Tillbaka till friheten – ny Lutherbok av Tomas Nygren

Många tror sig veta vad luthersk teologi står för, men i själva verket är förståelsen av vad Luther säger inte så väl förankrad, är Tomas Nygrens upplevelse utifrån dem som han har mött.

– Luthersk teologi förvandlade hela norra Europa och har påverkat samhället under århundradena. Den här boken är ett försök att göra reformationens budskap aktuellt i dag. Reformationens budskap är inget annat än en återupptäckt av evangeliet, säger han.

Att det blev en bok började med att Tomas fick ett uppdrag av tidningen Budbäraren att skriva tio artiklar om Luther. Artiklarna blev totalt 20 stycken som nu har dammats av och blivit en bok, men Tomas resa med Luther går längre tillbaka än så.

– Jag är uppvuxen i ett hem där Rosenius och luthersk kristendom har varit levande. Senare i tonåren blev jag mer kritisk mot Luther. Jag vapenvägrade och var inne på en linje som lutade mot radikalreformationen. När jag läste teologi kom jag att uppskatta Luthers sätt att uttrycka teologin, jag gjorde helt enkelt en resa tillbaka till Luther.

Kjell O Lejon, rektor på Johannelund, har varit med och skrivit om Luthers liv i boken och Budbärarens redaktör Paulina Hedman har skrivit förordet till boken. Boken ges ut via EFS och tidningen Budbäraren.

– Att EFS kommer igång med bokutgivning igen känns jätteroligt. I starten var EFS mycket av ett bokförlag. Det tillhör rörelsens dna att ge ut skrifter och böcker. Det är tråkigt att vi inte gjort det regelbundet. Förhoppningsvis kan detta vara starten på en ny era av bokutgivning, säger Tomas.

Beställ boken på www.efs.nu/order