Hon möter mörkret på gatan

Att hjälpa någon kan vara minst lika heligt för Gud som en gudstjänst menar Paulina Bolton som vecka efter vecka tar kampen för att förbättra de prostituerades situation i Malmö.

Stefan inför sista etappen

I balansen mellan det plötsligt brådskande och långsiktigt viktiga är Stefan Holmströms målbild tydlig – det som gagnar evangeliet måste gå först.

Med nya ögon på Sverige

En gudstjänst som räcker hela veckan, en självklarhet att dela med sig och en stolthet över sin tro. För Oskar Karlsson blev volontäråret en ny dimension av lärjungaskap. På köpet fick han hopp för Sverige.

Ledare och kvinna – ett samtal om att inte alltid passa in

Hur ser vi på olika sätt att leda och gör vi skillnad på ledare om de är män eller kvinnor frågar sig Salts generalsekreterare Johanna Björkman när hon under konferensen Livsväg bjöd in till ett seminarium om att vara kvinna och ledare.
En ekvation som inte alltid går jämnt ut.

Andreas gör film av EFS missionsidentitet

En resa tillbaka till missionens kärna handlar nödvändigtvis inte om historiskt frosseri. På EFS play lanseras en filmserie för att på nytt knyta relationen till EFS systerkyrkor allt närmare.