Vasakyrkan vill rusta unga

»Som en kniv i hjärtat« kändes nyheten om att vartannat barn som växer upp i kyrkan lämnar tron före 23-årsdagen.

Det var december 2020. Benner, som i många år varit med och burit föreningens rika barn- och ungdomsarbete, höll i ett pressmeddelande från ekumeniska Bibeln idag.

– Jag kände att vi behöver ta tag i det här, annars har vi snart förlorat en hel generation! Vår viktigaste uppgift som församling måste vara att stötta familjerna. Generationerna behöver mötas mer i kyrkan. Och hela föreningen med styrelsen i spetsen behöver jobba långsiktigt och strategiskt med att rusta vuxna, barn och unga till en tro som håller, säger han.

Sedan hösten 2021 arbetar Benner halvtid med att lotsa Vasakyrkan i Kalmar i den riktningen, genom EFS Sydösts treåriga satsning »Rusta församlingen«. Projektet har tagit avstamp i Bibeln idags rapport »Här för att stanna«. Utifrån intervjuer med ungdomsledare presenterar rapporten nycklar till ett livslångt lärljungaskap. Som att återupptäcka familjens betydelse för barnens andliga utveckling. Föräldrarna tillbringar mycket mer tid med barnen än kyrkans barn- och ungdomsledare, och i hemmen kan tro, vanor och värderingar växa sig starka.

– Föräldrar förstår inte alltid hur viktiga de är som förebilder. Nuförtiden överlåter vi ju det mesta till experter. Som kyrka behöver vi uppmuntra föräldrarna i deras uppgift att ge barnen grunden till en hållbar tro. 

Benner möter ibland en rädsla för att pracka på barnen en tro. 

– Men om vi inte berättar för dem om en Gud som älskar dem, vem ska då göra det? Våra barn och ungdomars värderingar påverkas dagligen av sociala medier, skolan och politiska beslut. Om inte vi vågar påverka barnen så kommer världens megafoner att få deras fulla uppmärksamhet! 

I Vasakyrkan blir alla familjer numera erbjudna ett »Familjesnack« med Benner vid sitt eget köksbord. Han frågar barnen vad som är bra och dåligt i kyrkan och vad de funderar på. Det brukar bli spännande samtal.

– Barn ställer tidigt samma frågor som vuxna. Finns Gud? Är det okej att tvivla? Vi behöver ta barnen på allvar och lyssna på vad ungdomarna tycker. Förhoppningen är att föräldrar och barn ska samtala mer om Gud i vardagen och att föräldrarna aktivt ska hjälpa barnen att lära känna Jesus och växa som lärljungar. Som stöd erbjuder Benner filmer, digitala föräldrakurser och bibelappar för barn. Varje familj har också fått en egen förebedjare som de kan höra av sig till om det exempelvis blir problem i skolan. 

– Familjerna är församlingens hjärta. Förlorar vi dem så förlorar vi två generationer och då har vi snart en missionsförening mindre. Det är sextioplussarnas uppgift att ha särskild omsorg om barnfamiljerna och släppa fram den nya generationen. Köp in trummor och gitarrer och släpp fram lovsång och dans! Gör söndagsgudstjänsten till en mötesplats för alla åldrar.

Sådana mötesplatser är betydelsefulla. Enligt Bibeln idag har unga som stannar kvar i kyrkan ofta haft nära relationer med kristna från en äldre generation under uppväxten. Därför ordnade Vasakyrkan nyligen en tacokväll där pensionärerna stekte köttfärs och ungdomarna höll i programmet. Åttio personer slöt upp.

– Vi behöver fråga oss hur vi kan bygga relationer mellan generationerna som en del av styrelsens strategi för barn- och ungdomsarbetet. 

En sådan strategi ingår i projektet Rusta församlingen. 

Nu hoppas EFS Sydöst att fler föreningar vill jobba i samma anda.

– Två har redan hört av sig, säger Benner.