Vi firar i själva verket evangeliet

Vi firar 150 år av internationell mission. Ytterst firar vi att Gud har uppenbarat att universum har en Frälsare och Herre i Jesus Kristus. EFS arv handlar nämligen om att vi i Guds ord finner ett tilltal om nåd och räddning som inte finns någon annanstans. Gud, outgrundlig för vår tanke och oåtkomlig för vår strävan, har vid korset skapat en mötesplats där vi syndare kan få bli Guds barn. Där möter vi den uppståndne Kristus och får del av det eviga liv vi annars saknar. Därför har alla rätt att få höra om »hemligheten med Kristus« som Guds ord avslöjar.

Våra riktlinjer uttrycker EFS hållning: »Jesu Kristi försoningsverk, där han genom sin offerdöd sonat synden, betalat skulden, besegrat djävulen och döden, visat Guds kärlek och gjort ett evigt liv i gemenskap med Gud möjligt«. Detta är den enda väg till räddning som vi fått uppenbarad för oss. Därför behöver »varje människa … komma i kontakt med Jesus Kristus för att kunna ta emot denna verklighet i sitt eget liv, sätta tro till honom och bli räddad från att gå förlorad«.

Låt oss frimodigt stå för EFS förståelse av evangeliet och missionsuppdraget! Det ärar inte bara vårt missionsarv, utan även den reformationsupptäckt som skapade vår Svenska kyrka, och Guds ord självt. EFS ståndaktighet behövs i en tid där Bibelns vittnesbörd ifrågasätts, med att det inte är nödvändigt att omvända sig och tro på Kristus eller att frälsning via andra vägar utlovas.

Frimodigheten måste paras med ödmjukhet, respekt och generositet. Den yttersta domen och hur det går för sökare av annan tro som längtar efter nåd får vi lämna i Guds barmhärtiga händer. Korsets väg är också vittnesbördets väg: Jesus gick längst ner och gav sitt liv. Mission innebär därför att tjäna och med kärlek inbjuda till att lära känna Jesus. Vittnesbörd heter på grekiska martyria. Det påminner om att det kostar att stå för evangeliet, som många kristna även i dag vittnar om med sina liv och som många av EFS första missionärer gjorde, Jesus till tack och ära.