NT får en ny översättning

Samma år är det även 500 år sedan Nya testamentet för första gången översattes till svenska. 

– Att fira 500-årsjubileet jämsides med en nyöversättning känns roligt, säger Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Det finns flera skäl till att vi vill göra det här nu, och reaktionerna vi har fått efter att nyheten släpptes har varit överväldigande positiva. 

De senaste officiella bibelöversättningarna har varit statliga projekt. Nu ändras det. Men Anders är noggrann med att betona att översättningen ska ses som ett komplement och inte en ersättning av Bibel 2000. Det är upp till kyrkorna att bestämma vilken översättning som ska vara praxis. 

– Bibelöversättning är verkligen engagerande, och det finns olika uppfattningar om vad som är ”bra översättning”, ofta beroende på vad vi själva är vana vid, säger Anders.

Han berättar vidare att de ska försöka hålla en trohet till de kulturer där Bibeln växt fram, men att ålderdomliga uttryck kommer att undvikas. Den översättning av Nya testamente som ingår i Bibel 2000 påbörjades redan 1972, vilket gör att det blir över ett halvsekel gammalt när Bibelsällskapet släpper sin översättning 2026.

– Det har hänt mycket inom bibelforskningen på dessa år. Vi har en större förståelse för kontexten under Bibelns tid, säger Göranzon.