Utrustar lekmän för ett liv i tjänst

Werkenesh Gashe är en av många som anställts som evangelist tack vare TEE, lekmannautbildningen som fortsätter att rusta människor till tjänst i Guds rike.

Budbäraren träffar Werkenesh Gashe, 44 år, på Mekane Yesus Seminariet i Mekanissa i Addis Abeba. Yohannes Lala, administratör för TEE-utbildningen (Theological Education by Extension), presenterar henne som en av TEE:s stoltheter. Werkenesh kommer precis från biblioteket där hon har studerat pietism, en del av hennes masterprogram i teologi. Hon ler stort och säger att det ligger på hennes hjärta att dela sitt vittnesbörd som hon menar är en hommage till utbildningen som »räddade hennes liv«.

– Jag är en människa tack vare TEE. Alla på TEE som är inblandade i min framgångssaga har betalat ett högt pris för mig. TEE kom till mig under en tid då jag inte hade möjlighet att ta mig till skolan, säger hon.

Werkenesh kommer från Kambata i den sydcentrala delen av Etiopien och föddes in i en kristen familj. Efter att ha gift sig och fött barn tidigt i livet bleknade drömmarna om en teologisk utbildning. Detta tills TEE kom och knackade på dörren – ganska bokstavligt talat. Hosanna Mekane Yesus-kyrkan i den sydcentrala synoden skulle starta en bibelstudiegrupp och letade kandidater. Gashe kvalade in efter att ha klarat ett antagningsprov.

– Det var underbart trots att jag kände mig underkvalificerad i sammanhanget. Det blev ett mirakel i sig för mig att jag klarade av studierna.

Gruppen bestod av högskolelärare och avlönade arbetare – vissa var statligt anställda och andra arbetade för en icke vinstdrivande verksamhet. Så ser också de flesta grupperna ut i landet, fyller Yohannes Lala i. Tanken med utbildningen är att deltagarna ska kunna fortsätta med sina vanliga jobb under studietiden. I dag finns det cirka 103 studiegrupper fördelade i Mekane Yesus-kyrkans 50 synoder.

Många av eleverna som studerar på TEE har inte råd att betala för dyra bibelskolor eller teologiska fakulteter. Tack vare ekonomiskt stöd från EFS är TEE:s skolavgift kraftigt subventionerad. Gashe, som vid det här laget inte hade någon lön, fick ekonomiskt stöd av en finsk präst, berättar hon.

– Jag gick ut ett femårigt program på TEE med bra betyg och fick möjlighet att studera teologi på Mekane Yesus Seminariet i Addis, säger Gashe.

Hon lämnade sin man och sina fem barn, varav ett relativt nyfött tvillingpar som hon fortfarande ammade. 

– Min man har dragit ett stort lass och kämpat för att krossa fördomar om män och kvinnors roll i hushållet. Tack vare hans support och med Guds hjälp har vi klarat av familjepusslet. Väl på campuset fick missionärerna höra talas om min situation och hjälpte mig att försörja min familj.

Efter en kandidatexamen i teologi anställdes Gashe som evangelist i hemförsamlingen Hosanna Mekane Yesus där hon sedan arbetade i 13 år. 2016 fick hon äran att resa till Nairobi i Kenya för att representera TEE på African Theological Women Association. 

– Jag hade aldrig kunnat drömma om att mitt liv skulle ta en sådan positiv vändning. Nu har jag ett år kvar av min masterutbildning i teologi som bekostas av ett stipendium. Om Gud öppnar en väg vill jag avlägga en doktorsexamen. Jag har åldern att förhålla mig till också så jag har inget emot att åka hem och fortsätta tjäna i min församling, säger Gashe och fortsätter:

– Jag drömmer även om att bli TEE-lärare för att så tillbaka in i utbildningen genom att uppmuntra mina barn och mitt grannskap att studera teologi. Det finns så många människor som har potential, men som är begränsade av omständigheter och livsvillkor, precis som jag var.