»Vi vill dela denna utmaning med vår omgivning här«

EFS missionärer berättar om läget i respektive land.

Det förödande coronaviruset påverkar hela världen, så ock EFS samarbetsorganisationer och missionsfält. Trots oroligheter har samtliga missionärer valt att stanna kvar.

Etiopien-missionärerna Frida och Andreas Thornell säger så här om den rådande situationen: 

– Detta är ju vårt hem. Barnen har vuxit upp här, vi har grannar och vänner, får och höns och hund. Vi har ett arbete att göra. Dessutom känns det inte rätt att plötsligt lämna landet, vi vill dela denna utmaning med vår omgivning här. Och för oss personligen känner vi inte att det är en onödig säkerhetsrisk att stanna kvar i Etiopien, vi tillhör ingen riskgrupp.

För Tanzania-missionärerna Nora och Hannes Sandahl ser vardagen annorlunda ut på många sätt. Likt skolorna i Etiopien har även de i Tanzania stängt ned sedan 20 mars. För de flesta barn i Tanzania innebär det i praktiken lov med lek och att driva omkring runt sina hem, förklarar Nora. Deras barn har dock privilegiet att få del av undervisningen på distans.

– Jag planerar att arbeta deltid på Ilula sjukhus, på vilket sätt och i vilken mängd beror på hur belastat sjukhuset blir och vilken personalsäkerhet de kommer att kunna uppnå. Hannes arbetar fortfarande med stiftets diakonala arbete och förbereder för huvudkontorets påskinsats, där stiftspersonalen besöker en utsatt by och några utsatta familjer för att överlämna insamlade gåvor och för att be tillsammans, säger Nora.

Församlingar världen runt, inte minst i Sverige, har valt att helt övergå till webbgudstjänster. I Tanzania har kyrkorna uppmanats att i stället utöka antalet mässor så att besökarna kan sitta mer glest i lokalerna och därmed förhindra trängsel.

Missionärerna Marita och Carl Hasselberg, som just nu läser språk i Iringa, vädjar att EFS lyfter Tanzania i bön. 

– Be gärna att Tanzania och Afrika förskonas från en stor epidemi, om vishet för landets ledning och för sjukvården, och be gärna för att vi ska kunna lära oss språket så att vi snart kan börja göra en insats i kyrkan.

Även Frida Thornell vill att EFS ropar till Gud för Etiopien. 

– Be för att smittan inte ska drabba dessa utvecklingsländer med samma framfart som vi sett i andra länder. Be för vishet, lugn och beskydd, vädjar hon.