Stort intresse för Nya sätt att vara kyrka

– Intresset har varit över förväntan, många känner igen en doft av den bibliska församlingen i Nya sätt, säger Björn Gusmark, projektanställd för att arbeta med Nya sätt att vara kyrka i Sverige.

Tillsammans med Tin Mörk går han, som många andra i dessa tider, ner för landning och sommarlov efter snart ett och ett halvt år med projektet »Nya sätt att vara kyrka«. De har hunnit träffa många människor i församlingar och föreningar, kontrakt, distrikt och stift i Svenska kyrkan och EFS.

– En av målsättningarna var 12 strategidagar per år. Vi har varit i och är inplanerade i totalt över 70 sammanhang från norr till söder. Därtill har vi producerat några nya filmer som ni hittar på hemsidan www.nyasattattvarakyrka.se, säger Tin.

I höst väntar två Mission i Sverige-konferenser.

– Det som behövs nu är att det börjar hända på riktigt, att det blir verkstad. Det finns församlingar som redan har embryon till Nya sätt och fler är sugna på att komma igång. Det vill vi stödja med en processutbildning för församlingar som vi kallar Lära, Leva, Leda, säger Björn.