrupp?

– Ledarskap behöver vi prata om på alla arenor. Varje kristen är ju en ledare, vi är alla Kristusbrev som leder människor fram till Jesus.

Allt från ens arbetsplats till fritidssyssla eller bostadsförening är platser där vi som kristna är kallade att vara ledare. För att detta ska vara möjligt behövs både verktyg och förebilder i vardagen.

– Vi är en lekmannarörelse och i det ingår att bemyndiga människor, i ansvar, gåvor och tjänst. Det är jätteviktigt att tjäna praktiskt, men vi behöver också få fram förebedjare, dem som leder i tillbedjan, profeter och de med andra gåvor för att få se fler växa i sitt lärjungaskap.

Vad krävs för att komma dit?

– Om vi skulle börja med att sluta säga »så här har vi alltid gjort« och istället våga satsa på något nytt och in­novativt, kanske med risken att misslyckas, vore det stor skillnad. Vi måste våga göra sånt som ingen annan gör för att nå dem som ingen annan når.

För att våga nya vägar behövs de som gått före. Som nybliven kristen var det de några år äldre ledarna som fångade Marie-Louises intresse. På samma sätt som tillväxt mår bra av tydliga mål behövs förebilder, att hitta de personer vi kan ta rygg på och se upp till. En god förebild vågar släppa fram andra och sprider Kristusdoft, menar Marie-Louise. Hon minns särskilt en äldre man vid namn Albin som kom till i EFS-kyrkan Ängelholm, där Marie-Louise tidigare jobbat som präst. Under hans första gudstjänst fanns inslag av både rökmaskin och ett gäng sportfantaster som spelade fotboll genom hela kyrksalen.

– Jag vet att jag tänkte »han kommer aldrig att komma hit igen«, men han sa bara efteråt att »jag känner igen tonen, Marie-Louise« och så var det också kring musiken. Även om det inte alls var hans stil, kunde han uppskatta texterna och teologin.

Det är nu två år sedan hon flyttade hit från Ängelholm med sin familj. För dem var det ett stort steg att lämna Skåne för det nya som väntade dem, ett steg utanför bekvämlighet och trygghet.

– Vi bröt upp från en församling som vi älskade och från ett hus som var i princip färdigrenoverat. Där hade vi kunnat ha det hur bra som helst i många år. Det är också utmanande att ta beslutet att flytta och gå i tro, särskilt med ansvar för tre barn som inte ville lämna Skåne. Det var den absolut värsta kvällen i våra liv när jag och min man berättade att vi skulle flytta. De äldsta barnen bara grät.

I detta ser hon EFS första missionärer som stora förebilder, de flyttade utan att veta vad som väntade. Hon menar, att om vi som kyrka väljer de säkra korten klarar vi oss utan Gud, men för varje steg som är lite utanför det vi själva behärskar blir beroendet allt större.

– Största faran mot vår tro är trygghet. Vi säger att tron ger mig en sådan trygghet, det är jätteviktigt och vi får vara trygga i vår identitet som Guds barn, men vi har blivit trygghetsnarkomaner. Det har ätit sig långt in i kyrkan och i mitt liv också.

Tryggheten har på många sätt blivit en avgud när det största i att vara med Jesus är att det ger en trygghet istället för att handla om honom som är världens frälsare, menar Marie-Louise. Hon tror att vi skulle må bra av att utmanas mer, men allt för ofta fastnar vi i rädsla för förändring.

Vad gör dig rädd?

– Jag är rädd för att inte stå i Guds vilja, att slarva bort mitt liv och inte göra det som är väsentligt och viktigt. Livet går så fruktansvärt snabbt och jag vill verkligen påverka någonting, få bygga något som är mycket större än mig själv – och det är Guds rike.

Hon beskriver ett ledarskap som kräver mod – mod att våga testa nya vägar och vara en förebild för flocken. Trots att det kan vara tufft och väldigt blåsigt, vet hon att det är vad hon vill. Och modet hämtar hon från Herren.

– Det låter ju väldigt klyschigt, men han har inte gett oss modlöshetens Ande, utan kraftens och kärlekens Ande.

Kallelsen driver henne, även om det stundom låter lockande att leva ett annat liv.

– Ibland känner jag att det hade varit skönt att bara dra täcket över huvudet och titta på någon tv-serie tills hjärnan helt försvinner, men jag vet att jag hade klarat det i två dagar, sedan hade jag bara längtat tillbaka.

Har det varit värt det?

– Det finns ju yrken med mycket bättre villkor, mycket bättre lön, mycket bättre arbetstid, så du måste ha något annat som driver dig. Där bottnar allt i Jesu kärlek. Det är hans kallelse, och samma nåd som gäller för alla andra gäller också för dig.

»Låt ingenting skymma Kristus«

De senaste femton åren har han arbetat i Luleå stift. I juni 2018 lämnar biskop Hans Stiglund över ämbetet till sin efterträdare. Under sin tid i tjänst upplever han en utveckling där kyrkans nutida utmaningar väcker en ny typ av frågor som handlar om trosfördjupning. Behoven har förändrats. Istället för att prata om antal deltagare möts han numera av funderingar som vad är en gudstjänst och hur skapar vi relation i våra gudstjänster?

– Nu har vi hela världen på besök. Det har kommit kristna och icke-kristna människor in i våra lokala sammanhang som ställer frågor om »Vad är kyrkan? Vad är kristen tro?« vilket utmanar oss kristna att söka våra egna rötter och våra egna svar, säger Hans.

För Luleå stift finns stor del av rötterna i den väckelsetradition som svepte fram under 1800-talet. De två inomkyrkliga väckelserörelserna, læstadianismen och EFS, fick stort genomslag och har sedan dess levt sida vid sida med olika nära relation till kyrkan. I vissa fall ledde spänningarna till att kyrkovärlden och bönhusvärlden blev två helt skilda sfärer.

– Om man tittar på det historiskt kan man säga att relationerna berodde mycket på hur präster och predikanter valde att se på och bemöta varandra, antingen blev det en maktposition eller så såg man det gemensamma.

För Hans har kopplingen mellan Svenska kyrkan och EFS blivit en upptäckt först som biskop. Han ser hur de många goda exempel som finns runt om i stiftet ger näring åt nya initiativ.

– Jag tycker mig se en grundläggande relation och tillit i botten som gjort att man ofta har fört en ömsesidig dialog mellan församling och EFS-förening.

Vilka utmaningar ser du för ett fortsatt samarbete?

– Så länge vi kan bejaka att vi har olika utgångspunkter, olika identitet, men ett gemensamt uppdrag funkar det men när vår egen självbild blir så stark att vi inte längre har behov av att se den andre blir det problem. När vi börjar tappa bort »vi-perspektivet«, från vilket håll det än sker, tycker jag det blir fel. Det blir ju svårare när det börjar gå bra för oss, då har vi inte samma behov av att relatera till varandra som när det är kämpigt.

Kristusförkunnelsen är det centrala och Hans sätter högt värde på den gemensamma kallelsen att vara kyrka. Likt reformatorn Martin Luthers grundtema »låt ingenting skymma Kristus« bör all verksamhet och all förkunnelse handla om just det.

– Jag tror att Kristi ansikte kan ha många tilltal i män­niskors liv. I vissa tider är det Kristus på korset som talar till oss väldigt mycket, vi möter en som går in under vårt lidande och vår mänskliga förnedring, därför måste det ansiktet få rum i en förkunnelse. Ibland är det Kristus, han som helar, som ska höras och en annan gång är det ett tredje Kristusansikte som behöver komma fram. Evangelierna bär med sig en mångfald av Kristusmöten och vi behöver inte vara så rädda för den. Vi behöver våga lita på att det är i Kristusförkunnelsen som något sker.

När väckelsen tog fart vände den totalt på de dåvarande perspektiven:

– Den lutherska grundtanken att varje människa är kallad att tillhöra Guds folk fick en enorm sprängkraft där plötsligt den lilla män­niskan fick värde.

Från att ämbetsmannen eller prästen varit de som bestämde blev den andliga erfarenheten, som tidigare tillhört utvalda utbildade ledare, tillgänglig för alla på sitt eget språk.

– Jag tror vi har svårt att föreställa oss den sprängkraften. Ordet vandrade från by till by. Jag tänker ofta att det fortfarande är kyrkans uppdrag, men hur förmedlar vi en Kristusförkunnelse som berör människor så starkt att de blir upprättade och befriade till ett mänskligt värde med en kallelse att betjäna både sin medmänniska och Gud?

Väckelserörelsernas framfart väckte inte enbart positiva följder, flertalet människor kom i kläm vilket har satt sina spår.

– I början var allt ganska kaotiskt, alla var med och drivkraften att vi måste gå ut var det som räknades. Så småningom blev vissna mönster givna, som hur jag formulerar mig, min tro, hur jag ber eller sjunger – även om det inte var planen började vi på något sätt jämföra oss mellan varandra. Någonstans blev jag inte längre bekräftad.

Det var när väckelsens friare former blev allt mer fasta som Hans menar att många blev sårade, vissa genom de mönster som uppstod och fick människor att dra sig undan då de inte längre kände sig delaktiga. Andra sårades av det som blev sagt de gånger det inte var herderösten som hördes.

– När man predikar omvändelse finns det också en tendens att man repeterar den form av förkunnelse som funkade på oss när vi själva drabbades av Guds tilltal, men det är inte säkert att generationen efter kan ta emot på samma sätt utan det kanske är så att ordet måste bli kött på nytt.

Brottningskampen mellan att predika evangelium och behålla en själavårdande pastoral omsorg ser Hans som lika aktuell, nu som då.

– När jag tänker på människors liv i dag så tror jag att ingen vill leva ytligt. Jag tror alla söker djup, någonting meningsfullt, och därför är det så spännande att få vara i den här kyrkan med både EFS och Svenska kyrkan för vi har egentligen det som människor längtar efter. Det finns redan här, men, hur formulerar vi det och låter det bli en inbjudan till människors liv?

Hans tipsar:


Svenska kyrkan kan inspirera EFS genom…
» …synen på Gudsnärvaron även i det objektiva, i ord och sakrament, att oberoende av hur jag har det eller mår kan jag vila i att vi tillsammans som kyrka lever i Guds skeende. Ibland finns risken i en mindre gemenskap att den blir beroende av vad eller hur vi gör, den krampen kan vi behöva få släppa ibland.«

EFS kan inspirera Svenska kyrkan genom…
» …sitt Kristuscentrerade perspektiv och det allmänna prästadömets tyngd. Att utmana kyrkan till att ta det på allvar, att inte bara säga utan också våga tro att när vi många kommer tillsammans med olika bakgrund så gestaltar vi verkligen vad Kristi kyrka är. Alla vill vi att vi ska öka idealitet, men har vi modet? Där kan EFS dela många goda erfarenheter.«

Biskop Hans tre viktiga värden för Luleå stift:


• En central förkunnelse:

»Vi får inte svika uppgiften att hålla förkunnelsen central och inte bara som en intellektuell förklaring utan något som går djupare i våra liv. Förkunnelse är ju mer än att predika, det är att låta Gud närma sig oss och beröra oss i ordet.«

• En nära kyrkogemenskap:

»Luleå stift har genom århundraden haft stor missionsiver och levt nära den världsvida kyrkan, det får vi inte tappa bort. Om vi blir för mycket en egen ö går vi miste om dimensioner av vad det är att vara kyrka som vi behöver vara rädda om.«

• En levande kontaktyta:

»Hur många i min ålder eller en generation yngre blev inte uppfångade tack vare att det fanns vuxna människor som såg oss unga? Jag är rädd att vi håller på att tappa våra läger och den kontakt där vuxna får möta ungdomar och bekräfta dem i tro och kallelse.«

»Hela kyrkans teologi är min«

Genom livets toppar och dalar har teologin varit den röda tråd som bär Patrik Hagman. Finländaren vars kopplingar till svensk kristenhet växer sig allt starkare. För Budbäraren berättar han om den större ekumeniska gemenskapen, sitt skrivande och att leva för sin nästa – även de gånger då vår nästa tas ifrån oss.

Det var redan efter en vecka på journalistutbildningen som Patrik Hagman insåg att det endast skulle komma att handla notiser och nyhetsrapportering, istället för de djupa intervjuer som han hoppats på. Han hade tidigare gått musiklinjen på en folkhögskola där det också fanns en teologisk ledarskapsutbildning. Vännernas kurslitteratur i systematisk teologi fångade hans fascination på riktigt. Efter att ha utbildat sig till journalist bestämde han sig för att ge teologin en chans och plötsligt var det som att komma hem.

– Jag kände genast att det här är min grej. Jag tror att de flesta människor kan göra lite vad som helst men jag hör inte till dem, jag är liksom gjord för att vara teolog.

Han doktorerade i patristik, om kyrkofädernas historia, därefter har han fortsatt som etiker i många år och nu gått över till att undervisa i praktisk teologi på Åboakademin där han finns verksam. Huvudfrågan han alltid återkommer till handlar om kyrkan.

– Det som jag tänker mycket kring är just vad det innebär att tro så som kyrkan lär? Vad spelar det för roll, i vår tid i dag?

Under uppväxten i Vasa, Finland, har Patrik alltid varit den som diskuterat, analyserat och frågat. Erfarenheterna från den pingstförsamling som familjen tidigare tillhört, som under åttiotalet splittrades på grund av teologiska frågor, lärde honom att man kan ha fel i kyrkan. För Patrik ledde det till att bli den kritiskt granskande teolog han är i dag, men genom åren har han sett många i samma process som istället valt att lämna all form av kristendom. Vissa klarade sig genom att ha ett »bullshitfilter«, något han beskriver som en beklaglig överlevnadsstrategi, vilket gjorde att de verkade kunna segla förbi allt som sades utan att ta det för allvarligt.

– Jag saknade ett sådant filter när jag växte upp, jag tog allt på väldigt stort allvar. Tyvärr finns det för många i kyrkan som säger så mycket dumt, och sätter en gudomlig auktoritet bakom det, vilket gör att människor verkar behöva ett sådant filter för att överleva.

Vändningen kom när han i tjugoårsåldern besökte klostret i Taizé i Frankrike.

– Det gav mig en känsla av att religion kan fungera på riktigt, vilket jag var lite tveksam till i den åldern. De kombinerar sund teologi med gudstjänstpraxis och att vara vettiga människor som gör saker i världen som betyder någonting.

Resan till Taizé har, tillsammans med Peter Halldorfs författarskap, gett Patrik en upptäckt av kyrkans djupa och breda tradition samt historia.

– Jag hittade den stora ekumeniska kyrkliga verkligheten och det är nog där jag hör hemma. I min teologi så finns det lika mycket baptistisk teologi som det finns katolsk eller ortodox teologi i den. Jag har alltid uppfattat det som att hela kyrkans teologi är min.

Kyrkan och dess gemenskap ligger honom fortfarande varmt om hjärtat. Han ställer sig frågande till den våg av teologi som under senare delen av 1900-talet bekräftade sin relevans genom kritiskt tänkande och att rikta den mot kyrkan.

– Jag tycker genuint mycket om att gå i kyrkan och att vara delaktig i kyrkans liv på olika sätt. Det finns helt klart jättemycket man kan vara negativ till i kyrkan, men som teolog kan man bara vara kritisk mot kyrkan som mot någon man älskar.

Därför ser han det som sin främsta uppgift att återskapa bilden av vad vi har kyrkan till och varför den spelar roll, trots sina fel och brister.

Teologen Patrik är, trots sin finlandssvenska brytning och sitt stora engagemang inom kyrkan i Finland, nästan mer hemma bland svensk kristenhet där han återkommer som talare och hans böcker fått stor spridning. Strax efter nyår medverkade han på medarbetardagar för EFS och Salts anställda i Västerbotten.

– Jag är väldigt präglad av svensk kristenhet. Det är lite lustigt, när jag kommer till Sverige och talar så gör jag det lite som en utomstående, men känner till ganska bra vad som har pågått här. I Finland är jag väldigt mycket mer udda. Speciellt på finskt håll, där är det väldigt få som exempelvis tycker att kyrkofäderna har mycket att säga oss i dag.

Vilket språk ger teologin dig?

– Det är ett språk ägnat åt att prata om det som vi ofta tar för självklart, som hela tiden rör sig på marginalerna av det som går att säga och pushar på den gränsen, det är teologins hemort. Den ger mig och kyrkan ett språk för att komma åt de saker vi annars inte pratar om, men kanske bör prata om, för det är ofta på den nivån som mycket av det viktigaste i livet finns.

För att inte teologin ska bli något isolerat väljer Patrik ofta att, utifrån ett politiskt perspektiv, peka på hur vårt samhälle fungerar och sedan använda teologin för att belysa det. På så vis vill han göra den tillämpningsbar och begriplig i vår nutida samhällskontext.

– Det behövs att vi ser kristendomen, livet som kristen och att fira gudstjänst som sådant vi behöver lära oss. Det är inget som finns i oss eller som vi automatiskt kan.

Många av hans böcker berör därför kyrkans gemenskap. Den storleksmässigt minsta av dem, »Söndagsskola för vuxna«, är ett förslag på en kristendomstolkning för vår tid. Den utgår från konkreta livsfrågor och riktar sig till alla som vill fundera kring vad kristet liv innebär i dag. Han ser det teologiska språket som en kontrast till kyrkans vana att bekräfta sin existens genom individens egna erfarenheter. Kyrkan och teologin behöver vara samhällsorienterad för att hållas relevant.

– Om det enda sättet som kyrkan har att förklara varför kristendomen är viktig är genom personliga upplevelser och problem blir den väldigt terapeutisk. Vi får snabbt intrycket av att kristen tro handlar om att vi ska må bra, vilket kanske inte alls är poängen.

Vi kommer in på begreppet gudsbild, vad som definierar bilden och vad gör den med oss. Utifrån uppväxten i en väckelsefromhet som starkt betonat den personliga relationen till Jesus hade Patrik under en tid en gudsbild som mer handlade om en »bete-sig-rätt-instans«.

– När jag läste mer teologi insåg jag att detta inte var en produkt av kristendomen utan snarare från maktutövande predikanter och jag kunde därför droppa den.

Vad får det för konsekvenser för dig?

– Jag tror på kyrkans Gud. Det hoppas jag innebär att jag inte försöker kontrollera Gud, vilket ofta är följden av att tro sig veta vem Gud är. Kanske lämnar det också ett utrymme för mig att ta kyrkan som gemenskap på stort allvar.

Patrik menar att när Gud blir för konkret börjar han konkurrera med kyrkan, och vårt behov av en troende gemenskap minskar:

– Det är lite det som har hänt i modern protestantisk kristendom, att vi har skapat en väldigt tydlig Gud och då behöver vi inte någon kyrka. Men om Gud är tillvarons grund som vi tillber och älskar, men inte känner till, då behöver vi en gemenskap som delar erfarenheten av den sortens liv. Det är därför mitt teologiska tänkande hela tiden handlar om vad kyrkan är för något och vad den gör.

På samma sätt som teologin kan sätta ord på, och ge uttryck för, det som är otalt så kan det också vara ett språk för sådant vi inte kan förstå oss på. Patriks liv har sedan tonåren, då hans far fick sitt cancerbesked, kantats av sjukhusbesök samt förluster av nära och kära.

– Teologi eller kristen tro, vet inte vilket som är vilket, har hjälpt mig att veta vad jag skulle titta efter. Att just sådana vardagliga exempel på nåd, att de på riktigt är viktiga.

Hösten 2011 fick Patrik och hans fru Carina, kallad Kika, beskedet att deras då treårige son Joel hade en hjärntumör och var döende. Behovet av den kristna gemenskapen och betydelsen av de personliga erfarenheterna av närhet och nåd blev extra påtagliga.

– När min son var sjuk, märkte jag och min fru att vi fick en massa styrka av att finnas där för andra, vilket var lite paradoxalt. När människor kom för att stödja oss på något plan så märkte vi ganska snabbt att det var vi som fick stödja dem, för vi kände till situationen betydligt bättre. Vi märkte att det här var något som gav oss kraft och gav vårt lidande någon slags mening, eftersom vi på något sätt kunde hjälpa andra med sitt.

Kyrkan fanns hela tiden närvarande. Särskilt betydelsefullt var det bönenätverk som startade direkt de fick höra om Joels tumör, en bedjande kvinna från barndomsförsamlingen i Österbotten var den andra person Patrik ringde efter beskedet och bönestödet hade oerhörd betydelse. Ungefär ett och ett halvt år efter Joels begravning gjorde livets oerhörda skörhet sig återigen konkret då Carina hastigt gick bort i sviterna efter en plötsligt stroke.

– Det känns som att genom alla dessa år, under den delen av mitt liv som på något sätt avslutades med att Kika också gick bort, var det som att jag fick leva med och bäras av en slags speciell gudsnärvaro som jag väldigt starkt kopplade samman med den här förbönen som nu är över. Det känns nu som att jag lever under normala livsvillkor igen med ett vanligt bekymmersliv.

Vardagsglimtarna av nåd tog sig många uttryck och fick stor betydelse. Tacksam­heten, situationen till trots, är något Patrik ofta återkommer till som en viktig del av kristendomen och ett sätt att hantera livets olyckor på.

– Just det här med tacksamhet, inte över motgångarna man möter men för andra saker, det är en sådan konkret sak som kristendomen lär oss.

I mötet med de familjer som levde i samma sjukhusmiljö blev tacksamheten en tydlig skillnad. Istället för att fokusera på de fina sakerna mötte de många som bara såg trånga utrymmen eller läkarnas misstag, något som gjorde den redan jobbiga situationen allt tyngre.

– Min fru höll kontakt med många av mammorna till de cancersjuka barnen och slogs av hur mycket bitterhet människor lever med. Då hade många av dem ännu sina barn i livet. Kanske att vi som kristna vet att bitterhet är ett gift man inte kan flirta med, utan vi måste hitta andra sätt att se på saker för att undvika det. Vi försökte hela tiden, för att uttrycka mig fromt, se Guds gåvor där vi fick leva.

Vårt samtal har handlat om kyrkans gemenskap, om att leva för sin nästa, men vad hände då när dina nästa plötsligt togs ifrån dig?

– Det är konstigt hur livet fungerar, när vår son var sjuk kom jag och min fru mycket närmre varandra. När hon dog så blev mina närmaste vänner mycket, mycket viktigare för mig. Det är ju en välsignelse att jag hade sådana vänner som kunde ställa upp och lyssna på mina totalt irrationella funderingar som kom ur mig de första dagarna.

– Ingenting blir bättre av att jag formulerar min smärta och min saknad i termer av »hur kan Gud tillåta det här?!« för det kommer jag aldrig få något svar på. Man får hitta ett annat sätt att tänka på det och försöka ställa frågor som vad handlar mitt liv om nu, när jag inte längre är familjefar och lever småbarnsfamiljeliv? Vad är det då som är viktigt för mig?