Tillbaka till Afrika

I 28 år har EFS-missionären Ulf Ekängen kämpat för att stärka barns och kvinnors rättigheter i Tanzania. Som bonus fick han en storfamilj på 24 fosterbarn och 35 barnbarn och blev massaj. Så hur ska han överleva pensionärslivet i de värmländska skogarna?

Brinner för att berätta – Elilta når ut med evangeliet

Elilta Tekeste är ensamkommande flykting från Eritrea, men vägrar att leva som ett offer för sina omständigheter. Idag är hon en av ungdomsledarna i EFS-föreningen Betlehems­kyrkans tigrinjatalande grupp. Med Budbäraren talar hon om Guds plan för de tusentals flykting- och asylsökande som har flytt till Sverige de senaste åren.

Elise Winqvist

Elsie Winqvist verkade som missionär i fler än 70 av sina 94 levnadsår och är med det en av de EFS-missionärer som varit längst i tjänst.