»Jag ville lära känna Jesus på riktigt«

Angelina Kulanga gick till kyrkan. Hon var till och med söndagsskolledare. Men hon kände att hon saknade en djupare förståelse för vem Jesus egentligen var, ända tills hon började studera teologi via TEE (Theological Education by Extension).

»Jag vill utrota skjutningarna«

Jonathan Ekros dröm är glasklar: ett Sverige utan ungdomskriminalitet. I sitt arbete som verksamhetsledare på Neighbourhood i Växjö ger han ungdomar som har det svårt i skolan en tro på sig själva och sin framtid.

Blicken framåt, inte bakåt

Simon Möllers väg som hiphop­artist fick en mörk omväg via ett spelmissbruk. Nu gläds han över att få beröra människor med sin musik, som får allt större plats både nationellt och internationellt.