Var inte rädda!

Det finns många anledningar till oro i vår samtid. Krig, klimathot, nya virusmutationer, våldsamma upplopp, förutom alla de personliga utmaningar vi som enskilda står inför: höjd boenderänta, stress, såriga familjerelationer, psykisk ohälsa.

Ändå är den återkommande hälsningen från Gud: Var inte rädda!

Ofta hjälper lite positivt tänkande och glada tillrop ganska långt för att livet ska bli lite lättare. Men inför de stora existentiella kriserna är det inte det vi behöver.

När Jesus uppmanar oss att inte vara rädda, så är det inte en klämkäck uppmaning att gaska upp sig eller ta sig i kragen. Nej, Bibelns uppmaning att inte vara rädd är något mycket mer fundamentalt.

Det är i vetskapen om att hela tillvaron vilar i Guds händer, att Jesus genom sin korsdöd har tagit på sig all världens ondska och att han har besegrat dödens makt och lever i evighet, som vi ska ta till oss hälsningen: Var inte rädda!

Och det är på den grunden kristna i alla tider och över hela jorden kallas att hugga i och bidra till en bättre värld, ett mänskligare samhälle, en friskare skapelse. Utan rädsla, men med en trygg förvissning om att allt vilar i Guds händer. Det gör att vi alltid har lite längre betänketid, alltid lite större utrymme för kreativa lösningar, alltid lite mer mod att göra det som gränsar till det omöjliga. Du och jag! Vi kan!

Därför kan vi också sjunga lovsång mitt i det omöjliga, därför kan vi döpa den som bara har minuter kvar att leva, därför kan vi gripa in och stoppa våldet också med fara för våra egna liv.

Inte i rädsla, utan i jublande glädje över att få tillhöra den allsmäktige, som gav sitt eget liv för din, min och hela världens skull.internationell
missionssekreterare EFS