Boktips

Ekar nattduksbordet tomt? Här kommer fyra boktips med författare kopplade till EFS.

Unika Roseniusbrev till en skollärare

Nyligen upphittade vi brev daterade i slutet av 1800-talet som var adresserade till en skollärare och kantor, skrivna av flera viktiga väckelsegestalter. Här öppnar vi upp fem av dem, vars avsändare stavas Carl Olof Rosenius.