En teologisk hybrid

Andreas Holmberg är biskop i Stockholms stift sedan drygt ett år. Vi möter honom för ett samtal om kyrka, mission, andligt ledarskap i en annorlunda tid och ett nytt samhällslandskap.

Är kyrkan ett varumärke?

Den som söker omgivningens bekräftelse riskerar att tappa den inre orienteringen och därmed att gå vilse. Enbart den som är trygg i Gud, kan röra sig fritt i världen, skriver Christoffer Abrahamson.

Uppmärksammad designer

Designer, konstnär och illustratör, men framför allt förälskad i Jesus. Sara Woodrow är en framgångsrik kreatör, men det hon värdesätter mest är frälsningen. Något som uppenbarades för henne i ett livsförvandlande möte med den helige Ande i Israel.