Ett liv i tjänst

Det har gått drygt ett år sedan Stefan Holmström slutade som EFS missionsföreståndare och gick i pension. Ett år av vila, familjetid och ett fortsatt engagemang för EFS.

På stol nummer 9

Sedan december 2017 är teologen och professorn Jayne Svenungsson en del av Svenska Akademien. Något som kan vittna om att värdet av människor som kan det bibliska arvet på djupet är viktigt för institutionen. Budbäraren fick ett samtal med den nya ledamoten för att höra hur hon ser på saken.

»Låt ingenting skymma Kristus«

Som biskop för Luleå stift har Hans Stiglund gjort mer än en resa – geografiskt är ytan mellan stiftets 57 församlingar stor. Frågorna har förändrats, från det att han började år 2002 till i dag, men fokus är samma. Trots det mångfacetterade handlar det om ett gemensamt uppdrag.

Med ständigt driv mot det nya och outforskade

Projekt är hans grej. En pionjär som går igång på allt från detaljplanering till de stora visionerna om ett oanat mål längre fram. Så har det varit ända sedan uppväxten. Nu driver Martin Alexandersson projekt på heltid som församlingsplanterare, EFS Nyplanteringskonsulent och ideell Europamissionär.

Stefan inför sista etappen

I balansen mellan det plötsligt brådskande och långsiktigt viktiga är Stefan Holmströms målbild tydlig – det som gagnar evangeliet måste gå först.

En missions­berättelse tar form

En missionslegend med de färggladaste strumporna, varmt leende och vänlig blick. Musikaliskt talangfull, men för många också en medieprofil gällande frågor om sexualitet. Att EFS missions­sekreterare för internationell mission, Erik Johansson, är en mångsidig man råder inga tvivel om – men hur beskriver han sig själv?