Svenska missionärer upp­märk­sam­mades i Eritrea

Jubileumsfirandet började den 5 november i Emkulu, platsen för den första svenska missionsbasen i Eritrea. Jubileumsfirandet samlade många representanter från Evangeliska-lutherska kyrkor i landet och utomlands, även myndighetspersoner och ministrar var på plats.

Förutom bön och tal varvades programmet med olika körer som sjöng på de olika folkgruppernas språk Kunama, Tigre, Bilen och Tigrinja. Ezra Gebremedhim medverkade genom att berätta historien om hur de svenska missionärerna kom till Emkulu och vad det betytt för kyrkan i Eritrea.

– Under firandet fanns ett tält med en utställning med bilder på de första svenska missionärerna och våra förfäder som var först med att arbeta sida vid sida med missionärerna, säger Fetsum Natnael, präst i Betlehemkyrkan, Stockholm, som var med på plats vid firandet.

En staty med skrift till minne av det 150-åriga jubileet restes under firandet som pågick från och till under en veckas tid.