Brevens okända berättelse om Lina Sandell

Han är pensionär sedan ett par år, men Örkelljunga behöver honom fortfarande i församlingsarbetet, så det är bara någon dag ibland han kan åka till Lund och sitta på Universitetsbiblioteket. Lina Sandell har han »känt« sedan han var i tioårsåldern. Då blev hans pappa kyrkoherde i Fröderyd, och hela familjen fick dela på ansvaret för guidningarna i Lina Sandell-museet på prästgårdstomten.

I ett brev på Universitetsbiblioteket läste han om en Augusta Svahn som följde med Lina hem efter båtolyckan där hennes pappa drunk­nade.

– Det var genom att släktforska som jag fick reda på att det var samma Augusta och att hon verkligen stod så nära Lina, säger Gösta Imberg.

Augusta var arton år då, bodde i Jönköping och var aktiv i stadens traktatsällskap.

– Jag tänkte att en ung kvinna som tar på sig ett sådant uppdrag måste vara något särskilt, så jag bestämde mig för att hålla utkik efter henne, säger Gösta.

Alla de fyra döttrarna i familjen Sandell hade problem med sina lungor. Linas storasyster Charlotta fick fyra barn med sin man, Knut Almqvist, som var präst. Ett av barnen dog, och lite senare dog mamma Charlotta också.

– En forskare som jag har talat med sa att han släppte den delen av familjen i och med hennes död. Det han inte visste var att det är då som det spännande börjar, säger Gösta.

Gösta har forskat mycket i sin egen familjs historia, och nu gjorde han en liknande kartläggning av Lina Sandells familj. Det visade sig att Knut gifte om sig ganska snabbt – och att den Augusta Almqvist som står som hans fru var född Svahn.

– Så när jag såg i bibliotekets lista att det fanns en kapsel med över 300 brev från Lina Sandell till Augusta Almqvist, då förstod jag att jag hade gissat rätt.

Det första brevet har Gösta lyckats datera till några dagar före Jonas Sandells död. Senare fortsätter väninnorna att påminna varandra om hans dödsdag år efter år. Det är förstås bara en del av innehållet i breven.

– Efter Charlottas död skriver Lina att hon hör att det går rykten om Knut och att hon vill tala med Augusta om dem.

De rykten som Lina har hört gäller Knut och Augusta. Ganska snart efteråt gifter de sig, och Linas väninna blir styvmor till Charlottas tre barn som Lina är mycket engagerad i. Breven handlar ofta om dem.

Gösta ägnar sina dagar på universitetsbiblioteket åt att fotografera brevsidorna. Läser gör han hemma. Han har hittat ett brev där Lina berättar för Augusta om de sista veckorna av graviditeten och om förlossningen som »Lillan« inte överlevde.

– Jag har skickat det till en forskare som arbetar med medicinhistoria och fått svaret att det verkar vara havandeskapsförgiftning Lina drabbades av, säger han.

Och så har han upptäckt att Augusta Almqvist någon gång år 1863 blev Linas medarbetare – det var hon som översatte många av de engelska texter som Lina behövde till tidningar och kalendrar. De tryckta översättningarna är osignerade, och det har tagits för givet att det var Lina själv som arbetade med dem.

Hur kommer det sig att breven har legat orörda så länge?

– Det var Augustas döttrar som tog hand om dem efter hennes död, och när också hennes dotter Maria hade dött hamnade de hos Staffan Björck som var professor i litteraturvetenskap. Han förvaltade dem i många år. 1999 kom de till UB, men det verkar inte som om någon har förstått vad de kunde innehålla. Det är över 1300 brevsidor – jag har mycket kvar att läsa.

200 år med Carl Olof Rosenius

Hans inflytande inom den svenska och nordiska väckelsehistorien på 1800- och 1900-talet går knappast att överskatta. Carl Olof Rosenius levde åren 1816–1868 och blev alltså bara 52 år gammal, men hans skrifter har tryckts i betydligt fler än två miljoner exemplar och utkommer fortfarande i nya upplagor. Omdömet – den främste lekmannapredikant som vårt lands kyrkohistoria känner – av kyrkohistorikern Gunnar Westin står sig än. Här presenterar vi några av hans egenskaper.

Predikanten

Först och främst var Rosenius predikant. I ett brev från 1849 berättar han om sitt veckoschema som bestod i att hålla bibelförklaringar fyra dagar i veckan och predikan en dag, på söndagar. Däremellan skulle han hinna med allt annat. Rosenius var prästson och hade tänkt sig att gå i faderns fotspår. Så blev det inte, men predikade gjorde han. Redan som tonåring ledde han mindre samlingar och höll andakter. Som artonåring predikade han för första gången i en kyrka, något han kom att fortsätta med fram till sin död 1868.

Han var en gärna hörd predikant. Vittnesbörden är många om hur han fångade sina lyssnare, inte med retoriska knep, djupsinniga bilder eller märkvärdiga tolkningar, utan med innerlighet, allvar och en ton som gjorde att de som hörde honom visste att det här var en man som levde nära Herren och hade erfarenhet av vad han talade om. Paul Peter Waldenströms omdöme kunde många stämma in i: »Vilken ström av levande vatten var inte hans predikningar!«

Skribenten

Rosenius försörjde sig delvis på att ge ut två tidskrifter: Missions-Tidning och Pietisten. Den förra var – som namnet anger – ägnad kristen mission. Här publicerade Rosenius rapporter och berättelser från hela världen. Tidningen överlät Rosenius i slutet av sitt liv till EFS och den fortlever än i dag genom EFS missionstidning Budbäraren.

Pietisten var en tidskrift uteslutande ägnad kristen uppbyggelse. Här lät Rosenius trycka en del av sina predikningar och skrev även artikelserier som utlade till exempel Herrens bön och de tio budorden. Nästan allt som senare getts ut som böcker av Rosenius är hämtat från Pietisten. Det gäller även hans kanske mest kända bok Dagbetraktelser, som under olika namn utkommit i närmare 40 upplagor, den sista så sent som i år 2016.

Själavårdaren

Hans förkunnelse och artiklar i Pietisten ledde till en själavårdande verksamhet. Det berättas att folk stod i kö för att få tala med honom och som många, både tidigare och senare, hade han svårt att säga nej. Periodvis fick han hyra ett rum utanför hemmet för att kunna dra sig undan. Många skrev också till honom. Hans korrespondens var enormt omfattande; det berättas att han kunde få uppemot tio brev om dagen. Alla var inte själavårdsbrev, men många. Rosenius försökte besvara dem alla.

Teologen

Rosenius var inte utbildad teolog, men han hade genom eget studium en gedigen teologisk insikt. Den främsta källan var Luther och dennes skrifter, men han hämtade även intryck från andra håll. Det finns en bredd i Rosenius teologi som säkert är ett lutherskt arv. Det mest centrala var rättfärdiggörelsen genom tron som den förnämsta artikel. Från detta vek han aldrig. Av pietismen påverkades han när det gällde betoningen av omvändelse samt rädslan för förvärldsligande och ytlighet. Värmen och innerligheten som många omvittnar var säkert ett herrnhutiskt arv. Jesus som vännen och försonaren återkom han ständigt till.