EFS jultidningars flykt över Sverige

Kolportörerna sålde inte bara jultidningar utan även andra böcker från EFS-förlaget. På tidningarnas baksida eller insidor av omslaget fanns ofta annonser från EFS-förlaget för de tidningar och böcker som gavs. Jultidningarna var därmed ett viktigt reklamorgan för EFS.

Det började ofta med att ett särskilt julnummer av tidningen gjordes. När Barnens Tidnings julnummer bytte namn till Julkärven 1896 började en lång era som slutade 1975 i och med att de ekumeniska barntidningarna Kompis och Kom Tillsammans kom ut med julnummer.

När Julkärven kom ut 1896 mötte den ett stort behov. Redan efter tre år var upplagen uppe i 105 500 exemplar och den största utgåvan var 1906 med 172 000 exemplar. En uppskattning, utifrån de år vi fått fram upplagesiffror, är att närmare fem miljoner av Julkärven tryckts och ofta står det att upplagan tagit slut. Efter piken i början av 1910-talet blev konkurrensen av andra jultidningar stor och upplagan låg under många tiotal år på 30 000–40 000 exemplar, även det stort för en så liten rörelse som EFS.

Men det fanns inte bara Julkärven utan för ungdomarna kom år 1910 jultidningen ut med namnet Julottan som De Ungas Tidnings julnummer. Upplagan låg runt 30 000 exemplar och samma upplagor var för Julgåvan som kan sägas vara de vuxnas tidning. Julgåvans första nummer kom 1907 och gavs ut fram till EFS-förlagets nedläggning 1992 medan Julgåvan upphörde 1976. Anmärkningsvärt är att Julottan fortsatte som egen jultidning även långt efter det att De Ungas Tidning gått upp i missionstidningen Budbäraren.

Jag måste också få nämna jultidningen I Juletid bland fjällen som började ges ut i början av 1900-talet för att stödja missionen bland samerna. 1910 togs utgivningen över av Jämtlands lutherska ungdomsförbund, senare EFS Jämtlandsförbund och EFS i Mittnorrland. Tidningen var den av EFS jultidningar som överlevde längst och lades ner 2012. Tidningen var under senare år känd för sin fototävling med vackra fjällbilder.

I tidningarna förekom alltid bibelberättelser eller andra andliga artiklar, reseskildringar och livsberättelser. I barntidningarna sedeslärande berättelser, sånger, tips på leksaker man kan göra själv, teckningar och bilder. Berättelser från EFS olika missionsländer presenterades i alla tidningarna.

Kännetecknande för jultidningarna var de vackra illustrationerna och att trycka så vackra färgomslag var säljande. Lina Sandell redigerade flera av EFS tidningar även om det sällan står angivet i tidningarna och ofta med illustrationer av Jenny Nyström. Många gånger förekom bilder på glada barn på kälkar, med granar, på väg till kyrkan och någon enstaka gång är en illustration av tomten med. I Jenny Nyströms bilder är det tomten som vaktar hästen under julottan. Det är han som smyger runt i kyrkbänkarna och det är han som ordnar med psalmnumren.

Bland andra kända konstnärer fanns Hans Artelius, Folke Hoving, Brita Ellström och Kerstin Frykstrand. Flera av dem var illustratörer för flera förlags böcker, tidningar och bokmärken. Till exempel Hans Artelius. Få konstnärer har varit så produktiva. Många känner igen hans bilder på omslag, pappersillustrationer och bokmärken, ofta änglar eller tomtar utan att veta vem som gjort dem.