Kyrkan stärker de ungas röst i Malawi

I år stöttar Bial återigen ungdomsarbetet i EFS systerkyrka i Malawi, ELCM. Nu satsar kyrkan på att rusta ungdomar i ledarskap och öka deras delaktighet i beslut och aktiviteter på kyrkans alla nivåer. ELCM:s medlemmar består till stor del av barn och ungdomar och det är nödvändigt att ungdomar får spela en viktig roll i kyrkans ledarskap. Målet är att ungdomarna i programmet ska växa som kristna ledare och i entreprenörskap. De kommer att vara delaktiga i utvecklings- och mikrolånprojekt på landsbygden som främjar självförsörjning.

– Detta ledarskapsprogram stödjer de unga att genomföra utvecklingsprojekt utifrån sina egna förmågor tillsammans med lokala resurser. Det hjälper också de unga att ha en anda av teamarbete, säger pastor Evance Mphalasa som är rådgivare i ungdomsfrågor på ELCM.

Nu når maten Malawi

Solens strålar bränner skoningslöst över den lilla byn Kantchefus enkla tegelhus och torra åkrar i centrala Malawi. Ett hundratal personer har samlats kring en lastbil utanför församlingskyrkan. Lastbilsflaket är fyllt av säckar med bönor och majsmjöl samt kartonger med salt och matlagningsolja. Genom den breddade kampanjen Afrika svälter! når nu EFS stöd till de hungrande fram via den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi, ELCM.

– Vi har aldrig upplevt en värre hunger. Ibland äter vi ingenting på flera dagar. Mina barn tvingas acceptera att de alltid är hungriga, säger 36-åriga fembarnsmamman Maria Steven.

Maria har sin tvåårige son Hessara i famnen. Han gråter och somnar om vartannat.

– Tack vare gåvorna kommer jag och mina barn att bli starkare igen, säger Maria.

EFS stöd beräknas ge 840 familjer i Malawi mat i tre månader, men behoven är enorma. Senare tids klimatchocker har lett till två års misskörd i rad i Malawi där majoriteten av de cirka 16 miljoner invånarna lever på jordbruk. 6,5 miljoner är i behov av matbistånd. Hjälp från landets regering och FN når inte alla.

– Detta är första gången som vi får hjälp. Vi har överlevt tack vare att jag och min man ibland får småjobb hos andra bönder, säger Maria.

Klimatförändringarna har inneburit att vissa delar av landet har fått förstörd sådd och grödor av störtfloderna som kommit av kraftiga och oregelbundna regn. I andra delar har det nästan inte regnat alls.

– Vi har en bit mark där vi odlar majs, men på grund av torkan har vi inte kunnat odla något, säger Maria.

Hungern får alltfler att lämna sina byar och söka sig till städerna. Där måste många tigga för att överleva. Uttorkade brunnar tvingar folk att dricka ur floder. Det har lett till en ökning av vattenburna sjukdomar samtidigt som undernäringen är utbredd. Många barn hoppar av skolan för att hjälpa till med familjeförsörjningen.

– Fyra av mina barn går i skolan, men bara ibland. När de inte har ätit på flera dagar orkar de inte gå dit, säger Maria.

I normala fall infaller regnperioden i november till december. Då sår bönderna sina grödor.

– Nu har torkan förstört vår jord. För att kunna bruka den igen behöver vi gödningsmedel. Det har vi inte råd att köpa, säger Maria.

Liksom många andra saknar familjen utsäde. Maria hoppas kunna hitta jobb och få utsäde i lön. Risken finns dock att regnet uteblir även i år. Oavsett vilket så förväntas nästa skörd tidigast i mars. Fram till dess är miljontals malawier i behov av matbistånd. Maria har förlorat framtidshoppet.

– Men jag har en dröm. Det är att öppna en liten matbutik. Då skulle min familj få ett stabilare liv, avslutar Maria.