Det är lojaliteten det handlar om

I Budbäraren 04/2016 förvånas Bengt Gustavsson över Berne Perslidens råd i debatt­artikeln, Har valberedningen förmedlat vad som gäller? och menar att Persliden gett fel information i flera delar. Här ger Berne Persliden sin kommentar.

Förvånas över Perslidens råd

I Budbäraren 3/2016, skriver Berne Pers­liden på debattplats, »Har valberedningen förmedlat vad som gäller?« Här gav Persliden fel information i flera delar, menar Bengt Gustavsson.

Vem är präst?

I Budbäraren nr 1 2016 menar Leif Nordlander att Tomas Nygren, i sin artikel Vem är präst – egentligen? – om det allmänna prästadömet ger en mycket förenklad bild.

Svar: Vem är präst?

Hej Leif! Först vill jag tacka för din reaktion och dina synpunkter. Jag vill bara här kort förklara hur jag tänkte när jag skrev artikeln och antyda hur jag tänker kring de frågor du tar upp.