»Det spirar redan, märker ni det inte?«

Ännu en gång kommer den stad som i folkmun kallas Smålands Jerusalem att sättas på kartan i kristna sammanhang. EFS och Salts årskonferens 22–24 maj 2020 ska förläggas i just Jönköping.

Cirka 500 personer beräknas att på något sätt delta i evenemanget som till största delen kommer att ha Pingstkyrkan i centrala Jönköping som bas. Det är en stor utmaning att få logistiken att fungera för både besökande och funktionärer i ett evenemang av denna storlek. 

Eftersom konferensen är förlagd till Jönköping kommer en stor del av ansvaret för värdskapet att ligga på den lokala missionsföreningen i Dalvikskyrkan. Själva programmet för konferensen kommer att tas fram av en nationell kommitté. Dalvikskyrkans uppgifter är att tillsammans med övriga föreningar i EFS Sydöst se till att det finns fika, hålla snyggt i lokalerna, utse mötesvärdar och kollektörer samt att ansvara för den så kallade konferensbyrån, som bland annat skall fungera som reception. 

Många församlingsmedlemmar i Dalvikskyrkan har anmält sitt intresse att medverka som funktionärer, men fler frivilliga krafter från övriga föreningar inom EFS Sydöst behövs! Vi hoppas att alla ska få känna sig delaktiga i att det är hela regionen som bjuder in, även om själva mötesplatsen är i Jönköping. 

Det var från början inte helt självklart att tacka ja till värdskapet, men efter att beslutet successivt har fått mogna fram, känns det nu helt otänkbart att inte ta tillvara på detta erbjudande. Många församlingsmedlemmar minns att det var mycket jobb när konferensen senast var i Jönköping, år 2001. Internet och e-post användes inte alls i lika stor utsträckning då som nu, vilket gjorde att en hel del arbete var betydlig mer omständligt än vad det är med nutida teknik. Idag, när ett hotellrum och restaurangmenyer bara är några klick bort från den egna datorn, kommer deltagarna att få ordna mat och logi på egen hand, vilket avlastar värdförsamlingen betydligt.

 – Vi är taggade, förväntansfulla och ser fram emot att vara värdar för denna högtid, säger Martin Fredh, präst i Dalvikskyrkan, och fortsätter:  

– Jag tror att det kan vara betydelsefullt för den kristna gemenskapen i Jönköping, såväl inom EFS som i relationen med andra samfund. Vi hoppas också att andra EFS-föreningar i landet kan få en glimt av det goda samarbete vi har med Svenska kyrkan här i Jönköping.

Temat för konferensen kommer att vara »Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?«, Hämtat ur Jesaja 43:19.

Martin Fredhs tankar kring temat är att Gud kan få oss att se att det spirar även hos oss i EFS-sammanhang, både lokalt och i hela landet, samt att Gud hjälper oss att växa i vår gemenskap i våra församlingar.

– Min förhoppning är att det som deltagarna får med sig från konferensen skall ge återklang inte bara hos oss i Jönköping, utan även i hela Sverige, både i och utanför den kristna gemenskapen, säger Britta Viklund, ordförande i EFS missionsförening i Jönköping. 

– Låt det vara ett böneämne, fortsätter Britta. Ni som ber, be också om hjälp om ledning i alla förberedelser och i allt det praktiska arbetet. 

EFS årsmöte

Vid årsmötet var EFS nya organisation och en motion om att hålla årskonferensen till ett begränsat antal platser, gärna samma plats varje år enligt motionärerna, två frågor som lyftes. Motionen om årskonferensen väckte flera inlägg och landade slutligen i ett avslag.

– Utmaningen från de yngre om att jobba med unga vuxna och att våga saker, det ska vi ta vara på, säger Stefan Holmström.

Angående organisationsförändringen gläds Stefan åt att årsmötet antog inriktningen att erbjuda distrikten att istället för att vara egna juridiska personer, bli regioner i riksorganisationen.

– Det tror jag är ett viktigt beslut. Jag gläds också över engagemanget som visades kring verksamhetsplanen och budgeten. Att efter det gångna året, där alla har gett mycket men vi ändå inte har pengar till det vanliga missionsarbetet, ta ett beslut om att höja budgeten till nästa år tycker jag är frimodigt. Det vittnar om att vi vill mission.

Till styrelsevalet ställde två ledamöter upp för omval, Stefan Svensson och Tomas Andersson. Tre nya personer valdes in i styrelsen – Roger Wikström, Skellefteå, Magdalena Giertz, Uppsala, och Elin Lycklund, Vårgårda.

»Korset – vårt enda hopp«

Arenan Estrad bubblade av samtal, lovsång och konferensdeltagare under de första dagarna i juni när EFS och Salts årskonferens gick av stapeln – en långhelg om den korsfäste Kristus som levande och verksam i dag. Under årsmötet avtackades missionsföreståndare Stefan Holmström, efter sina åtta år i tjänst. Tillträdande Kerstin Oderhem välkomnades varmt och välsignades i sändningsgudstjänsten, där även sex prästkandidater sändes ut.

På folkhögskoleområdet Hjälmared stortrivdes barn och ledare på lägret »Genom­älskad« som samlade 133 barn.

– Det är otroligt god stämning på lägret, säger Frida Råkeberg, från Alingsås.

Hon har varit huvudansvarig för barnens konferens med ett tjugotal andra ledare till hjälp.

– Jag kände mig som en stolt mamma när jag såg Soul Children-kören sjunga på gudstjänsten i Estrad. Och »Slajmtajm« – vårt eget barnmöte – är en annan höjdpunkt, fortsätter hon.

Bland programpunkterna bjöds det på stor ekumenisk bredd. Söndagen firades med sammanlyst mässa tillsammans med Frälsningsarmén, Korskyrkan och Svenska kyrkan i Alingsås. Pingstpastorn Magnus Persson inledde konferensen med att predika på först kvällsgudstjänsten där även Lutherska missionskyrkans kör medverkade. Brassorkestern Himlaväsen, författaren och retreatledaren Magnus Malm, sångerskan Viola Grafström samt biskop Åke Bonnier var ytterligare några av alla de inslag som förgyllde konferensen.

Återupplev konferensens guldkorn

Nu kan du se samtliga gudstjänster från konferensen och studiosamtalen – där bland annat pingstpastorn Magnus Persson pratade om reformationsåret, en kväll ägnades åt internationell mission med Irak i fokus och sista sändningen gästades av EFS båda nuvarande missionsföreståndare för ett samtal om framtiden.

Missa inte det och mycket mer, på efsplay.nu.