Alpha satsar på film

Kursen som hålls i mer än 170 länder och som erbjuder deltagarna att utforska den kristna tron på sina egna villkor, har fått en ny alternativ utformning. Alpha har satsat på en stor filmserie som innehåller intervjuer och berättelser från hela världen.

– Den traditionella föredragsformen är väldigt bra, men samtidigt bräcklig. Det sammanhang som inte har någon som vill eller kan hålla föredragen kan ha svårt hålla en Alpha­kurs. Historiskt har det lösts genom föredrag på dvd, men nu finns en uppdatering i form av två olika filmserier, en för tonåringar och en för vuxna. Perfekt för den församling som saknar föredragshållare eller som vill hålla Alpha på ett nytt modernt sätt, säger Carl-Henric Jaktlund på Alpha Sverige. Han tillträdde nyligen som nationell ledare för Alpha.

Hur har din första tid på posten varit?

– Väldigt intensiv, men samtidigt oerhört rolig och utmanande. Det finns mycket att ta tag i för att vässa ett redan bra arbete ytterligare. Våra resurser är begränsade, men ambitionerna är stora så det gäller att tänka smart och rätt, och jag tror – och hoppas – att vi är på rätt väg.

I höst börjar filmserierna användas på allvar och den 28 oktober anordnar Alpha en nationell konferensdag i Folkungakyrkan i Stockholm. Ingrid Lundström, utvecklingskonsulent i EFS, har stått med i Alpha Sveriges arbete sedan 2003. Med stöd från EFS har hon exempelvis startat upp Alpha på försvarets högkvarter i Stockholm.

– Ja, vi är inne i en spännande nystart för Alpha. Vi söker nu inspiratörer som kan stötta församlingar i Alpha­arbetet regionalt. Vi behöver vara många bärare, också ekonomiskt. Alpha handlar om mission i Sverige – inget mindre, säger Ingrid.