Missionsuppdraget förverkligas på lokalplanet

Växtkraftdagar och Tillväxt- och nyplanteringsakademin har varit två verktyg som hjälpt EFS-föreningar att ta steg vidare. Dessa håller nu på att slås samman i det nya konceptet »Sänd«. Filmer och resursmaterial tas just nu fram för att skapa en kurs som kan rusta sammanhang att växa och nå ut.

– Vår övertygelse är att det är den lokala gemenskapen som är basen för all typ av missions- och utvecklingsarbete. Vi vill bemyndiga och stärka det som finns lokalt, säger Mona Edsinger, vikarierande nationell missionssekreterare.

Hon gick in i arbetet med en förhoppning om att skapa en större tydlighet i vad avdelningen erbjuder och ge distrikten ett större ägandeskap i användandet av verktygen.

– Genom ett närmare samarbete mellan Sverigeavdelningen och distriktsföreståndarna, tycker jag att vi nu är på god väg dit.

Mona ser möjligheter i den organisationsförändring som nu är på gång i EFS. Med minskad administrationsbörda för distriktsföreståndar­na, hoppas hon att de som regionala missionsledare kommer att få mer tid att vara coacher och ledare för sina anställda.

– Genom en förenklad organisation blir det mer tid för ledarna att fokusera på huvuduppdraget, missionen i Sverige.

Efter två år på posten som nationell missionssekreterare och 15 år i olika tjänster inom EFS, är det nu dags för Mona att gå vidare. Sökandet efter hennes efterträdare pågår.

– Jag känner att jag har gett vad jag kan ge och nu är det tid för mig att göra något annat, att studera.

Under alla sina år i EFS, både som medlem och anställd, har hon sett vilken stor kapacitet det finns i rörelsen. Hon lyfter fram två nycklar för att den kapaciteten ska kunna frigöras fullt ut – bön och ledarskap.

– Vi sitter på skatter, men det krävs ledarskap på alla nivåer för att göra rätt prioriteringar. Och så behövs bön.
I allt arbete vi står i har bönen haft en central plats för oss på Sverigeavdelningen.

 

Vi på Sverigeavdelningen

 

Ingrid Lundström

Ålder: 62 år

Ort: Vattholma

Titel: Inspiratör/utvecklingskonsulent 90 %

Hjärtefråga: Alpha – ett enkelt redskap som för många till tro i Sverige. En hjälp för oss som känner oss tafatta att dela tron i vardagen. Och så Sänd, som vill hjälpa oss att hitta missionens puls i våra lokala sammanhang.


Lotta Okkonen

Ålder: 36 år

Ort: Karlstad

Titel: Integrationssamordnare 40 %

Hjärtefråga: Att knyta samman församlingars erfarenheter och kunskap i asyl- och konvertitfrågor i ett nationellt nätverk, för att samordna och effektivisera vårt gemensamma arbete.


Iza Jönsson

Ålder: 29 år

Ort: Helsingborg

Titel: Utvecklingskonsulent, fokus på nyplantering 30 %

Hjärtefråga: Att inspirera till församlingsplantering i Sverige så att vi som rörelse kan få vakna och finna nya sätt att nå människor i vårt land.


Nils J Lundgren

Ålder: 61 år

Ort: Örnsköldsvik

Titel: Samverkanssekreterare samt antagning av EFS-präster 50 %

Hjärtefråga: Ekumenik och att verka för goda relationer till Svenska kyrkan. Och att få se missionsinriktade EFS-präster.


Martin Alexandersson

Ålder: 38 år

Ort: Göteborg

Titel: Nyplanteringskonsulent 50 %

Hjärtefråga: Att genom verktyg, vidareutbildning, utbyte, samtal och nya perspektiv få den lokala församlingen att fungera.


Lotta Strajnic

Ålder: 46 år

Ort: Uppsala

Titel: Receptionist/administratör 85 %

Hjärtefråga: Min längtan är att få vara ett redskap för Gud där jag är, bland de människor jag möter, även i mitt arbete.


Maria Smeds

Ålder: 42 år

Ort: Bålsta

Titel: Utvecklingskonsulent – musikmission och tillbedjan 25%

Hjärtefråga: Att få se kärleksfulla, varma gemenskaper som speglar Guds hjärta i relationen där. Där Jesus är det centrala och vi får möta Honom, inte minst genom – och i – sång, musik och bön.

 

Kansliets resa från Riddarhuset till Johannelund

Från starten till i dag går det missionsdrivna arbetet som en röd tråd genom EFS historia. Lokaler, visioner och personer har gjort avtryck. EFS arkivarie Elsagreta Selander bjuder oss på sina intryck längst vägen.

I ett rum med två fönster, det var så det började – i en av flyglarna till Riddarhuset, Gamla stan, i Stockholm. Det var EFS första expedition, möblerat med en pulpet, ett bord, en liten rottingsoffa och tre stolar. Där arbetade två sekreterare, en vaktmästare och en springgosse. Under de kommande åren bytte EFS lokal med jämna mellanrum. Inte förrän 1924 köpte EFS huset på Mäster Samuelsgatan 34, vilket blev rörelsens första egna expeditionsbyggnad. Därefter har det ömsom blivit fler rum och ökat antal anställda, gjorts nedskärningar, huserats både förlag och hotell samt flyttats – och nu är det tid för ännu en flytt.

– Att kontinuerligt få nya kollegor, nya chefer, nya lokaler, nytt rum och nya arbetsuppgifter har varit stimulerande nog för min del. Jag har inte känt något behov av att byta arbetsgivare också, säger Elsagreta Selander, som i mer än 45 år har arbetat med olika uppgifter för EFS.

På grund av upprustning av innerstaden tvingas EFS sälja sin fastighet till Stockholms stad i början av 1950-talet. Då köptes en ny fastighet på Tegnérgatan 34.

– Det var en riktigt pampig hörnfastighet med sex våningar. I dag känns det smått ofattbart att expeditionen också hade ansvar för hotellet där, säger Elsagreta.

Hon började som skolsekreterare på Johannelund, precis när skolan flyttade från Stockholm till Uppsala, år 1970.

– När jag blev tillfrågad om tjänsten tvekade jag, men blev övertalad att prova en månad. Sedan blev jag kvar till hösten 1995 då jag fick en assistenttjänst på hemlandsavdelningen för EFS expedition.

Genom åren har Elsagreta provat en stor bredd av arbetsuppgifter, som utskick, bokningar, materialhantering med mera.

– Roligast har nog varit att jobba med layout och bildhantering. Att arbeta i Excel trivs jag också med, vilket passar bra då jag sedan 2014 mest arbetat med ordnandet av EFS arkiv.

Under mitten av 80-talet fattades beslutet att flytta EFS expedition från Stockholm till Uppsala, tillbaka till staden där »det första fröet« till EFS kom genom studenterna Lundborg, Rudin och Wadström. För många av de anställda blev bytet av stad ett känslomässigt uppbrott då inte hela personalstyrkan hade möjlighet att fortsätta arbetet från Uppsala. Flytten 1985 grundade sig på tre huvudorsaker – Stockholms dyra bostadsmarknad, viljan att komma närmare Johannelund och det växande förlagets lokalbehov. När förlaget såldes 1992 och utlandspersonalen flyttade till Kyrkans hus 1997 blev huset för stort och EFS erbjöds lokaler i Kyrkans hus.

Organisationsförändringar och ökade hyreskostnader gjorde en flytt från Kyrkans hus nödvändig. Cirka en miljon billigare varje år var den gamla lärarhögskolans lokaler, på Prästgatan i Uppsala, dit EFS flyttade i juni 2011. De nya lokalerna innebar en större gemenskap på expeditionen som nu började kallas för kansli. Förmiddagens fikasamling gav här även ro till andakt och bön.

– Arbetsgemenskapen tycker jag har fungerat som bäst i lokalerna på Prästgatan, där har alla suttit samlade i samma korridor och att ha en egen matsal har gjort gott för mötet med ens närmaste kollegor, säger Elsagreta och fortsätter:

– Då jag vuxit upp inom EFS kände jag mig hemma redan från början, trots att det nu var fråga om en arbetsplats. Att ingå i en kristen gemenskap där mina gåvor kommer till användning har känts som ett privilegium. Jag känner mig stolt över att få arbeta i ett sammanhang som EFS, som fortfarande är en Jesuscentrerad, lyhörd, brobyggande och mångfaldig rörelse trots sin ålder.

Lokalerna på Prästgatan blev med åren för små. I samband med beslut om ny organisation behövdes ytterligare personal varför möjligheten att inrymma EFS kansli på Johannelund kom på tal. Nu gör kansliet sig redo för ännu en flytt och för Elsagreta som varit med förut känns situationen bekant.

– Det jag minns från förra flytten är att, trots att lokalerna då stod helt färdiga att tas i bruk, tog det mycket lång tid innan det dagliga arbetet kunde flyta på som förut.

Under sommaren och hösten i år har Johannelunds tidigare biblioteksutrymmen, kök och matsal byggts om till kontorslokaler. Den administrativa enheten blir gemensam för EFS kansli och Johannelund, liksom närarkiv och matsal.

– På ett sätt kan man säga att EFS nu kommit tillbaka till rötterna. Det var rektorn på Johannelund som hade hand om utbildningen av missionärer och ledde det internationella arbetet under de första åren. Den gamla kyrkklockan från Johannelund, som hänger i Lötenkyrkans klockstapel, kan nu även kalla både skolans och kansliets personal till bön och andakt, säger Elsagreta avslutningsvis.

Historik – Här har EFS expeditioner haft sina adresser:

 • Riddarhusets tomt, Gamla stan, Stockholm, 9 maj 1856–
 • Övre Bangränd 1, Stockholm, 0kt 1856–
 • Grytgjutaregränd 37 (senare Jakobsbergsgatan), Stockholm, Okt 1857–
 • Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm, Okt 1859–
 • Mäster Samuelsgatan 34, Stockholm, Okt 1878–
 • Scheelegatan 24, Stockholm, Okt 1954–
 • Tegnérgatan 34, Stockholm, Juni 1955–
 • Von Bahrs väg 3, Uppsala, November 1985–
 • Kyrkans hus, Sysslomansgatan 4, Uppsala, April 1997–
 • Seminariet, Prästgatan 11, Uppsala, Juni 2011–
 • Heidenstamsgatan 75, Uppsala, 24 november 2017–