Vem är präst?

I Budbäraren nr 1 2016 menar Leif Nordlander att Tomas Nygren, i sin artikel Vem är präst – egentligen? – om det allmänna prästadömet ger en mycket förenklad bild.

Svar: Vem är präst?

Hej Leif! Först vill jag tacka för din reaktion och dina synpunkter. Jag vill bara här kort förklara hur jag tänkte när jag skrev artikeln och antyda hur jag tänker kring de frågor du tar upp.