Behov som öppnar dörrar

Knappt hade julmaten hunnit sjunka ner innan Erik Johansson packade väskan för att åka till Irak. Denna gång handlade besöket hos partner­organisationen Capni om att göra en organisationsbedömning inför kommande ansökan om Sidapengar.

– Det känns fantastiskt roligt att samarbeta med en lokal, kristen organisation. Det är en väl fungerande organisation med mycket kompetent personal, berättar Erik.

Capni startades av några ortodoxa kristna i början av 90-talet och bedriver i dag bland annat sjukvård, socialt arbete och påverkansarbete i rättighetsfrågor. Sedan 2015 har EFS varit med och gett stöd till fritidsverksamhet för barn, så kallade »barnvänliga områden«.

– Det är svårt att tala om resultat av arbetet, men vi kan se att det har bidragit till att individer har haft möjlighet att finnas kvar i regionen. Det är oerhört glädjande.

I takt med att de akuta behoven har minskat har Capni mer och mer velat fokusera på långsiktiga insatser. Det innebär att större delen av fritidsverksamheten för barn kommer att läggas ner, vilket ger EFS möjlighet att ge stöd till andra insatser. Barn och deras rättigheter kommer även i fortsättningen att vara i fokus, men Erik ser även möjligheter till att stödja andra insatser.

– Det skulle till exempel vara roligt att kunna bidra till att öka bibelkunskapen bland kyrkornas ungdomar. Sedan har Capni mobila kliniker med apotek och sjukvårdspersonal som jag tänker att vi skulle kunna stödja.

Under 2017 samlade EFS in 33,6 miljoner kronor. Erik är imponerad över det rekordstora resultatet.

– Det är enastående och innebär att vi kan göra det vi har lovat att vi ska göra. I och med att kostnaderna hela tiden ökar, behöver vi ha rekord varje år för att kunna hålla takten.

Ett av de missionsländer som i år får extra fokus är Somalia, där EFS har en lång historia. Redan 1898 byggde missionären Karl Cederqvist en EFS-bas i staden Kismayo. EFS senaste insats i landet – som bland annat innehöll en barnmorskeutbildning – fick ett abrupt slut i och med det inbördeskrig som startade 1998. När Erik besökte landet i april förra året mötte han en av de barnmorskor som nu gör ett viktigt arbete och en dröm väcktes om att återuppbygga den numera förfallna EFS-basen i Kismayo.

Den närmsta konkreta insatsen i landet är att, genom extern finansiering, försöka få till något slags verksamhet i södra Somalia. Erik hoppas sedan att EFS närvaro i landet kan öka de närmaste åren med exempelvis grundskole- och yrkesutbildning.

– Det är ett land med enorma behov till följd av det långa inbördeskriget. Vi hoppas att vi kan hitta vägar till samarbete med lokala organisationer. Det går inte att evangelisera i Somalia, men vi kan bidra till ett drägligt liv för människor. Det får vara vårt vittnesbörd om Jesus.

Senare i år kommer Erik att besöka Etiopien tillsammans med missionsföreståndaren Kerstin Oderhem för att träffa företrädare för Mekane Yesus-kyrkan och internationella partnerorganisationer. Etiopienbesöket kommer även att innehålla möten med EFS utsända missionärer. Erik tycker att EFS insatser i landet är bra och meningsfulla, men funderar samtidigt på hur engagemanget ska utvecklas de kommande åren. Tankarna har fått extra näring av att han uppfattat signaler från Mekane Yesus-kyrkan om att de inte är i samma behov av externa missionärer som tidigare.

– Vi har en lång och god relation med Mekane Yesus som vi ska värna och odla. Men kanske ska vi fundera på om vi ska prioritera om våra resurser och satsa mer där det inte finns kristen närvaro och där kristna förföljs.

Erik hoppas att EFS kommer att kunna sända ut fler missionärer framöver – utmaningen är att hitta finansiering. Om inte insamlingen ökar hoppas Erik att stöd kan komma från exempelvis Svenska kyrkan eller Sida.

– Vi jobbar med flera olika spår men inget är färdigt än. Vi har ett antal mycket lämpliga personer som är redo att åka ut om vi bara hade pengar.

Just att få resurser till arbetet ser Erik som en av internationella avdelningens största utmaningar.

– Det finns sådana fantastiska möjligheter, och jag kan ibland önska att EFS:arna hade större förtroende för rörelsens missionsarbete. Vi ser exempelvis nu hur IS skapat en djup misstro bland många muslimer och hur vi kan få erbjuda evangelium till dem som söker efter försoning, kärlek och förlåtelse.


EFS internationella mission

Etiopien

Missionärer: Frida och Andreas Thor­nell, Sophia och Elias Tranefeldt och Gunnar och Monica Edmark, och ett antal seniorvolontärer och olika matprojekt.

Projekt: Bl. a. teo­logisk utbildning, sjukvård på Aira sjukhus, ledar­skapsutbildning för kvinnor, kristen radio och fri­tids­verksamhet för föräldralösa barn.

Eritrea

Projekt: Bl.a. teologisk utbildning, kristen radio, stöd till sjukvårdskliniker, grundskolor på landsbygden och grundskolor för döva barn.

Malawi

Projekt: Ett generellt stöd till kyrkans verksamhet

Tanzania

Missionärer: Nora och Hannes Sandahl och Ulf Ekängen, och ett antal seniorvolontärer.

Projekt: Teologisk utbildning, barns rättigheter och diakonal verksamhet.

Centraleuropa

Missionär: Martin Alexandersson.

Indien

Projekt: Sjukskö­terskeutbildning och stöd till ett barnhem.

Mellanöstern

Projekt: Partner till satellittevebolaget Sat-7 och under­stödjer verksamhet för barn i flykting­läger i Irak.

England

Tältmakar­missionär: AnnaHelena Lindberg.

Ninevehjälpen lanseras i höst

Medan sista slaget om Mosul pågick i början av juli befann sig representanter från EFS i Irak. Syftet med resan var att förbereda inför den kommande kampanjen »Ninevehjälpen« samt besöka den fritidsverksamhet för barn i flyktingläger, Child Friendly Space, som EFS sedan länge stödjer.

– Det som påverkade mig starkast var att höra männi­skornas berättelser. En kvinna i ett flyktingläger berättade hur hennes familj inte hade någonting kvar efter att IS tog deras husnycklar, id-kort och alla pengar, säger Josefin Norstedt, EFS insamlingsstrateg som var en av resenärerna, och fortsätter:

– Men mitt i all förödelse var det glädjande att se hur mycket fritidsverksamheterna betyder för både barnen och föräldrarna samt hur det skapar jobbmöjligheter för de anställda pedagogerna.

Med på resan var även EFS missionssekreterare Erik
Johansson, artisten Josef Johansson, en fotograf samt en journalist. Josef Johansson kommer under hösten släppa en låt och musikvideo till förmån för Ninevehjälpen. I nästa nummer av Budbäraren kan du läsa mer om varför Josef engagerar sig i Ninevehjälpen. 

EFS förbereder utökat stöd till de förföljda

Sommaren 2014 drevs hundratusentals kristna irakier på flykt, sedan dess stödjer EFS den kristna organisationen Capni:s hjälparbete bland flyktingar i irakiska Kurdistan, KRG. Nu har det mesta av Nineveh-slätten befriats. EFS förbereder sig för en ny fas i hjälparbetet. Det kan dock ta lång tid innan IS drivs ut ur Mosul. Fram till dess är Nineveh-slätten en otrygg plats.

– Vi följer utvecklingen noga för att så fort som möjligt kunna gå in och hjälpa kristna flyktingar att återvända hem, säger Erik Johansson, EFS missionssekreterare för internationell mission.

Den materiella förstörelsen är enorm. Infrastrukturen måste byggas upp från grunden.

– Vi får inte släppa taget om detta. Kristendomen har funnits i området i 2000 år, men successivt tryckts undan. Nu är den sista spillran hotad, säger Erik.

Det handlar inte bara om att rädda kristendomen i sig.

– Det är en kulturell räddningsaktion. Det skulle skada hela regionen om det inte fanns några kristna kvar. En kultur som fanns där långt innan den muslimska kulturen, riskerar att raderas ut, säger Erik.

När säkerhetsläget har stabiliserats och området röjts på minor och icke-detonerad ammunition kommer EFS att sätta in stöd där det bäst behövs. Erik nämner hjälp med att återinrätta kyrkan.

– Vi kommer eventuellt att stödja skolor. Många familjer kommer inte att återvända förrän de vet att barnen kan gå i skolan, men återvändarna kommer även att behöva hjälp med mycket annat. Till exempel med att få igång jordbruk, företag och arbetsplatser, säger Erik.

Det är högst osäkert om de kristna någonsin kommer att återvända till Mosul. Stadens kyrkor har förstörts eller gjorts om till moskéer. Kristna hem har övertagits av muslimer.

– Därför är det viktigt med politiska påtryckningar så att peshmerga, den irakiska regeringen och andra i USA-alliansen garanterar att de kristna får tillbaka sina bostäder och kyrkor. Vad ska de annars återvända till?, frågar sig Erik.

EFS insamlingschef, Johan Ericson, betonar att säkerheten måste förbättras för Iraks religiösa minoriteteter, men att det givetvis inte är EFS mandat att stå för militär säkerhet.

När återuppbyggnaden drar igång kommer EFS att hålla koll på andra organisationers hjälparbete.

– För att kunna gå in och fylla luckor, säger Johan.

Johan betonar att det även måste skapas förutsättningar för samexistens mellan Iraks olika etnoreligiösa grupper.

– De har samexisterat genom hela historien, men nu har förutsättningarna förändrats. Ett försoningsarbete måste inledas mellan folkgrupperna så att de kan hantera allt som har hänt, säger han.