Växtkraft på Gotland

En gång i tiden hade EFS verksamhet i 90 av Gotlands 92 socknar. I dag är det dock inte så, men än finns det EFS-verksamhet på ön. Medlemsantalet ligger på cirka 120 men kontaktytorna är mycket större. I Visby, Fole och Hejde har vi samarbets- eller samverkansavtal med församlingarna i Svenska kyrkan. I När, Södra Gotland och Sanda är det mer traditionella missionsföreningar. Sanda är en av Sveriges äldsta föreningar. Den bildades redan 1850 – alltså sex år före EFS riks. Salt har två föreningar på Gotland, i Visby och i Fole, där scoutverksamheten är omfattande. Fole har också en avdelning i Lärbro med en scoutkår.

I februari ledde Ingrid Lundström och Annika Koen samling nummer två för Växtkraft i Vibble gård. Ett 20-tal deltagare från flera föreningar och församlingar på ön blev inspirerade. Ingrid berättade bland annat om »Nya sätt att vara kyrka«. Hon hade också en del grundläggande undervisning om vårt uppdrag som kristna. Annika ledde oss i bön. Dagen inspirerade till att söka Guds ledning genom bön. Dagen avslutades med bön där vi blev sända i våra olika sammanhang.

Nu planeras som bäst för 40-årsjubileet för vår sommarkonferens i Fole. 40 dagar innan konferensen samlas vi varje morgon till bön i kyrkan. Vi har också tankar på en sommarkyrka i en husvagn under en eller två veckor i juli. Det blir sommarsamlingar runt om på Gotland, och i orgelmuseet blir det några sång- och musikkvällar. Bönegruppen i Fole hälsar EFS:are runt om i Sverige: »Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.« Rom 10:17