EFS åter på bokmässan

Det blev ett varmt välkomnande från både bokbransch och privatpersoner. Två helt nya böcker presenterades vid olika tillfällen: Den ena var Ezra Gebremedhins »Må detta nå monsieur Stjärne« som är en utgivning av brevväxlingen mellan EFS missionär Per Stjärne och den etiopiske kejsaren Haile Selassie. Den andra var Magnus Perssons debutbok i serien Re:formera, »Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken«. Inte minst den senare väckte stor uppmärksamhet, bland andra närvarade ärkebiskop Antje Jackelén vid den välbesökta bokpresentationen.

Mittemot EFS fanns ELM Bibeltrogna vänner med sitt förlags monter, där Daniel Ringdahl presenterade sin debutbok »Inte så bara« som handlar om reformationen. Han konstaterade:

– Det är glädjande att EFS ger ut böcker på nytt. För båda våra organisationer är Carl Olof Rosenius, »den lille reformatorn«, viktig, och han utövade en stor del av sitt ledarskap genom tidningen Pietisten. Med de senaste böckerna från såväl EFS Budbäraren som BV-förlag revitaliserar vi det lutherska arvet och försöker peka på vad som fortfarande har bäring i vår tid. Där står vi på gemensam mark och kan båda lära av och uppmuntra varandra.

Bokmässan dominerades som vanligt av de största förlagen men även av Svenska kyrkan som i år hade två scener och ett mycket omfattande program, inte minst utifrån reformationsjubileet. EFS-veteranen Martin Nilsson var på plats under mässan och uttryckte sin glädje över att bokutgivning upptas igen.

– För EFS är det bra att vara här nu när det börjat ges ut fler böcker. Det hade varit roligt om vi kunnat få vara med på Svenska kyrkans torg och kanske fått någon tid på deras scen. Sedan har det kanske större betydelse i nuläget att visa upp sig för andra förlag och branschfolk än just de vanliga mässbesökarna där majoriteten kommer från närområdet.

EFS Budbärarens senaste titlar

 • Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken
  Magnus Persson
 • Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag
  Tomas Nygren
 • Må detta nå Monsieur Stjärne!
  Ezra Gebremedhin
 • Bortom bergen – med glädjebud till Oromofolket i Etiopien
  Gamachu Danu & Eskil Forslund
 • Mission i omvandling – EFS arbete i Tanzania
  Klas Lundström
 • Det stora uppdraget – EFS mission 1866–2016

Tillbaka till friheten – ny Lutherbok av Tomas Nygren

Många tror sig veta vad luthersk teologi står för, men i själva verket är förståelsen av vad Luther säger inte så väl förankrad, är Tomas Nygrens upplevelse utifrån dem som han har mött.

– Luthersk teologi förvandlade hela norra Europa och har påverkat samhället under århundradena. Den här boken är ett försök att göra reformationens budskap aktuellt i dag. Reformationens budskap är inget annat än en återupptäckt av evangeliet, säger han.

Att det blev en bok började med att Tomas fick ett uppdrag av tidningen Budbäraren att skriva tio artiklar om Luther. Artiklarna blev totalt 20 stycken som nu har dammats av och blivit en bok, men Tomas resa med Luther går längre tillbaka än så.

– Jag är uppvuxen i ett hem där Rosenius och luthersk kristendom har varit levande. Senare i tonåren blev jag mer kritisk mot Luther. Jag vapenvägrade och var inne på en linje som lutade mot radikalreformationen. När jag läste teologi kom jag att uppskatta Luthers sätt att uttrycka teologin, jag gjorde helt enkelt en resa tillbaka till Luther.

Kjell O Lejon, rektor på Johannelund, har varit med och skrivit om Luthers liv i boken och Budbärarens redaktör Paulina Hedman har skrivit förordet till boken. Boken ges ut via EFS och tidningen Budbäraren.

– Att EFS kommer igång med bokutgivning igen känns jätteroligt. I starten var EFS mycket av ett bokförlag. Det tillhör rörelsens dna att ge ut skrifter och böcker. Det är tråkigt att vi inte gjort det regelbundet. Förhoppningsvis kan detta vara starten på en ny era av bokutgivning, säger Tomas.

Beställ boken på www.efs.nu/order

Ny bok om EFS arbete i Tanzania

Klas Lundström är aktuell med nya boken Mission i omvandling: EFS arbete i Tanzania 1938–2015.

Varför har du skrivit boken?

– Jag blev tillfrågad av EFS missionsföreståndare Stefan Holmström samt Erik Johansson under hösten 2012 att skriva boken. Jag jobbade för EFS i Tanzania 1982-1993.

Finns det något spännande du upptäckt när du skrivit boken?

– Ja, mycket! Speciellt missionärernas situation under andra världskriget – hur de fick ta över ett stort arbete som skötts av över 50 tyska missionärer (se speciellt kapitel 2 och 4). Det finns också mycket annat spännande i resten av boken.

Vad för typ av källor och material har du använt dig av?

– Materialet har jag hittat i bland annat Budbäraren, EFS årsberättelser, böcker och brev skrivna av missionärer samt andra studier om Tanzania.