Krisen eskalerar i Myanmar

Närmare 900 människor har avrättats och tusentals har frihetsberövats sedan militären tog makten i Myanmar. Fabriker, banker och skolor är i princip helt stängda och den statliga förvaltningen har gått i stå. Landet närmar sig ett fullskaligt inbördeskrig och ekonomisk kollaps.

– Människor har förlorat sin inkomst och det finns inga nya jobb att söka, berättar Joseph* som leder en husförsamlingsgemenskap och ett diakonalt arbete i utkanten av Yangon. Under åren har Josephs gemenskap tagit emot ett flertal svenska Salt-volontärer, som Budbäraren skrev om i nummer 3 2021.

– Många av de fattigaste har handlat ris på kredit de senaste månaderna, men nu måste de betala sina skulder innan de får köpa något mer. Vad ska de göra? De har inga pengar, säger Joseph. 

Han berättar att familjerna försöker äta det de kan hitta, bananträd och bladväxter, men att det inte längre räcker för att de ska kunna äta sig mätta. 

EFS utökar nu därför vår nödhjälpsinsamling till att omfatta även syskonen i Myanmar med matpaket bestående av bland annat ris, olja och bönor.

– Detta ger oss också en fantastisk möjlighet att dela evangelium och visa Jesu kärlek till våra buddhistiska grannar mitt i den här mörka tiden, säger Joseph. 

*Joseph heter egentligen något annat.

Hallå där, Oskar Karlsson

Vad är din relation till Myanmar idag? 

– De människor jag mötte under volontärtiden gjorde oerhört starkt intryck på mig, inte minst församlingens självklara tro på Jesus. Jag har återvänt dit flera gånger och har regelbunden kontakt med många. Jag har också varit med och lagt grunden till ett utbyte mellan sjuksköterskeutbildningen i Halmstad och ett sjukhus i Myanmar.

Hur är situationen på plats? 

– Den militära närvaron, arresteringarna och våldet gör att människor lever med en ständig rädsla. Många har också förlorat sin inkomst. De har svårt att betala sina hyror och att hitta mat för dagen. Krisen blir alltmer akut på flera olika sätt.

Vad kan vi göra? 

– Jag ber med orden i Joh 11:25, att församlingen ska hålla ut i tro och att de ska leva, även om de dör. Men det är också viktigt att stötta ekonomiskt. De ser ju en möjlighet att få vara Jesu händer och fötter och nå ut med både mat och evangelium, mitt i krisen!

Kritiskt läge i Myanmar

Budbäraren har pratat med Joseph, som är pastor i den husförsamlingsgemenskap som flera av EFS Salt-volontärer besökt under årens lopp. Husförsamlingen har ett stort diakonalt engagemang i det utsatta område där de bor. Bland annat har Joseph och hans fru öppnat sitt hem för ett tjugotal föräldralösa barn och tonåringar. Han vittnar om hur livet blivit allt svårare för de fattiga redan under pandemin, men sedan militärkuppen har situationen blivit närmast ohållbar.

– Ingen går trygg längre! Militären arresterar vem de vill. Och nu börjar det också bli svårt att få tag på mat och dricksvatten, säger Joseph.  

När Joseph och hans fru nyligen skulle till marknaden blev de stoppade av polisen som sköt i luften för att skrämmas. De fick återvända hem till barnen utan mat. Eftersom bankerna är stängda, och uttagsautomaterna i stort sett är tömda på sedlar, är det också svårt att få tag i pengar. Många fattiga är hänvisade till att äta gräs, råttor eller ormar som de kan fånga själva. Men det är inte bara gatorna som är osäkra. Även hemma i huset måste de ständigt vara på sin vakt. 

– Många arresteringar sker på nätterna och det är framförallt pojkar som tillfångatas. Så fort det kommer en okänd bil måste killarna i huset springa ut och gömma sig på risfälten, berättar han.

Militären tillfångatar människor slumpmässigt. De flesta försvinner spårlöst och familjerna vet inte var de tar vägen. Andra återlämnas några dagar senare, torterade eller döda. 

Susanna Jerlström, som besökte församlingen på en outreach med Salt 2017, har regelbunden kontakt med Joseph och hans familj. Även om hon bara tillbringade några veckor i Myanmar har tiden i Yangon satt djupa spår. 

– Det som gjorde starkast intryck på mig var deras varma tro och tillit till Gud. När nöden är så påtaglig blir nog behovet av Gud ännu starkare, säger Susanna. 

Ett knappt år efter besöket återvände hon tillsammans med sin familj och sina barn, för att de skulle få dela hennes erfarenhet. Det är ledsamt att tänka på att de barn som lekte med hennes egna barn för några år sedan nu måste leva med den här utsattheten och rädslan. 

I dagsläget är det svårt att skicka pengar till Joseph och församlingen, något som Susanna och de andra från hennes outreach gjort tidigare. Men däremot betonar både Susanna och Joseph vikten av att be för Myanmar. 

– Det viktigaste ni kan göra är att be för oss. Be för frihet och beskydd, men också för att rätt och rättvisa ska skipas! Vi vill inte leva under militärstyre, vi vill ha fred och demokrati, säger Joseph. 

Joseph heter egentligen något annat.

Andlig kamp i Asien

Den varma utstrålning som möter Salts Outreachs deltagare personifieras i William Lal, som är föreståndare för organisationen Disciple Making Mission, DMM, och ansvarig för teamets vistelse i landet.

– Det var ett överväldigande välkomnande och kärleksfullt möte, trots att vi där och då var främlingar som möttes för allra första gången, säger deltagaren Susanna Jerlström, 40 år, från Askersund.

Det innerliga bemötandet gör stort intryck på såväl Susanna som de övriga fem i teamet som under tolv dagar ska få möta, inspireras av och uppmuntra burmesiska syskon och tillsammans med dem få dela tro och vardag.

När teamet väl kommer till familjens Lals hus, där de ska bo, tar de 18 barn som familjen tar hand om, varav två är deras egna, emot dem med burmesisk sång, blombuketter och glitterpynt. Denna gästvänlighet varar under hela resan. Kvinnorna i huset lagar fantastisk mat till teamet, barnen viftar med fläktar när det är extra varmt och alla tar hand om dem när de blir sjuka – utan att begära någonting tillbaka.

– Deras gästvänlighet gentemot oss var större än jag någonsin har mött förut. De älskade inte bara oss med sin egen kraft, utan Jesu kärlek strålande igenom allt de gjorde och det berörde mig på djupet, säger deltagaren Charlotta Nordström, 23 år, från Uppsala.

William är glad över Outreachens positiva effekter:

– Den har gjort skillnad för Myanmars unga kristna. Outreachteamet har med sina vittnesbörd utrustat dem och att de rest så långt hemifrån för att dela Guds ord utmanar ungdomarna att sprida Hans ord över Myanmar, vars befolkning mestadels är Buddhistisk, säger han.

Majoriteten av landets befolkning är buddhister. William har blivit avrådd att missionera bland dem, då många anser det vara bortkastad tid, men han upplever det som sitt kall och evangeliserar med en glöd och brinnande låga som aldrig verkar kunna slockna.

Detta arbete är allt annat än enkelt. Under ett tredagarsseminarium som teamet får delta i, och medverka i genom att dela vittnesbörd och bibelord, händer det mycket. Den andliga kampen är oerhört tydlig och burmeserna är medvetna om denna andliga verklighet på ett helt annat sätt än vad teamet är vana vid från Sverige. Inför seminariet blir en efter en i teamet sjuka. Mitt under gudstjänsten går en kvinna fram till dem och ber om beskydd över dem. Hon har fått ett tilltal från Gud och berättar att Han har verkat på alla de platser och husförsamlingar de har besökt under veckan och att detta sedan kommer att multipliceras.

– Inte långt därefter springer en annan kvinna fram och berättar gråtande att onda andar står i dörröppningen och försöker att ta sig in för att hindra Guds verk, Guds rikes utbredning och de planer han har för människorna där, men att de inte lyckas, säger Susanna.

Teamet får tillsammans med William be om blodets beskydd över byggnaden och männi­skorna. Något som gör ett tydligt avtryck hos alla i teamet.

Sista kapitlet i Efesierbrevet, om den andliga vapenrustningen, blir levande under den här resan och det är påtagligt för dem hur viktigt det är att varje dag ta på sig Guds vapenrustning. Att det inte är kött och blod vi kämpar mot utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Bönens kraft och betydelse fick en helt ny dimension för var och en i teamet. Under dessa dagar tar bland annat två personer emot Jesus och människor blir helade och upprättade.

– Det allra bästa med resan var att se hur Gud verkar genom helande, tilltal och i den tydliga andliga kampen som Gud var överlägsen i om vi bara bad i Jesu namn, säger Jonatan Janerheim, 25 år, från Uppsala som var teamledare under resan.

En av de personer teamet möter under resan är Htetlin som, innan han blev kristen för ett år sedan, var troende buddhist. Nu leder han lovsången i DMM och kan vittna om de många under Gud har gjort i hans liv sedan han tog emot Jesus. Trots den tydliga kamp som finns och de svårigheter som pågår mellan buddhister och kristna i landet, är de kristna burmeserna som teamet får träffa mer frimodiga än de allra flesta i Sverige.

– Det är så annorlunda i Myanmar, jämfört med Sverige, de räknar med Gud i allt de gör, säger deltagaren Elise Eriksson, 59 år från Sollefteå.

I ett samtal om skillnaderna mellan Myanmar och Sverige säger hon:

– Vi borde istället fråga oss vad likheten är. Vi tror på samma Gud och läser samma bibel.

Varje kväll samlas teamet tillsammans med Williams familj för att dela bibelord, be och lovsjunga.

– Det bästa med att ha Salts Outreach här har varit bönerna de bett för oss, att vi fått se konkreta bönesvar som visat för oss alla att den Gud som vi sätter vår tillit till är levande och verksam, säger William.

Myanmar, med de människor som teamet får möta där och all den kärlek de visar, lämnar ett stort avtryck i deras hjärtan.

– Alla var väldigt berörda av den innerliga lovsången som ljöd så starkt att luften vibrer­ade, det kändes som en försmak av himmelen, säger Charlotta Nordström.

Det märks att tacksamheten är stor över att ha fått uppmuntras och utmanas i lärjungaskapet, samt på ett tydligt sätt få se hur Gud verkar i och genom deras kristna syskon i Myanmar.