Vägledd av Anden

Ett liv med Gud är ett spännande liv. Det kan Elsie Lundeborg vittna om efter de toppar och dalar som hon fått uppleva under sina 86 år. För Budbäraren berättar hon om starka andliga möten men också om perioder av mörker och gudsfrånvaro.

»Präktigheten hotar väckelsen«

»Bristen på autenticitet är det stora problemet i kristenheten« säger Torbjörn Freij, ledare för tolvstegs­programmet Celebrate Recovery och tillfrisknad sexmissbrukare. Kan kyrkan lära från tolvstegsrörelsen om ärlighet som en andlig disciplin och grunden för andlig växt?

En resa i Bonhoeffers fotspår

Efter fyra dagars resa i Polen och Tyskland i teologen, författaren och motståndsrörelsekämpen Dietrich Bonhoeffers fotspår är det enkelt att förstå varför hans civilkurage och hjältemodiga insatser under andra världs­kriget är värda att uppmärksamma än i dag.