Vi är kallade att vara en motkultur

Kerstin Oderhem skriver om vikten av kristen enhet i en polariserad och trasig värld

Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning. Jag stavar på de starka orden som också var temat på kyrkornas världsråds generalförsamling förra året.

Jag har under en längre tid brottats med det polariserade läge som finns, inte bara i samhället, utan också i den världsvida kyrkan och i Sverige. När konfliktytorna, som ofta handlar om att vi har olika åsikter, blir fler, ökar polemiken. Och det är många som inte skräder orden. Vi klistrar förenklingar och generaliseringar på varandra och samtalsklimatet – mellan oss som i Kristus kallar oss syskon – är ibland chockerande kärlekslöst. 

När jag läser nyheter och texter på sociala medier tänker jag: Det anstår oss inte att tala på detta sätt om varandra! Det är helt enkelt tid för reflektion och skärpning.

Som kyrkor, samfund och missionsorganisationer håller vi inte med varandra om allt, men trots det behöver vi stå ut med varandra och låta oss drivas av Kristus, till enhet och försoning. Enhet betyder inte samstämmiga teologiska och politiska perspektiv, att vi alla ska ha likadana ställningstaganden och förhållningssätt, utan att vi i den andra ser en del av Kristi kropp. 

Vi kan förtvivla när vi ser på samhället och världen i stort. Krigen blir fler och hatet växer. Land står mot land, folk mot folk, och de som tidigare varit vänner hamnar på olika sidor i världsvida konflikter. Vi står mitt i en situation i Sverige när till och med barnen dras in i gängkulturen och avskyn för den andra.

Vi har i kristenheten vad jag vill benämna som en kallelse: att be för världen och att sträcka oss ut i kärlek, till människor från alla folk. Vi är kallade att vara en motkultur och den kulturen behöver genomsyra var och en av oss. 

Vi vet, därför att Bibeln säger det, att samhällsklimatet i världen skall hårdna när tiden närmar sig sitt slut. Vi vet inte var vi är i förhållande till den tiden. Men vi vet att vi inte skall vara en del av hårdheten, utan vi ska visa på den kärlek som Jesus visade. Vi ska peka på det hopp och den omvändelse, upprättelse, nåd och förlåtelse som är möjlig i Jesus Kristus – för alla människor!

Efter mötet på kyrkornas världsråds generalförsamling gavs ett dokument ut på svenska med just detta underbara tema: »Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning«. Ett dokument som finns att ladda ner på Sveriges kristna råds hemsida, och som ger både råd och språk för enhetens utmaning, längtan och riktning.

I EFS är vi kallade till att vara en missionsrörelse. Det är ett vackert uppdrag som handlar om att vi vill bjuda in människor till en relation med Jesus. En relation som får beröra alla livets område. En relation som driver oss till Kristus och därmed in i försoningens tjänst. Låt oss stå i den tjänsten tillsammans med övriga syskon i den världsvida kyrkan, och låt oss älska andra med Jesus som förebild.