Upptäck vår historia

I år firar EFS 150 år av internationell mission och i samband med det lanseras en jubileumsbok på drygt 500 sidor. Boken ger en unik inblick i EFS missionshistoria från allra första början fram till nutid.

Arbetet med boken, som fått titeln Det stora uppdraget – EFS mission 1866-2016, påbörjades för två år sedan och det är runt 25 personer som varit inblandade i processen. Merparten av arbetet med materialval och skrivande har dock huvudredaktörerna Klas Lundström och LarsOlov Eriksson gjort. Boken bygger också till stor del på vackra och unika bilder som Martin Nilsson jobbat med att ta fram ur EFS gedigna bildarkiv.

Det finns två huvudsyften med boken, att dokumentera och att inspirera. Den tidiga dokumentationen har redan funnits och nu kompletteras den med senare perioder.

– Det har hänt väldigt mycket de senaste 50 åren, kolossalt mycket mer än vi kan ta med i boken. Det som är nytt är att vi försöker ta in mer material från missionsländerna och hur de ser på EFS arbete.

Boken visar på bredden av EFS holistiska arbete med mission, skola, sjukvård och församlingsgrundande.

– Det roligaste i arbetet med boken har varit att återupptäcka det jag redan visste i kombination med att få lära mig nya saker. Och att få se stoltheten i EFS: Det här är en mäktig historia, avslutar LarsOlov Eriksson.

Boken lanseras i samband med årskonferensen i Södertälje 5–8 maj.

Välkommen att lära dig mer om EFS internationella missionshistoria på hemsidan imission150.nu