Indisk biskop har dött

Den älskade och uppskattade biskopen Emmanuel Panchoo, som tjänade i den Evangeliska Lutherska kyrkan i Chhindwara, Madhya Pradesh, avled den 23 april på Padhar sjukhus efter att ha insjuknat i covid-19. Han blev 69 år gammal. 

Minnesruna av Erik Johansson:

Biskop Emmanuel Panchoo, som avled den 23 april vid Padhar sjukhus i sviterna av covid-19, var kyrkans biskop i fjorton år. Han tjänstgjorde på den post där EFS genom historien ende biskop, Rubin Israelsson, tjänstgjorde 1969–80.

Biskop Panchoo vigdes till sin tjänst den 20 februari 2007 i Chhindwara, Madhya Pradesh. Trots stora svårigheter tjänade han hängivet sin kyrka och under hans år ökade såväl antalet medlemmar som församlingar kraftigt. Han vigde också ett stort antal präster till tjänst, däribland några kvinnor, de första i ELC i Madhya Pradesh. 

Genom åren blev biskop Panchoo en nära vän. Jag kommer sakna hans varma vänskap. Biskop Emmanuel Panchoo efterlämnar en son med familj.

»Hans Herre sade: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.« (Matt 25:21)

Vila i frid till uppståndelsens morgon!

Erik Johansson, internationell missions­sekreterare, EFS

Vivi Rinman

Redan som tolvåring hade Vivi bestämt sig för vad hon ville ägna sig åt som vuxen. Hon hade lyssnat till zenanamissionärerna Hanna Wennman och Lavinia Kristiansson när de en gång besökt Göteborg. Det var en dröm som gick i uppfyllelse när hon den 8 november 1897 lämnade Göteborg för att resa ut som missionär till Indien. Hon var då 22 år. 

Vivi, Hanna och Lavinia reste via Malmö där missionär Anders Jakobsson anslöt. Resan gick med tåg genom Europa och Vivi hade beställt rum i både Berlin och Dresden efter att ha konsulterat Reisehandbuch für die christliche Familien. Den 26 november 1897 anlände resenärerna till Trieste och gick ombord för att via Medelhavet, Röda havet och Indiska Oceanen ta sig till Bombay.

Den 3 december ute på Medelhavet skrev Vivi till sin mamma efter att ha jämfört de engelska passagerarna med sin medresenär Hanna:

»Om det verkligen är Gud som sänder missionärerna, varför få så många av dem komma ut bara för att bli sjuka och dö, mänskligt sett? Herren göre oss villiga och nöjda.«

Båten blev liggande ett par dagar i Karachi och resenärerna fick tillfälle att träffa kristna indier i stadens missionshus. Vivi förstod hjälpligt en predikan på urdu, och hade därför gott hopp om att också förstå hindi som hon studerat under längre tid. 

Den 22 december nådde de Bombay och Vivi och missionär Jakobsson fortsatte med tåg till Nagpur, huvudstad i Centralprovinsen. Nästa dag, som var julafton, packade de in sig och sitt bagage i en oxvagn, och strax innan solnedgången kom de fram till sitt nattlogi. Redan klockan 03.30 nästa morgon bar det av igen. Några mil utanför Chhindwara mötte pastor Danielsson och Vivi fick flytta över för att kunna färdas bekvämare den sista sträckan tillsammans med honom.

Vivi hade nätt och jämnt installerat sig i Chhindwara och hunnit hälsa på pastor Lindroth, stationens föreståndare, innan hon hamnade mitt uppe i planeringen av hur man på bästa sätt skulle ta hand om de barn som drabbats av den hungerkatastrof som blivit följden av den svåra torkan åren 1896 – 1897. Indiska regeringen hade vädjat om hjälp.

Vivi började besöka kvinnor i staden tillsammans med bibelkvinnan Millo. Efter några dagar skriver hon lite missmodigt hem till mamma Nanny:

»Men de kommer aldrig självmant till oss för att höra Guds ord. Mat och kläder är deras enda intresse. Men min oförmåga bör inte slå ner mitt mod ty Gud visste ju på förhand när han sände mig hur jag var.«

Efter bara någon månad i Chhindwara skrev Vivi i ett brev att visserligen hade hon sänts ut för att i första hand verka bland kvinnorna, men den närmaste tiden skulle hennes uppgift nog bli att ta hand om de sjuka barnen.

En söndag döptes 29 flickor från barnhemmet. Antalet döpta barn redovisades plikttroget. Missionären visste vad som förväntades. »Ja, jag vet att den första undrande frågan när läsaren öppnar Missionstidningen är: ’Hava vi fått vinna någon för Kristus?’« (Lena Rensaa).

År 1903 startade Vivi en kurs för utbildning av bibelkvinnor och 1906 fanns tid att starta en ettårig utbildning av lärarinnor, en kurs som anslöt till Vernacular Middle School som redan funnits ett år. Men det visade sig vara en felbedömning att göra lärarinnekursen ettårig. År 1911 började man i stället skicka flickor till den amerikanska metodistkyrkans seminarieutbildning i Jabalapur, och det blev en bra lösning.

Första världskrigets utbrott 1914 satte stopp för resor mellan Indien och Sverige. Den här perioden, när missionärerna var hälften så många, fick Vivi även ta itu med annat än skolarbete. Hon lämnade ifrån sig föreståndaruppgiften i flickhemmet eftersom övrigt arbete tog mer och mer tid. Hon medverkade i en tidning, hon satt med i flera viktiga kommittéer med mera.

Boken In the heart of India gavs ut 1928, lagom till 50-årsjubileet av EFS mission i Indien. Där berättar Vivi om de femtio årens med- och motgångar i strävandena att göra Jesus känd. Hon infogar där också minnesord över alla som dittills avlidit på missionsfältet. 

1935 tilldelades Vivi Rinman Kaiser-i-Hind-medaljen  av den engelsk-indiska regeringen för sitt »långvariga och välsignelsebringande arbete i Indien«. 

Med avbrott för tjänst i Shaphur 1937–1940 stannade Vivi i Chhindwara till 1944. Efter ytterligare fyra år i Junardeo återvände hon till Sverige. Hon avled 1960 efter att ha bott några år på Lindängens vilohem i Södertälje. 

Clara Molander

Clara Lister föddes i York i England. Hon gick i söndagsskolan och följde med på gudstjänster. Bröderna fick utbildning och arbete på kontor medan Clara skötte hemmet tillsammans med sin mor. 

Vid 17 års ålder kom Frälsningsarmén till stan. Två kvinnor stod på en lastvagn klädda i arméns uniform och sjöng i takt med tamburinerna. Det väckte inte bara uppståndelse utan även motstånd. Men Clara blev tilltalad och hon drogs till dem som kämpade för friheten att få framföra evangeliet. 

Familjen var emot och Clara fick inte gå på mötena men då besökte hon kvinnorna i deras hem. När hon kom hem en kväll hade bröderna låst henne ute.

Hon gav inte upp utan såg till att bli självförsörjande. Vid 20 års ålder antogs hon till Frälsningsarméns krigsskola. Efter en kort tid där blev hon ombedd att ta hand om generalen William Booths maka Cathrine. Hon var svårt sjuk i kräfta (cancer). Det var krävande men Clara höll ut till slutet. 

Strax efter insjuknade hon själv allvarligt men familjen Booth hjälpte då henne på bästa sätt. Man befarade att hon fått en permanent lunginflammation och då borde vistelse i ett varmare land vara bra. Just då gjordes ett upprop att sända ut 50 officerare till Indien, till minne av Cathrine Booth.

Det var kanske inte så konstigt att Clara då blev en av tänkta 50, som blev 60, som avreste den 25 november 1890. På samma båt fanns Frans Oscar Molander, den ende svensken som var med på resan.

Arméns idé var att de skulle bli ett med folket i Indien genom att likna dem i levnadssätt, seder och bruk. Klä sig som de och äta samma sorts mat, på samma sätt som indier åt. Efter att de passerat Port Sudan blev ordern att kasta bort alla europeiska klädesplagg och ikläda sig fakirdräkten, en gulröd lång tunn väv som enligt landets sed draperas så att den skyler hela kroppen, även huvudet. När en man är klädd i den färgen betecknas därmed att han är asket som går omkring med sin tiggarskål, och de flesta är rädda för följderna att avvisa sådana. Det måste ha väckt stor uppståndelse när Arméns kvinnliga officerare gick omkring barfota, begärande allmosor från både européer och indier.

På juldagen 1890 kom båten till Indien. Miss Lilly Booth var med på resan och hon hade en indisk gosse som Clara fick hjälpa till att sköta om. Sedan blev hon placerad i Bombay tillsammans med en annan kvinnlig officer. Under sitt andra år i Bombay insjuknade Clara i smittkoppor och intogs på sjukhus där hon fick bra vård.

En dag när hon som vanligt var ute för att sälja Stridsropet och be om gåvor, blev hon överkörd av ett ekipage med två hästar tillhörande en engelsk general. Fast hon var medvetslös höll hon i väskan med pengarna när hon kom till sjukhuset. Hon tillfrisknade även denna gång.

När Clara och hennes kamrat arbetade i en by fick de en dag besök av ett par unga manliga officerare i Armén. Den ene var skotte och den andre var svensken Frans.

Det dröjde inte länge förrän det bestämdes om äktenskap. Clara och Frans gifte sig den 4 juni 1894 i Metodistkyrkan i Poona. Snart var även hennes kamrat gift med skotten.

Bröllopsresan gick med oxkärra och det första hemmet var ett enkelt rum i ett hus av ohuggen sten och lera. Det fanns varken säng eller stol utan bara ett litet bord med korta ben. Köket var i ett hörn av rummet. Indiskt men ej lätt för en europé. Men paret Molander var förberedda på försakelse och de skulle ju verka bland det fattiga Maharfolket, en av de mest förtrampade lågkasterna och därmed drabbade av många smittsamma sjukdomar.

Det dröjde inte länge förrän de båda insjuknade i malaria. De vårdade växelvis varandra tills de båda var så dåliga att de kom till sjukhus i Poona. Vård och bra mat gjorde att de snart tillfrisknade. 

Ej långt därefter föddes deras första son på sjukhus i Bombay, men han dog där av lunginflammation. Inom tre år födde Clara ännu ett barn som också avled.

Frans fick arbeta bland engelska soldater och sjömän i Bombay och Clara bistod honom i arbetet. Men snart blev de förflyttade till Gujerat där Frälsningsarmén hade ett barnhem för ett hundratal pojkar. Nu var Clara i sitt esse.

Efter åtta år, 1899, fick de i januari resa hem för första gången. Clara som hade tagit farväl av sin mor, i tanken att de aldrig mer skulle ses, fick möta henne igen. Även bröderna hade nu försonats med henne och gav sitt stöd. De fortsatte till Sverige där deras dotter Svea föds. Samma vår reser de tillbaka till Indien dit de anländer i maj. Den lilla måste vaccineras. Om det nu var vaccinets fel, eller hettan eller båda vet man inte. Svea fick bölder över hela kroppen och dukade snart under.

Barnadödlighen var stor på barnhemmen och så även för familjen Molander. Tvillingflickorna som Clara senare födde fick bara leva i elva månader, de avled strax efter varandra.

Arbetet fortsatte på ett nytt barnhem i några år tills det fick stängas när behovet minskat. Det blev ännu en förflyttning.

Nu hade även Frans tagit upp frågan om klädedräkten och även behovet av dop. Officerarna i Gujurat var överens om att begära en förändring och med tiden fick de igenom frågan om att inte ha fakirdräkten. 

Frågan om dopet gick dock inte igenom och det innebar ofta att de indier som blev kristna döptes i andra kyrkor och blev medlemmar där. Molanders hade då tankar på att gå över till Metodistkyrkan, men fick då erbjudande om högre tjänst.

I oktober år 1900 föddes sonen Eric och i december 1901 sonen William.

1908 fick de en tolv månaders hemresa som mestadels tillbringades i Sverige. Clara lärde sig lite svenska under den tiden. När de återvände var de båda majorer som sändes till krigsskolan, det vill säga fostrandet av indier till soldater i Frälsningsarmén.

Molanders hade en vän i Karl Järner som tidigare varit med i Armén. Här kom då frågan upp om att bli missionärer i EFS tjänst. Att komma till ett sammanhang där det fanns både dop och nattvard. Efter 22 år togs detta steg, ej utan smärta för dem. 

De kom i januari 1914 till Chhindwara med oxkärra från Harrai, där de rastat hos Järners. Clara med sin lilla Lisa i famnen, som var två månader. Clara var ej stark nog att gå språkkursen utan fick lära sig hindi genom att höra och göra sig förstådd. Detta blev deras tredje indiska språk.

Genast fick Frans ta över pastor Carl Fredrik Lindroths uppgifter då denne stod färdig att resa hem till Sverige. 

När Frans blivit prästvigd, efter svåra studier, kom de 1917 till Nimpani (Padhar). Där fick Clara ta hand om det lilla barnhemmet och det gjorde hon med stor ömhet om barnen.

År 1918 bröt en stor världsomfattande influensaepidemi ut, så även i Indien. Nimpani blev hårdast drabbat av stationerna. När Molanders i oktober kom hem från årskonferensen i Chhindwara, var deras tjänares hustru död och Martha Humble, Nimpanis zenanamissionär, hade avlidit. Minst en tredjedel av församlingen rycktes bort av farsoten. Barnhemmet blev snart överfullt och Clara var ständigt upptagen.

Åren gick och 1923 fick familjen än en gång resa till Sverige. Sönerna hade efter avslutad skoltid i Indien rest till England och Sverige för forsatta studier. 

På Hagabergs bibelinstitut fick de en viloplats där rektorsfamiljen Landgren tog hand om dem. Lisa, som då var 11 år, lärde sig svenska och blev som en svensk flicka.

Tre barn fick Clara behålla av de tolv som Nils Dahlberg skriver att hon födde.

I februari 1942 insjuknade Clara och råddes att söka behandling på missionssjukhuset i Nagpur. Så skedde och hon blev återställd. 

Men hon hade en annan åkomma som förorsakade henne stor olägenhet och som inte kunde botas utan operation. När doktorn förklarade att hennes hälsotillstånd var utmärkt, så bad hon om operation. Den gick bra men på trettonde dygnet därefter fick hon en hjärtattack och på mindre än två timmar var allt slut.

Det blev ett hårt slag för Frans och barnen. Han skyndade med buss till Nagpur och hann vara med på begravningen. 

Wendela Wigert

Wendela Wigert var i Nimpani (nuvarande Padhar) 1902–1912 och därefter i Shahpur till 1949. Målande beskriver hon det älskade landet Indien. Här ett citat från EFS årsbok för 1904:

»Om kvällarna då vi icke gå till byarna så sent, bruka vi gå ut till tjänarna här utanför tältet och sitta med dem rundt den lilla stockelden samt läsa, sjunga och bedja. Över oss äro den mörka natthimlen och den tindrande stjärnehären och de gamla, välkända, kära stjärnbilderna, Karlavagnen och Orions bälte. Runt omkring oss nattens tystnad, blott då och då afbruten av en hop schakalers gälla tjut och någon gång en trumvirvel eller sång där bortifrån byn …«

Nils Dahlberg skriver i minnesrunan över Wendela i Budbäraren 1963, att hon var en brinnande andemänniska, som fast hon var så verksam och alltid hade så bråttom, hade tid för bönen bakom den stängda kammardörren. Men hon brann också för den obeskrivliga nöden bland Indiens folk. Hon köpte mark och delade ut till de fattiga bönderna. Det blev en kristen by. Hon lärde dem att odla åkrarna på ett mera rationellt sätt så att det gav rikare skördar. Hon startade en mässingsindustri där många saker tillverkades och hade en stor åtgång i Sverige. Shahpur som var en vildmark blev en liten lustgård, en »Konungens stad«, skriver Nils Dahlberg.

Wendela var en zenanamissionär, en särskild tjänst för att nå de indiska kvinnorna. I början besöktes indiska byar där hon såg behoven och möjligheterna och så startades utbildningen av bibelkvinnor och diakonissor i Shahpur. De kunde ännu bättre nå kvinnorna i byarna. 

Jag blir lite förvånad över att Wendela inte också blev författare. Hon har visserligen skrivit några böcker, varav ett par är minnesskrifter av avlidna kollegor. Förmågan att uttrycka sig målande var hennes gåva, här ännu ett citat:

»Ramal vandrar den välkända vägen. Över de vida slätterna mellan Hushungabad och Itarsi, uppför de fagra Satpuraberg – så välkända av oss missionärer. – Där gömma djunglerna så många hemligheter. Där bo gonderna i sina små byar. Där gå vilddjuren på rov om natten och påfåglarna dansa med utbredda stjärtfjädrar i solljuset, och de grå aporna med svarta ansikten och svart tipp på svansen titta fram från banyanträdens grenar, och skratta åt den ensamme vandraren.«

Tre Korsets Stridsmän är ett litet häfte som gavs ut 1951. Där skildras tre indier som är frukten av missionsarbetet. Som avslutning av den här artikeln om Wendela vill jag återge avsnittet Guds Spelman eller Gondernas Apostel där gondprästen Hirday Baby möter den korsfäste Kristus. Det passar bra att läsa inför den stundande påsken:

Det är mitt i vilda djungeln. En flod. Höga träd beskugga den gröna sluttningen. Ovan floden ett mäktigt, ihåligt mahoaträd. Nedanför detta en skara gonder. 

Kvinnorna iklädda rödbruna och vita skynken, tryckta i brokiga, underliga mönster, samt med halsband av glaspärlor och små, vita snäckor en masse, så att hela bröstet är täckt därav. Glasarmband lysa rött, grönt, blått, gult i oskyldig färgglädje. Skramlande, grova mässingskedjor och järnsmycken kring fotlederna – smycken fyllda med hagel, så att varje steg ger ett klirrande ljud.

– Klirr, klarr, klirr, klarr!

Det låter som härlig musik i skogsmänniskornas öron vid gondkvinnornas och gondflickornas hurtiga, dansande marschtakt. – Är det inte vackert?

– Jo, visst är det vackert!

Och mörka ögon stråla, och pärlvita tänder glänsa mot bruna, leende ansikten, och raska, rappa tungor rulla fram gondernas klirrande, klarrande r-ljud. Det trillar, det trallar, som haglet i fotbojorna: 

’Rrysligt rrroligt, rrroligt i dag vid storrr- gudens firrning!’

De äro så enkla, så naiva, så glada – och så grovt tillhuggna till hela sin varelse av naturlivet i gondwanaskogarna. 

Nedanför mahoaträdet sitta de äldre männen i ring på marken kring sin Bhumka – avgudaprästen. Han är en helt ung man, knappt mer än en gosse, med ett intelligent ansikte och vackra, mejslade drag. 

Hookkan, lerpipan, går från hand till hand laget runt. Långsamt, värdigt drar var och en i tur och ordning några bloss därur. 

Därinne i trädet bor storguden. 

Jag gick förbi trädet i går. Då var öppningen i den ihåliga stammen så väl övertäckt, att endast ett vant öga kunde upptäcka ett fönsterliknande hål, som leder in till ett litet rum i det inre. 

Men i dag är det storgudens dag. Och i dag är det gondernas tingsdag. Och trädets inre är blottat. Storguden – ett stålsvärd i en spånkorg – är framburen på gudaplatsen. 

Alla tillrustningar äro gjorda. Nu skall ting hållas och rättvisa skipas och offren frambäras. Betänksamt sändes hookkan från man till man. 

Brottslingarna föras fram en efter en. Där står en ung man, darrande inför sina domare. Han är en ynklig syn. Han bugar sig djupt ända ned till jorden. De hoplagda händerna föras ödmjukt till pannan. Han ställer sig på ett ben – och så lyfter han händerna och fattar i båda sina öron. Så erkänner man sin skuld i Gondwana, och med den gesten säger man: Jag skall aldrig göra så mer! 

De hookka-rökande hålla rådslag. Mängden lyssnar. Så fäller bhumkan den avgörande domen: 

– Svårt har han försyndat sig. Han har brutit mot kastens lagar. Hörde inte hon, den kvinna, som han levat samman med, till det föraktade bhangifolket. Inte kan en sådan syndare återupptagas i kasten utan den strängaste bot och rening. Eldsprovet måste han genomgå. Och sedan sju gånger bada i heligt vatten. Och därefter för hela kasten tillreda försoningsmåltid. 

– Ja, eldsprovet måste han genomgå, eldsprovet! 

På sluttningen ovanför floden är en sex fot lång och några fot djup grav. Bunden kastas brottslingen ned däri. Han uppstämmer förtvivlade rop av fasa och förskräckelse. Över honom utbredes ett tunt lager av halm. Man tänder. – Brännvinsflaskan går från mun till mun. De gamla männen dricka, de unga männen dricka, kvinnorna dricka, barnen dricka. 

Virvlande går avgudadansen. Kvinnorna sopa framför sig med stora kvastar av påfågelsfjädrar under det de hand i hand trampa fram och åter, fram och åter över gudaplatsen. Fotbojorna klirra, glasarmbanden klinga, snäckor och pärlor rassla och pingla. Bruna och röda sari svänga hit och dit. 

Under höga tjut och stridsrop höja männen stavarna såsom spjut över sina huvuden. De hoppa högt i luften, vilda av brännvin och yra, under det dansen virvlar runt, runt. 

Vildast bland de vilda är bhumkan, Dharmdas broder, Hirday. 

Ut ur rummet störtar en ung man. Han stannar nedanför verandatrappan, och med bortvänt ansikte torkar han strida tårar, som rinna nedför de mörka kinderna. 

Den unge mannen har ett vackert ansikte med regelbundna, mejslade drag. Han är smärt och välväxt, men tarvligt klädd. Med fliken av sin turban stryker han åter och åter bort tåreströmmen, som icke synes vilja stanna.

– Varför gråter du, Hirday?

– Jag visste inte, att han lidit så föörfärligt! Missahib, tänk på spikarna, törnena! Tänk, han svettades blod för mig, för dig!

Hela gestalten skakar av gråt. 

Det var första gången Hjärtat – det betyder hans namn – och hans hustru, Hirma, hört berättelsen om den korsfäste. Passionshistoriens detaljer hade rullats upp för dem därinne i det lilla rummet i missionsbungalown. Såsom Jesu smärta var, aldrig någons varit har.

Det blev till slut den unge mannen med det känsliga, livliga sinnet för mycket. Det överväldigade honom. Han kunde ej bära mer. Och utan ett ord hastar han ut ur rummet för att i det fria gråta ut sitt hjärtas känslor. Såsom Jesu kärlek var, aldrig någons varit har.

Nu var han gripen av Kärleken. Och den släppte honom aldrig.«

Hirday och Hirma fick först arbete på missionsstationen under några år men sedan blev kallelsen stark att vittna för sitt eget folk och de började vandra runt i byarna. Det var många gonder som blivit vunna för Guds rike genom Hirday. Vid gatu- eller bymöten bad han också sin hustru Hirma att tala, skriver missionären Maja Johansson. 

»Hon var den borne talaren. Med sin klara tankegång och hjärtliga sätt fick hon åhörarnas öra. Ingen tycktes tänka på att hon bara var en kvinna.« 

Bildreportage: Kerstin Oderhem i Indien

Kerstin hann, tillsammans med Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, med att besöka 15 olika hem på sju dagar. Här tillsammans med pensionerade sjuksköterskor i Padhar som bildat en bönegrupp. 

– Det var fantastiskt att be med dem. Efter pensionen drog de igång ett arbete att be för byn. De ber regelbundet, flera timmar åt gången ett par dagar i veckan, säger Kerstin.

Kerstin och Erik fick också äran att vara med och inviga den efterlängtade kyrkan i Sukktawa. 

– En mycket häftig upplevelse. Runt två tusen människor kom från byarna runtomkring och de som inte rymdes i kyrkan satt utanför under tälttak. Den festliga gudstjänsten pågick i flera timmar, säger Kerstin.

Invigningen av kyrkan i Sukktawa avslutades med lunch för alla tusentals besökare. De tappra matlagarna hade börjat förbereda klockan fem på morgonen.

Besöket i Indien innehöll också en rundvandring på Padhar sjukhus. 

– Jag slogs av den underliggande passionen – livet med Jesus – som ligger till grund för att detta sjukhus finns. De börjar varje morgon med gemensam morgonbön, mitt i det centrala väntrummet, och det präglar såklart hela verksamheten. När sången började blev patienterna nyfikna och kom för att lyssna – vilken missionsstation!

I Betul vid de tidigare EFS-missionärernas gravar tog Erik Johansson upp psalmen Härlig är jorden. 

– Tänk om dessa missionärer, som la ner sina liv på den platsen, fick se vad Gud gjort och hur kyrkan har växt.
I den psalmen sjunger vi »släkten följa släktens gång«, och då blev jag så rörd och grät så jag inte längre kunde sjunga, säger Kerstin.

Under resan besökte Erik och Kerstin även flera nyplanterada församlingar på landsbygden.

– Även om kulturen är så olika längtar vi efter precis samma saker: människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är helt fantastiskt att få se vad Gud gör i sin världsvida kyrka.

Missionär och hedersdoktor

Lennart Persson, missionär, präst och lärare har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Serampore College, Bangalore, Indien, där han undervisade i teologi från 1973–80.

Lennart, själv missionärsbarn uppvuxen bland annat i Bijori, Madhya Pradesh, och framlidna hust­run Carin tjänstgjorde för EFS under många år i Indien, i Chhindwara, i Bangalore och i New Delhi. Därutöver har han tjänstgjort vid flera olika teologiska institutioner i Sydostasien fram till sin pensionering.

Lennart bor i Uppsala och har på senare år ryckt in bland annat som lärare på Johannelund och har varit behjälplig med att systematisera de delar av EFS arkiv som har med Indien att göra.

Utnämningen till hedersdoktor skedde i samband med Serampore Colleges 50-årsjubileum den 7 december, där Lennart var en av högtidstalarna.

Arkivet för missionen vidare – nu i Indien

Volontärerna i EFS arkivprojekt gör betydelsefulla insatser och intressanta upptäckter. En av dem är Lars Hofgren, tidigare EFS-missionär i Tanzania och handläggare för Svenska kyrkans internationella arbete. Hans första uppdrag var att skriva rent och översätta Langes dagbok 1908–1909, nästa blev Carl Cederqvists dagböcker.

– Intressant och utmanande. Handskrivna dagböcker från slutet av 1800-talet är inte alltid lätta att tyda, ord kan vara sådana som inte används i dagens språk. Jag försöker ofta se till sammanhangen och det som beskrivs för att kunna tyda orden och meningarna, säger Lars.

Nu arbetar han med att översätta boken »I hjärtat av Indien« till engelska eftersom Nirmal Soren, pastor i Chhindwara, Indien, sökte faktamaterial inför en avhandling om missionsarbetet i delstaten Madhya Pradesh. Boken gavs ut 1927 i samband med det indiska missionsarbetets 50-årsjubileum och ger en bra beskrivning av det första missionsarbetet, även ur ett kvinnligt perspektiv. Nils Dahlberg står som redaktör, men flertalet av bokens kapitel är skrivna av kvinnliga indienmissionärer.

Lars förundras av hur förutseende missionärerna var i Indien och hur de tidigt satsade på att församlingarna samt de kristna skulle bli självförsörjande.

– Jag är imponerad av hur de tidiga missionärerna klarade av sina dagliga liv, att kommunicera med omgivningen, lära sig språk, hur de härdade ut trots hårt klimat och många sjukdomar. Många var febersjuka under långa perioder, men arbetade ändå vidare och byggde relationer med omgivningen. De vågade satsa, även om resultatet kanske inte blivit riktigt det de önskade.

Pastor Nirmal, som studerar hemma i Indien och har besvarat våra frågor via mail, ser hur historien kan berika det arbete han står i nu.

– I mitt hjärta har jag alltid varit nyfiken på min kyrkas ursprung och utveckling. Jag vill som pastor, här i Chhindwara, undervisa den nya generationen om EFS missionsarbete och dess arbetsmetoder i dagens sammanhang.

Varför är det viktigt för dig att få tillgång till denna bok och annat ur EFS arkiv?

– Därför att det är en primär källa till svenskt missionsarbete. Andra skrivna källor av indiska författare är inte lika autentiska som EFS arkivmaterial. Där finns många berättelser, händelser, presentationer av personer och missionsmetoder som har blivit till stor hjälp för mig. Det finns även andra detaljer beträffande EFS arbete i andra länder som hjälper oss att förstå arten av EFS mission. Brev och fotografier är också viktiga för förståelsen av äktheten av materialet om missionsarbetet.

Tacksamma sjuksköterskor redo för tjänst

Examenshögtiden är just avklarad med stämningsfull ljuständningsceremoni och som sjuksköterskor avlägga Florence Nightinggales ed. Nu inväntar de resultaten från sina sluttentamina och därefter tre månaders praktiktjänst innan de är färdiga sjuksköterskor. Efter tre och ett halvt års studier märks det att de är ivriga att komma igång för att omsätta sina kunskaper i praktisk handling.

Deepa Mahale, Rukmani Singh och Abhideep Lal, som alla fått sin utbildning sponsrad av EFS, sitter på verandan på den gamla missionärbungalowen i Padhar, Indien, och berättar:

– Det bästa med jobbet är mötet med patienterna, börjar Deepa.

– Särskilt när man får ett tack tillbaka, fyller Abhideep i, det är det bästa.

– Självklart finns också de patienter som inte uttrycker någon tacksamhet, men de flesta gör det och då känns arbetet mycket meningsfullt, säger Rukmani.

Alla tre hoppas kunna fortsätta studera, vilket hänger på hur goda resultat de lyckats uppnå men alla tre har nu erbjudande om anställning vid Padhar sjukhus.

De nyexaminerade sjuksköterskorna kommer alla från fattiga familjer. Att ha ett jobb innebär att de nu kan börja bidra till försörjningen av sina familjer, som ser ganska olika ut. Rukmani har ingen vanlig familj, eftersom hon vuxit upp på barnhemmet i Shahpur, medan de andra två har föräldrar och syskon att ta ansvar för. Ett arbete är en fantastisk möjlighet att vara med och hjälpa andra, både i tjänsten och i familjen.

På frågan om hur framtiden ser ut svarar alla tre att de drömmer om att flytta till Europa, till Sverige eller Berlin.

– Jag skulle gärna arbeta med någon kristen hjälporganisation i Tyskland. Jag är mycket inspirerad av Martin Luther och har sett bild på hans staty i Berlin. Att få vara med och hjälpa människor i nöd, både i Tyskland och Indien, skulle vara en dröm för mig, säger Abhideep.

Även om de själva kommer från kristna familjer har det i deras årskull funnits flera klasskamrater som inte är kristna, men tre och ett halvt år på en kristen utbildning gör att människor blir förvandlade.

– Vi har på olika sätt försökt att förklara för dem om Jesus, och även gett dem Nya testamentet. Några har varit mycket intresserade, medan andra varit mer avvaktande med att bekänna sig till Jesus, säger Abhideep.

– Jesus är ju den som har gett oss allting, så vi vill dela det vidare till andra, säger Rukmani och de andra nickar instämmande.

Sjuksköterskeskolan i Padhar utbildar både sjuksköterskor och undersköterskor och har för närvarande 196 studenter. Skolan grundades 2011 och sedan några år bidrar EFS med stipendier för fem, sex studenter i varje årskull. Den goda mixen mellan teori och praktik är unik, och blir möjlig eftersom skolan ligger i direkt anslutning till sjukhuset. Chefsläkaren Rajiv Choudhrie berättar att det finns gott om liknande utbildningar som drivs helt utan kontakt med något sjukhus.

– De som studerar vid sådana typer av utbildningar får ytterst liten praktiskt träning. Därför har våra sjuksköterskor mycket bättre chanser till anställning, både här i Padhar och på annat håll efter avslutad utbildning.