Bildreportage: Kerstin Oderhem i Indien

Kerstin hann, tillsammans med Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, med att besöka 15 olika hem på sju dagar. Här tillsammans med pensionerade sjuksköterskor i Padhar som bildat en bönegrupp. 

– Det var fantastiskt att be med dem. Efter pensionen drog de igång ett arbete att be för byn. De ber regelbundet, flera timmar åt gången ett par dagar i veckan, säger Kerstin.

Kerstin och Erik fick också äran att vara med och inviga den efterlängtade kyrkan i Sukktawa. 

– En mycket häftig upplevelse. Runt två tusen människor kom från byarna runtomkring och de som inte rymdes i kyrkan satt utanför under tälttak. Den festliga gudstjänsten pågick i flera timmar, säger Kerstin.

Invigningen av kyrkan i Sukktawa avslutades med lunch för alla tusentals besökare. De tappra matlagarna hade börjat förbereda klockan fem på morgonen.

Besöket i Indien innehöll också en rundvandring på Padhar sjukhus. 

– Jag slogs av den underliggande passionen – livet med Jesus – som ligger till grund för att detta sjukhus finns. De börjar varje morgon med gemensam morgonbön, mitt i det centrala väntrummet, och det präglar såklart hela verksamheten. När sången började blev patienterna nyfikna och kom för att lyssna – vilken missionsstation!

I Betul vid de tidigare EFS-missionärernas gravar tog Erik Johansson upp psalmen Härlig är jorden. 

– Tänk om dessa missionärer, som la ner sina liv på den platsen, fick se vad Gud gjort och hur kyrkan har växt.
I den psalmen sjunger vi »släkten följa släktens gång«, och då blev jag så rörd och grät så jag inte längre kunde sjunga, säger Kerstin.

Under resan besökte Erik och Kerstin även flera nyplanterada församlingar på landsbygden.

– Även om kulturen är så olika längtar vi efter precis samma saker: människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är helt fantastiskt att få se vad Gud gör i sin världsvida kyrka.

Tacksamma sjuksköterskor redo för tjänst

Examenshögtiden är just avklarad med stämningsfull ljuständningsceremoni och som sjuksköterskor avlägga Florence Nightinggales ed. Nu inväntar de resultaten från sina sluttentamina och därefter tre månaders praktiktjänst innan de är färdiga sjuksköterskor. Efter tre och ett halvt års studier märks det att de är ivriga att komma igång för att omsätta sina kunskaper i praktisk handling.

Deepa Mahale, Rukmani Singh och Abhideep Lal, som alla fått sin utbildning sponsrad av EFS, sitter på verandan på den gamla missionärbungalowen i Padhar, Indien, och berättar:

– Det bästa med jobbet är mötet med patienterna, börjar Deepa.

– Särskilt när man får ett tack tillbaka, fyller Abhideep i, det är det bästa.

– Självklart finns också de patienter som inte uttrycker någon tacksamhet, men de flesta gör det och då känns arbetet mycket meningsfullt, säger Rukmani.

Alla tre hoppas kunna fortsätta studera, vilket hänger på hur goda resultat de lyckats uppnå men alla tre har nu erbjudande om anställning vid Padhar sjukhus.

De nyexaminerade sjuksköterskorna kommer alla från fattiga familjer. Att ha ett jobb innebär att de nu kan börja bidra till försörjningen av sina familjer, som ser ganska olika ut. Rukmani har ingen vanlig familj, eftersom hon vuxit upp på barnhemmet i Shahpur, medan de andra två har föräldrar och syskon att ta ansvar för. Ett arbete är en fantastisk möjlighet att vara med och hjälpa andra, både i tjänsten och i familjen.

På frågan om hur framtiden ser ut svarar alla tre att de drömmer om att flytta till Europa, till Sverige eller Berlin.

– Jag skulle gärna arbeta med någon kristen hjälporganisation i Tyskland. Jag är mycket inspirerad av Martin Luther och har sett bild på hans staty i Berlin. Att få vara med och hjälpa människor i nöd, både i Tyskland och Indien, skulle vara en dröm för mig, säger Abhideep.

Även om de själva kommer från kristna familjer har det i deras årskull funnits flera klasskamrater som inte är kristna, men tre och ett halvt år på en kristen utbildning gör att människor blir förvandlade.

– Vi har på olika sätt försökt att förklara för dem om Jesus, och även gett dem Nya testamentet. Några har varit mycket intresserade, medan andra varit mer avvaktande med att bekänna sig till Jesus, säger Abhideep.

– Jesus är ju den som har gett oss allting, så vi vill dela det vidare till andra, säger Rukmani och de andra nickar instämmande.

Sjuksköterskeskolan i Padhar utbildar både sjuksköterskor och undersköterskor och har för närvarande 196 studenter. Skolan grundades 2011 och sedan några år bidrar EFS med stipendier för fem, sex studenter i varje årskull. Den goda mixen mellan teori och praktik är unik, och blir möjlig eftersom skolan ligger i direkt anslutning till sjukhuset. Chefsläkaren Rajiv Choudhrie berättar att det finns gott om liknande utbildningar som drivs helt utan kontakt med något sjukhus.

– De som studerar vid sådana typer av utbildningar får ytterst liten praktiskt träning. Därför har våra sjuksköterskor mycket bättre chanser till anställning, både här i Padhar och på annat håll efter avslutad utbildning.