Den brevskrivande missionären

I en låda på Johannelunds teologiska högskola återfanns förra våren några sedan länge efterlysta protokollsböcker som lånats till EFS jubileumskonferens 1956 – men som sedan inte åter­lämnats. I samma låda fanns en liten dagbok utan författare som väckte intresse.

Nidskrift om EFS

Nidskrifter är skrifter som på olika sätt inte bara talar illa om någon eller något, utan direkt är satiriska, misstolkande och smädande. LarsOlov Eriksson har dykt in i en sådan från arkivet, där den anonyme författaren hävdar att EFS är en sekt.

Den stora inspektionsresan

Under sin första resa till Afrika gjorde missionsdirektorn Adolf Kolmodin sällskap med sin fotograferande son Johannes. Resan blev en värdefull genomgång av missionsfältet.