Visionsdriven förändring

Det står många kassar med gamla böcker och tidningar i mitt arbetsrum. De rymmer en skatt – berättelser om EFS historia, dessa texter från slutet på 1800-talet. För någon låter det urtråkigt, men jag läser och berörs. Jag funderar över då och nu, över likheter och olikheter.

Jag stannar upp inför att EFS alltid levt i förändring och fått brottas med svåra frågor. Vi har haft många teologiska debatter och utmanats av att vi behöver göra prioriteringar. Vi har fått starta upp och vi har ibland fått avsluta, inte utan mycket vånda. Genom allt detta har vi i EFS varit drivna av att berättelsen om Jesus måste delas. Jesus behöver bli känd och älskad, här hemma likaväl som långt borta.

Vi lever fortsatt i förändring. I höst arbetar vi med omorganisationen vars mål är att underlätta och förenkla vårt arbete. Den är inte genomförd på en kafferast och inte utan att frågor måste stötas och blötas, men i allt detta behöver vi, då som nu, vara visionsdrivna. Vårt uppdrag är att visa på att Jesus Kristus är en levande verklighet – att han har möjlighet att resa upp och förvandla både individen och samhället. Hur visar vi det i den här tiden? Hur syns det i EFS och hur syns det i mitt eget liv? Vilka prioriteringar behöver vi göra som rörelse och som lokala föreningar? Hur gör vi det tillsammans, med våra likheter och olikheter? På årsmötet lyftes framtidsperspektivet av några som sa: »Hur satsar vi i städerna? Vad gör vi för den unga generationen? Ser vi alla de som kommer från andra länder och som kommer till tro i våra sammanhang? Hur stöttar vi dem?«.

Vi står i mycket som är spännande. Förändring pågår, precis som det alltid gjort. Låt oss inte rädas framtiden, utan se att vi lever – på samma sätt som man alltid har gjort – i en värld som är full av möjligheter!

Kerstin Oderhem

EFS missionsföreståndare