Nära väckelsens centrum

Elden brinner fortfarande. På en dansbana utanför Piteå höll Per Brandell sin berömda predikan som blev startskottet för väckelsen. Det som så småningom skulle leda fram till att EFS bildades. Mer än 200 år senare lever väckelsearvet kvar i bygden – inte minst i Tallheds­kyrkan i Hortlax och Kustkyrkan i Jävre.

Givande möten med trossyskon

Under oktobers sista vecka besökte Anna Claesson och Erik Johansson från EFS internationella avdelning Tanzania och tre av ELCT:s sydliga stift. Här får vi en kort rapport från resan.

Vivi Rinman

Vivi Rinman var blott 22 år gammal när hon år 1897 blev missionär i Indien. Drygt 40 år senare fick hon medalj av den engelsk-indiska regeringen för sitt välsignelsebringande arbete.