Valet, Budbäraren och Kristdemokraterna

Vi har precis genomfört ett val – enligt många ett historiskt sådant. Med mycket starka känslor och ovanligt stort engagemang. Men som landade i ett politiskt dödläge. Jag antar att frågan om regeringsbildning ännu inte är löst när denna tidning når sina läsare i slutet av september.

Den politiska reklam som följde med Budbärarens augustinummer har hos vissa väckt starka känslor. Jag vill därför kort teckna bakgrunden till medskicket.

Bara KD anmälde sitt intresse till vår annonssäljare att annonsera i det aktuella numret. Om vi nu nekat KD att köpa annonsplats så hade det ju i allra högsta grad kunnat tolkas som ett politiskt ställningstagande. Bäst hade ju onekligen varit om fler aktörer hade köpt annonsplats, för nu uppstod ett moment 22. Jag hävdar nämligen att ett generellt förbud mot partipolitiska annonser måste tas i förväg – inte ad hoc.

En lösning är att i framtiden säga nej till all partipolitisk reklam, men då måste vi också tänka på konsekvenserna inför kyrkovalet. Skulle vi inför detsamma banna all politik eller bara tillåta de icke partipolitiska nomineringsgrupperna annonsera? Ett sådant ställningstagande skulle säkert uppröra många. Då många EFS-are tar aktiv del i kyrkovalet så skulle ett generellt förbud mot all politisk reklam med största säkerhet upplevas som mycket begränsande …

Det måste i slutändan vara uppenbart för alla våra läsare att annonserna i en tidskrift speglar vare sig redaktionens eller huvudmannens åsikter. Även förra valet hade KD en inbladning i Budbäraren (dock inte i alla postnummerområden) – då helt utan negativa reaktioner från läsarna. Kan det vara så att det uppskruvade läget även påverkar våra läsare i år?

Jag tror att debatten om politiska annonser i Budbäraren är viktig – låt oss fortsätta den i god ton. Och jag vågar lova att vi i redaktionen tar läsarnas reaktioner på största allvar!

 

Johan Ericson,
Chefredaktör, Budbäraren