Vad kostar resan?

I januari gick jag en utbildning för att kunna leda en Al Massira-kurs. Al Massira är arabiska och betyder resa. Kursen kan man likna vid en Alphakurs för människor med muslimsk bakgrund och den tar sin utgångspunkt hos profeterna: Abraham, Mose och David med flera. Under kursen upptäcker man tillsammans tecken i Gamla Testamentet som leder fram till Messias. Det var väldigt lärorikt och lite extra roligt att flera av oss som var deltagare har EFS som vår hemvist.

En av kursledarna var Frida Thornell som arbetar med projekt Injil för EFS Sverigeavdelning och hon berättade om några av de människor hon mött som kommit till tro de senaste åren. Priset de har fått betala för att följa Jesus har varit högt, nästan alltid med ensamhet och isolering som följd, ibland med mycket värre konsekvenser. Frida utmanade oss kursdeltagare att fundera över vilket pris vi har betalat för att följa Jesus. 

Frågan har stannat kvar i mig. Den är lite obekväm och skaver. Vilket pris har jag betalat? Men det är också en fråga som får mig att lyfta blicken mot det som är EFS visionsformulering: människor och samhällen förvandlade av Jesus. För vad är det som gör att människor väljer att följa Jesus även när priset blir ofattbart högt att betala? Jag tänker att Jesus ger ett svar på den frågan i Johannesevangeliets sjätte kapitel när han säger: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mer bli hungrig. Och den som tror på mig ska aldrig mer bli törstig.«

Tänk att Jesus förklarar människans djupaste behov med en sådan vardaglig bild, full av igenkänning för oss alla. Att få slippa hunger och törst. Och här anar vi kanske också varför människor kan vara villiga att betala ett högt pris för sin efterföljelse. Resan kan kosta oss allt, men den ger oss också långt mer än något annat den här världen har att ge. Det kan få bli en viktig påminnelse också för oss som inte behövt uppleva hot, våld eller isolering som en följd av vår efterföljelse.